جستجوي سريع

 از 

دریافت با DOI

جستجوي پيشرفته

عين عبارت
  
فهرست نویسندگان
عين عبارت
فهرست کلمات کلیدی
عين عبارت
عين عبارت
فهرست موضوعات
عين عبارت
فهرست ناشران
عين عبارت
فهرست ژورنالها
بازه زمانی:   ازتا

نمايش مقالات

نتايج از 1 تا 50 از مجموع 24,365 (0.182 ثانیه)

نمايش
كليه اطلاعات - فقط عنوان مقاله
تعداد نتايج در هر صفحه
10 - 20 - 50 - 100
مرتب سازي با
ارتباط - سال انتشارصعودي - نزولي
صفحه 1
فیلتر سال: فیلتر موضوع:
فیلتر ناشر: فیلتر ژورنال:
 3.
سال انتشار: July 2004
ژورنال: The Hearing Journal
نویسنده اول: Gibbens, Noreen
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1097/01.hj.0000293052.03168.a3
[ شماره صفحات 54-0 ]
 4.
سال انتشار: January 2006
ژورنال: Clinical Linguistics & Phonetics
نویسنده اول: Ball, Martin J.
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1080/02699200600997132
[ شماره صفحات 483-484 ]
 9.
سال انتشار: September 2007
ژورنال: The Hearing Journal
نویسنده اول: Saunders, James E.
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1097/01.hj.0000295762.46882.83
[ شماره صفحات 70-0 ]
 15.
سال انتشار: January 2003
ژورنال: The Hearing Journal
نویسنده اول: Bush, Barbara L.
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1097/01.hj.0000293003.29666.11
[ شماره صفحات 47-0 ]
 20.
سال انتشار: August 2008
ژورنال: The Hearing Journal
نویسنده اول: Reiter, Levi A.
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1097/01.hj.0000327759.01969.cf
[ شماره صفحات 32-0 ]
 26.
سال انتشار: July 2012
ژورنال: ASHA Leader
نویسنده اول: Nitzberg Lott, Susan
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1044/leader.an6.17082012.np
[ شماره صفحات 0-0 ]
 30.
سال انتشار: October 2016
ژورنال: ASHA Leader
نویسنده اول:
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1044/leader.bgj.21102016.20
[ شماره صفحات 20-0 ]
 31.
سال انتشار: November 2016
ژورنال: ASHA Leader
نویسنده اول: Faherty, Monica
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1044/leader.gl.21112016.6
[ شماره صفحات 6-0 ]
 33.
سال انتشار: November 2016
ژورنال: ASHA Leader
نویسنده اول: Sweeney, Sean
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1044/leader.app.21112016.np
[ شماره صفحات 0-0 ]
 34.
سال انتشار: October 2016
ژورنال: ASHA Leader
نویسنده اول:
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1044/leader.an6.21102016.60
[ شماره صفحات 60-0 ]
 35.
سال انتشار: October 2016
ژورنال: ASHA Leader
نویسنده اول: Hume, Sue B.
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1044/leader.miw.21102016.32
[ شماره صفحات 32-0 ]
 37.
سال انتشار: October 2016
ژورنال: ASHA Leader
نویسنده اول: Noss, Emily Clark
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1044/leader.ae.21102016.36
[ شماره صفحات 36-0 ]
 38.
سال انتشار: October 2016
ژورنال: ASHA Leader
نویسنده اول:
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1044/leader.an8.21102016.64
[ شماره صفحات 64-0 ]
 39.
سال انتشار: October 2016
ژورنال: ASHA Leader
نویسنده اول: Hinshelwood, Holly
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1044/leader.ftr1.21102016.44
[ شماره صفحات 44-0 ]
 40.
سال انتشار: October 2016
ژورنال: ASHA Leader
نویسنده اول: Handelsman, Jaynee A.
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1044/leader.ftp.21102016.4
[ شماره صفحات 4-0 ]
 48.
سال انتشار: October 2016
ژورنال: ASHA Leader
نویسنده اول:
نشانگر دیجیتالی شیء: 10.1044/leader.ppl.21102016.22
[ شماره صفحات 22-0 ]

صفحه 1 | نتايج بعدي

نمايش
كليه اطلاعات - فقط عنوان مقاله
تعداد نتايج در هر صفحه
10 - 20 - 50 - 100
مرتب سازي با
ارتباط - سال انتشارصعودي - نزولي
صفحه 1
برگشت به بالا
×