سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 195 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:مدارک و شواهد برای Gammacerane به عنوان شاخص ستون آب بندی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):59 (9)
سال انتشار:May 1995
شماره صفحات: 189519001895-1900
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/0016-7037(95)00073-9 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Geochimica Et Cosmochimica Acta »
 4. Evidence for gammacerane as an indicator of water column stratification

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Evidence For Gammacerane As An Indicator Of Water Column Stratification


مقاله: مدارک و شواهد برای gammacerane به عنوان شاخص ستون آب بندی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


A new route for the formation of gammacerane from tetrahymanol is proposed; in addition to dehydration and hydrogenation, sulphurisation and early CS cleavage are shown to be important in the pathway of formation, especially in marine sediments. Evidence is twofold. First, relatively large amounts of the gammacerane skeleton are sequestered in S-rich macromolecular aggregates formed by natural sulphurisation of functionalised lipids. Selective cleavage of polysulphide linkages with MeLi/MeI led to formation of 3-methylthiogammacerane, indicating that the gammacerane skeleton is primarily bound via sulphur at position 3, consistent with the idea that tetrahymanol (or the corresponding ketone) is the precursor for gammacerane. Second, upon mild artificial maturation of two sediments using hydrous pyrolysis, gammacerane is released from S-rich macromolecular aggregates by cleavage of the relatively weak CS bonds.The stable carbon isotopic compositions of gammacerane and lipids derived from primary producers and green sulphur bacteria in both the Miocene Gessoso-solfifera and Upper Jurassic Allgäu Formations indicate that gammacerane is derived from bacterivorous ciliates which were partially feeding on green sulphur bacteria. This demonstrates that anaerobic ciliates living at or below the chemocline are important sources for gammacerane, consistent with the fact that ciliates only biosynthesize tetrahymanol if their diet is deprived of sterols. This leads to the conclusion that gammacerane is an indicator for water column stratification, which solves two current enigmas in gammacerane geochemistry. Firstly, it explains why gammacerane is often found in sediments deposited under hypersaline conditions but is not necessarily restricted to this type of deposits. Secondly, it explains why lacustrine deposits may contain abundant gammacerane since most lakes in the temperate climatic zones are stratified during summer.


مسیر جدید برای تشکیل gammacerane از tetrahymanol ارائه شده است. علاوه بر از دست دادن آب و تبدیل به هیدروژن، sulphurisation و اوایل رخ CS ها نشان داده می شود در مسیر شکل گیری مهم است، به خصوص در رسوبات دریایی. مدارک و شواهد دو قسم است. اول، مقدار نسبتا زیادی از اسکلت gammacerane در دانه های ماکرومولکولی غنی-S تشکیل شده توسط sulphurisation طبیعی چربی functionalised منزوی می شوند. برش های انتخابی از ارتباط سولفید مرکب از چند اتم گوگرددر ذره خود را با ملی / مه منجر به شکل گیری 3-methylthiogammacerane، نشان می دهد که اسکلت gammacerane است در درجه اول از طریق گوگرد در موقعیت 3، سازگار با این ایده که tetrahymanol (یا کتون مربوطه) پیشرو برای gammacerane است محدود شده است. دوم، بر بلوغ مصنوعی خفیف دو رسوبات با استفاده از تجزیه در اثر حرارت آبدار، gammacerane از دانه های S-غنی ماکرومولکولی برش از نسبتا ضعیف CS bonds.The ترکیبات ایزوتوپی کربن پایدار gammacerane و چربی به دست آمده از تولید کنندگان عمده و باکتری گوگرد سبز منتشر شد در هر دو میوسن Gessoso-solfifera و بالا ژوراسیک Allgäu سازند نشان می دهد که gammacerane از مژه داران bacterivorous که تا حدی تغذیه شدند در باکتری سولفور سبز مشتق شده است. این نشان می دهد که مژه داران بی هوازی زندگی در و یا زیر chemocline منابع مهم برای gammacerane، سازگار با این واقعیت است که مژه داران تنها biosynthesize tetrahymanol اگر رژیم غذایی خود را از استرول محروم هستند. این امر منجر به این نتیجه رسیدند که gammacerane یک شاخص برای طبقه بندی ستون آب، که دو معماهای کنونی در ژئوشیمی gammacerane حل است. در مرحله اول، توضیح میدهد که چرا gammacerane است که اغلب در رسوبات تحت شرایط hypersaline یافت میشود، اما لزوما به این نوع از سپرده محدود نمی شود. دوم، آن را توضیح می دهد که چرا سپرده دریاچه ممکن است gammacerane فراوان از آنجا که بیشتر شامل دریاچه ها در مناطق آب و هوایی معتدل در طول تابستان طبقه.


موضوعات:

Geochemistry and Petrology[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Morgenthaler, Stephan, Staudte, Robert (2016) 'Indicators of Evidence for Bioequivalence', Entropy, MDPI AG, pp:291-0
 2. Huang, Haiping (2017) 'The effect of biodegradation on gammacerane in crude oils', Biodegradation, Springer Nature, pp:0-0
 3. Blair, (2017) 'The Book Advice Column as Evidence of Reception', Reception: Texts, Readers, Audiences, History, The Pennsylvania State University Press, pp:87-0
 4. , (1966) 'Evidence for Turbulence and Coupling in Chromatographic Columns.', Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS), pp:253-261
 5. Chakravarty, Ajit K., Mukhopadhyay, Sibabrata, Masuda, Kazuo, Ageta, Hiroyuki (1992) 'Kairatenol, yet another novel migrated gammacerane triterpenoid from', Tetrahedron Letters, Elsevier BV, pp:125-126
 6. Ciana, Paul (2012) 'Evidence of the Most Popular Technical Indicators', New Frontiers in Technical Analysis, Wiley-Blackwell, pp:1-48
 7. , (2009) 'Evidence for discontinuous water columns in the xylem conduit of tall birch trees', Plant Biology, Wiley-Blackwell, pp:307-327
 8. Durisch-Kaiser, E., Klauser, L., Wehrli, B., Schubert, C. (2005) 'Evidence of Intense Archaeal and Bacterial Methanotrophic Activity in the Black Sea Water Column', Applied and Environmental Microbiology, American Society for Microbiology, pp:8099-8106
 9. , (2002) 'Evidence for a Dynamic Cycle between Mn and Co in the Water Column of a Stratified Lake', Environmental Science & Technology, American Chemical Society (ACS), pp:468-476
 10. , (2008) 'Evidence of deuterium excess in water vapor as an indicator of ocean surface conditions', J. Geophys. Res., Wiley-Blackwell, pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Wanglu, Jia (January 2010) 'Molecular and isotopic compositions of bitumens in Silurian tar sands from the Tarim Basin, NW China: Characterizing biodegradation and hydrocarbon charging in an old composite basin', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2009.09.003
 2. Ruofei, Yang (September 2015) 'Organic geochemistry and petrology of Lower Cretaceous black shales in the Qiangtang Basin, Tibet: Implications for hydrocarbon potential', Organic Geochemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.orggeochem.2015.06.006
 3. W.Sh., El Diasty (Available online 26 June 2014) 'Biomarker characteristics of the Turonian–Eocene succession, Belayim oilfields, central Gulf of Suez, Egypt', Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jaubas.2014.06.001
 4. Hang, Jiang (November 2015) 'Source rock characteristics and hydrocarbon expulsion potential of the Middle Eocene Wenchang formation in the Huizhou depression, Pearl River Mouth basin, south China sea', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2015.06.010
 5. Li, Wang (December 2011) 'Paleosalinity significance of occurrence and distribution of methyltrimethyltridecyl chromans in the Upper Cretaceous Nenjiang Formation, Songliao Basin, China', Organic Geochemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.orggeochem.2011.08.012
 6. Jinjun, Xu (1 September 2015) 'Basin evolution and oil shale deposition during Upper Cretaceous in the Songliao Basin (NE China): Implications from sequence stratigraphy and geochemistry', International Journal of Coal Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.coal.2015.07.005
 7. L., Blanco-Zubiaguirre (November 2015) 'Focused ultrasound solid–liquid extraction for the determination of organic biomarkers in beachrocks', Ultrasonics Sonochemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ultsonch.2015.06.012
 8. Svenja, Tulipani (Available online 30 October 2014) 'Changes of palaeoenvironmental conditions recorded in Late Devonian reef systems from the Canning Basin, Western Australia: A biomarker and stable isotope approach', Gondwana Research, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.gr.2014.10.003
 9. Ping, Gao (October 2015) 'Evaluating rare earth elements as a proxy for oil–source correlation. A case study from Aer Sag, Erlian Basin, northern China', Organic Geochemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.orggeochem.2015.07.004
 10. Chunfang, Cai (30 November 2009) 'Origins of Palaeozoic oils in the Tarim Basin: Evidence from sulfur isotopes and biomarkers', Chemical Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.chemgeo.2009.08.012
 11. Dirk-Jan H., Simons (August 2003) 'An organic geochemical study of Cenomanian-Turonian sediments from the Western Interior Seaway, Canada', Organic Geochemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/S0146-6380(03)00064-0
 12. J.W., Collister (August–September 1996) 'δ13C compositions of saturate and aromatic fractions of lacustrine oils and bitumens: evidence for water column stratification', Organic Geochemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/S0146-6380(96)00066-6
 13. Nenad, Grba (March 2014) 'Preservation of diagenetic products of β-carotene in sedimentary rocks from the Lopare Basin (Bosnia and Herzegovina)', Chemie der Erde - Geochemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.chemer.2013.10.002
 14. Martin P., Koopmans (December 1996) 'Impact of dia- and catagenesis on sulphur and oxygen sequestration of biomarkers as revealed by artificial maturation of an immature sedimentary rock', Organic Geochemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/S0146-6380(96)00144-1
 15. Xiujian, Ding (Available online 4 August 2015) 'Characteristics and origin of lacustrine source rocks in the Lower Cretaceous, Erlian Basin, northern China', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2015.08.002
 16. Lugli, Stefano (1 November 2010) 'The Primary Lower Gypsum in the Mediterranean: A new facies interpretation for the first stage of the Messinian salinity crisis', Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.palaeo.2010.07.017
 17. Dujie, Hou (July 2000) 'Marine transgressional events in the gigantic freshwater lake Songliao: paleontological and geochemical evidence', Organic Geochemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/S0146-6380(00)00065-6
 18. Sushma, Prasad (1 April 2014) 'Prolonged monsoon droughts and links to Indo-Pacific warm pool: A Holocene record from Lonar Lake, central India', Earth and Planetary Science Letters, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.epsl.2014.01.043
 19. Yousif M., Makeen (March 2015) 'Organic geochemical characteristics of the Lower Cretaceous Abu Gabra Formation in the Great Moga oilfield, Muglad Basin, Sudan: Implications for depositional environment and oil-generation potential', Journal of African Earth Sciences, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jafrearsci.2014.12.006
 20. M.J., Kotarba (August 2013) 'Organic geochemical study of source rocks and natural gas and their genetic correlation in the central part of the Polish Outer Carpathians', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2013.04.018
 21. Mohammed Hail, Hakimi (August 2013) 'Geochemical characteristics of some crude oils from Alif Field in the Marib-Shabowah Basin, and source-related types', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2013.05.008
 22. Paula Alexandra, Gonçalves (April 2014) 'The Mesozoic–Cenozoic organic facies in the Lower Tagus sub-basin (Lusitanian Basin, Portugal): Palynofacies and organic geochemistry approaches', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2014.01.015
 23. M.J., Kotarba (September 2014) 'Organic geochemical study of source rocks and natural gas and their genetic correlation in the eastern part of the Polish Outer Carpathians and Palaeozoic–Mesozoic basement', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2014.03.014
 24. D., Gross (January 2015) 'Organic geochemistry of Mississippian shales (Bowland Shale Formation) in central Britain: Implications for depositional environment, source rock and gas shale potential', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2014.07.022
 25. Tian, Dong (June 2015) 'Geochemical characterization of source rocks and crude oils in the Upper Cretaceous Qingshankou Formation, Changling Sag, southern Songliao Basin', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2015.03.001
 26. Babangida M., Sarki Yandoka (November 2015) 'Sedimentology, geochemistry and paleoenvironmental reconstruction of the Cretaceous Yolde formation from Yola Sub-basin, Northern Benue Trough, NE Nigeria', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2015.06.009
 27. Wenhao, Li (November 2015) 'The formation environment and developmental models of argillaceous dolomite in the Xingouzui Formation, the Jianghan Basin', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2015.06.011
 28. Pengfei, Ma (Available online 13 August 2015) 'Sedimentology and organic properties of lower Tertiary lacustrine source rocks, Lunpola Basin, central Tibetan Plateau: implications for hydrocarbon potential', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2015.08.013
 29. Yann, Hautevelle (April 2007) 'Tracing of variabilities within a geological barrier by molecular organic geochemistry. Case of the Callovo-Oxfordian sedimentary series in the East of the Paris Basin (France)', Applied Geochemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apgeochem.2006.10.003
 30. Paul J., Harradine (14 October 1996) 'Triterpenoid chlorin esters: Water column transformation products of chlorophyll a', Tetrahedron, Elsevier BV - DOI: 10.1016/0040-4020(96)00800-9
 31. Xiujian, Ding (Available online 14 November 2015) 'Geochemical characterization and depositional environment of source rocks of small fault basin in Erlian Basin, northern China', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2015.11.006
 32. Bahram, Alizadeh (Available online 10 November 2015) 'Geochemical investigation of oils from Cretaceous to Eocene Sedimentary sequences of the Abadan Plain, Southwest Iran', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2015.11.002
 33. R.N, Erlich (October 1999) 'Geochemical characterization of oceanographic and climatic changes recorded in upper Albian to lower Maastrichtian strata, western Venezuela', Cretaceous Research, Elsevier BV - DOI: 10.1006/cres.1999.0167
 34. Zhongpeng, Han (15 October 2014) 'Paleocene-Eocene potential source rocks in the Avengco Basin, Tibet: Organic geochemical characteristics and their implication for the paleoenvironment', Journal of Asian Earth Sciences, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jseaes.2014.06.027
 35. Adebanji Kayode, Adegoke (March 2015) 'Geochemical and petrographic characterisation of organic matter from the Upper Cretaceous Fika shale succession in the Chad (Bornu) Basin, northeastern Nigeria: Origin and hydrocarbon generation potential', Marine and Petroleum Geology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2014.12.008
 36. R. Kara-Gülbay (September 2010) 'SOURCE ROCK POTENTIAL AND ORGANIC GEOCHEMISTRY OF CENOMANIAN-TURONIAN BLACK SHALES, WESTERN TAURUS, SW TURKEY', Journal of Petroleum Geology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/j.1747-5457.2010.00484.x
 37. Yin Wei (October 2003) 'Geochemical characteristics of crude oils from Zao-V oil measures in Shenjiapu oilfield', Chin. J. Geochem., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/bf02840412
 38. Guangli Wang (April 2010) 'Sulfur rich petroleum derived from lacustrine carbonate source rocks in Bohai Bay Basin, East China', Organic Geochemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.orggeochem.2009.12.010
 39. Hongbo Li (July 2008) 'Geochemical characteristics and genetic types of crude oils from the Tertiary system in the southern part of western Qaidam Basin, Northwest China', Chin. J. Geochem., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11631-008-0285-x
 40. Dangpeng Xi (June 2010) 'Molecular fossils and sedimentary environment of the cretaceous lower Qingshankou formation in eastern Songliao Basin, Northeast China', J. Earth Sci., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12583-010-0215-9
 41. BaoMin Zhang (November 2007) 'Developmental modes of the Neoproterozoic-Lower Paleozoic marine hydrocarbon source rocks in China', Chinese Science Bulletin, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11434-007-6018-4
 42. Min Zhang (July 2012) 'Geochemical characteristics of saturate hydrocarbons in crude oils and source rocks of the Qaidam, Tarim, Tupran basins, NW China', Chin. J. Geochem., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11631-012-0575-1
 43. Qiuhua Yu (March 2011) 'Geochemical characteristics of Ordovician crude oils in the northwest of the Tahe oil field, Tarim basin', Chin. J. Geochem., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11631-011-0489-3
 44. W. Sh. El Diasty (March 2015) 'Organic geochemical characteristics of the Upper Cretaceous–Early Paleogene source rock and correlation with some Egyptian mummy bitumen and oil from the southern Gulf of Suez, Egypt', Arabian Journal of Geosciences, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12517-015-1855-y
 45. Mohammed Hail Hakimi (March 2015) 'Biomarkers and inorganic geochemical elements of Late Jurassic-Early Cretaceous limestone sediments from Banik Village in the Kurdistan Region, Northern Iraq: implications for origin of organic matter and depositional environment conditions', Arabian Journal of Geosciences, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12517-015-1863-y
 46. Bang Liu (March 2015) 'HYDROCARBON POTENTIAL OF UPPER CRETACEOUS MARINE SOURCE ROCKS IN THE TERMIT BASIN, NIGER', Journal of Petroleum Geology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/jpg.12604
 47. Guangli Wang (January 2010) 'Applications of molecular fossils in lacustrine stratigraphy', Chin. J. Geochem., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11631-010-0015-z
 48. Amer M. Burgan (January 2010) 'An assessment of paleodepositional environment and maturity of organic matter in sediments of the Setap Shale and Belait formations in West Sabah, East Malaysia by organic geochemical methods', Chin. J. Geochem., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11631-010-0042-9
 49. Zhonghong Chen (July 2011) 'Distribution of sterane maturity parameters in a lacustrine basin and their control factors: A case study from the Dongying Sag, East China', Petroleum Science, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12182-011-0146-9
 50. Zhiqiang Yu (March 2000) 'The carbon isotope study of biomarkers in the Maoming and the Jianghan tertiary oil shale', Chinese Science Bulletin, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/bf02893792
 51. Wenjia OU (February 2014) 'Lipid Distribution in Marine Sediments from the Northern South China Sea and Association with Gas Hydrate', Acta Geologica Sinica - English Edition, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/1755-6724.12193
 52. YongDong Zhang (December 2011) 'Stable carbon isotope compositions of isoprenoid chromans in Cenozoic saline lacustrine source rocks from the Western Qaidam Basin, NW China: Source implications', Chinese Science Bulletin, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11434-011-4899-8
 53. Fang Hao (June 2012) 'Petroleum charging and leakage in the BZ25-1 field, Bohai Bay basin', J. Earth Sci., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12583-012-0251-8
 54. JianPing Bao (June 2009) 'The relationship between methylated chromans and maturity of organic matter in the source rocks from Jianghan hypersaline basin', Sci. China Ser. D-Earth Sci., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11430-009-5018-4
 55. Hagen Hopf (January 2001) 'An example for black shale development on a carbonate platform (late Triassic, Seefeld, Austria)', Facies, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/bf02668113
 56. XiYuan Cai (November 2009) 'Overpressure development and oil charging in the central Junggar Basin, Northwest China: Implication for petroleum exploration', Sci. China Ser. D-Earth Sci., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11430-009-0188-7
 57. A. H. Hegazi (October 2009) ' GEOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF A BIODEGRADED CRUDE OIL, ASSRAN FIELD, CENTRAL GULF OF SUEZ ', Journal of Petroleum Geology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/j.1747-5457.2009.00454.x
 58. Adebanji Kayode Adegoke (March 2014) 'Molecular geochemical evaluation of Late Cretaceous sediments from Chad (Bornu) Basin, NE Nigeria: implications for paleodepositional conditions, source input and thermal maturation', Arabian Journal of Geosciences, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12517-014-1341-y
 59. Hong Lu (July 2013) 'Identification and formation of sulfur-containing steroids in sulfur-rich heavy oils in the Jinxian Sag, Bohai Bay Basin, North China', Science China Earth Sciences, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11430-013-4651-0
 60. A. Fuhrmann (January 2004) 'ORGANIC FACIES, DEPOSITIONAL ENVIRONMENT AND PETROLEUM GENERATING CHARACTERISTICS OF THE LACUSTRINE SHAHEJIE FORMATION, ES4 MEMBER, WESTERN DEPRESSION, LIAOHE BASIN (NE CHINA)', J Petroleum Geol, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/j.1747-5457.2004.tb00043.x
 61. Yunping Xu (October 2007) 'Biomarker-based paleo-record of environmental change for an eutrophic, tropical freshwater lake, Lake Valencia, Venezuela', Journal of Paleolimnology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10933-007-9150-x
 62. ShuQing Zhou (July 2008) 'Controls on alkylphenol occurrence and distribution in oils from lacustrine rift basins in East China', Sci. China Ser. D-Earth Sci., Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11430-008-0066-8
 63. Lixin Pei (March 2016) 'Petroleum origin and accumulation in the rift basin: a case study from the Nanpu sag, Bohai Bay basin, China', Arabian Journal of Geosciences, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12517-015-2248-y
 64. H. Affouri (January 2014) 'Organic matter appraisal of the Lower Eocene (Ypresian) Bou Dabbous Formation in Tunisia', Arabian Journal of Geosciences, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12517-013-1197-6
 65. Guan-hong Wang (March 2016) 'Oil source and migration process in oblique transfer zone of Fushan Sag, northern South China Sea', Journal of Central South University, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11771-016-3111-3
 66. Lixin Pei (November 2015) 'Organic matter enrichment in the first member of the Xiagou formation of the lower Cretaceous in the Jiuquan Basin, China', Acta Geochimica, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11631-015-0082-2
 67. Dangpeng Xi (January 2011) 'Late Cretaceous paleoenvironment and lake level fluctuation in the Songliao Basin, northeastern China', Island Arc, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/j.1440-1738.2010.00753.x
 68. Licheng Wang (December 2010) 'ORGANIC GEOCHEMISTRY OF POTENTIAL SOURCE ROCKS IN THE TERTIARY DINGQINGHU FORMATION, NIMA BASIN, CENTRAL TIBET', Journal of Petroleum Geology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/j.1747-5457.2011.00494.x
 69. Y. H. Zeng (June 2013) 'UPPER TRIASSIC POTENTIAL SOURCE ROCKS IN THE QIANGTANG BASIN, TIBET: ORGANIC GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS', Journal of Petroleum Geology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/jpg.12554

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×