سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 52 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:زندگی پس از مرگ: درس پاتوفیزیولوژی آسیب ریه در کالبد شکافی از بیماران آلوده به H1N1
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):36 (2)
سال انتشار:March 2012
شماره صفحات: 676867-68
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.medin.2011.12.002 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Medicina Intensiva »
 4. Vida después de la muerte: lecciones de fisiopatología de la lesión pulmonar con necropsias de pacientes con infección por H1N1

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Vida Después De La Muerte: Lecciones De Fisiopatología De La Lesión Pulmonar Con Necropsias De Pacientes Con Infección Por H1N1


مقاله: زندگی پس از مرگ: درس پاتوفیزیولوژی آسیب ریه در کالبد شکافی از بیماران آلوده به H1N1

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


AimsTo determine the relative toxicity and effects on the cell cycle of okadaic acid and dinophysistoxin-2 in primary hepatocyte cultures.Main methodsCytotoxicity was determined by the MTT method, caspase-3 activity and lactate dehydrogenase release to the medium. The cell cycle analysis was performed by imaging flow cytometry and the effect of the toxins on cell proliferation was studied by quantitative PCR and confocal microscopy.Key findingsWe show that dinophysistoxin-2 is less toxic than okadaic acid for primary hepatocytes with a similar difference in potency as that observed in vivo in mice after intraperitoneal injection. Both toxins induced apoptosis with caspase-3 increase. They also inhibited the hepatocytes cell cycle in G1 affecting diploid cells and diploid bi-nucleated cells. In proliferating hepatocytes exposed to the toxins, a decrease of p53 gene expression as well as a lower protein level was detected. Studies of the tubulin cytoskeleton in toxin treated cells, showed nuclear localization of this molecule and a granulated tubulin pattern in the cytoplasm.SignificanceThe results presented in this work show that the difference in toxicity between dinophysistoxin-2 and okadaic acid in cultured primary hepatocytes is the same as that observed in vivo after intraperitoneal injection. Okadaic acid and dinophysistoxin-2 arrest the cell cycle of hepatocytes at G1 even in diploid bi-nucleated cells. p53 and tubulin could be involved in the cell cycle inhibitory effect.


AimsTo تعیین سمیت نسبی و اثرات آن بر چرخه سلولی اسید okadaic و dinophysistoxin-2 در سلولهای کبدی اولیه cultures.Main methodsCytotoxicity با استفاده از روش MTT، کاسپاز 3 فعالیت و انتشار لاکتات دهیدروژناز به متوسط ​​مشخص شد. تجزیه و تحلیل چرخه سلولی توسط جریان تصویربرداری cytometry و اثر سموم بر رشد سلول انجام شد کمی PCR و کانفوکال microscopy.Key findingsWe مورد مطالعه قرار گرفت نشان می دهد که dinophysistoxin-2 کمتر سمی از اسید okadaic برای سلولهای کبدی اولیه با یک تفاوت مشابه در قدرت است که در داخل بدن در موش پس از تزریق داخل صفاقی مشاهده شده است. هر دو سموم آپوپتوز با کاسپاز 3 افزایش ناشی از. آنها همچنین چرخه سلولی سلولهای کبدی در G1 سلول دیپلوئید موثر بر و سلول دو هسته دیپلوئید مهار می شود. در تکثیر سلولهای کبدی در معرض سموم، کاهش بیان ژن p53 و همچنین سطح پروتئین پایین تر تشخیص داده شد. مطالعات اسکلت سلولی توبولین در سلولهای سم درمان، نشان داد محلی سازی هسته ای این مولکول و یک الگوی توبولین دانه در نتایج cytoplasm.SignificanceThe ارائه شده در این نشان می دهد که تفاوت کار در سمیت بین dinophysistoxin-2 و Okadaic acid در سلولهای کبدی اولیه کشت است همان است که در داخل بدن پس از تزریق داخل صفاقی مشاهده شده است. اسید Okadaic و dinophysistoxin-2 چرخه سلولی در سلولهای کبدی و حتی در سلول دو هسته دیپلوئید دستگیری در G1. p53 و توبولین می تواند درگیر در چرخه سلولی اثر مهاری.


موضوعات:

Critical Care and Intensive Care Medicine[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. López-Alonso, I., Albaiceta, G.M. (2012) 'Life after death: Lessons in lung injury physiopathology with necropsies on H1N1 infected patients', Medicina Intensiva (English Edition), Elsevier BV, pp:67-68
 2. Ferrer, R., Navas, A., Adda, M., Artigas, A. (2008) 'Papel de la coagulación en la fisiopatología de la lesión pulmonar aguda. Paralelismo con la sepsis', Medicina Intensiva, Elsevier BV, pp:304-311
 3. Campo, Cristina, Navarro, Vicente, , , Santos, María (2001) 'Lesión medular en paciente con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana', Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Elsevier BV, pp:31-33
 4. Hernández Pérez, José María, Laporta Hernández, Rosalía, Ussetti Gil, Piedad (2008) 'Infección nosocomial por Listeria en paciente con trasplante pulmonar', Archivos de Bronconeumología, Elsevier BV, pp:647-0
 5. Ranson, Helen M., Escalante, Pedro de (1957) 'La vida por la muerte', Books Abroad, JSTOR, pp:184-0
 6. Sopeña, B., García-Tejedor, J. L., Fuente, J. de la, Rivera, A., Martínez-Vázquez, C. (2001) 'Carcinoma pulmonar de células gigantes en paciente con infección por el VIH', Anales de Medicina Interna, Instituto de Salud Carlos III/BNCS/SciELO Espana, pp:0-0
 7. Ramos, Antonio, García, Rodrigo, Sanz, Jesús, Daza, Rosa María (2011) 'Empeoramiento radiológico en una paciente con una lesión pulmonar cavitada', Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Elsevier BV, pp:230-231
 8. , (2007) 'Valor actual de la autopsia clínica en los pacientes con infección por VIH', Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Elsevier BV, pp:291-292
 9. Arnold, Michele L. (2007) 'Paciente con lesión medular', Toma de Decisiones en el Tratamiento del Dolor, Elsevier BV, pp:96-98
 10. Nogueira López, Javier, Díaz Munilla, Laura, Viguria Sánchez, Natividad, Moreno-Galarraga, Laura (2017) 'Lesión pulmonar: ¿causa o consecuencia de infección respiratoria?', Archivos de Bronconeumología, Elsevier BV, pp:0-0

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×