سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 57 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:بررسی مقایسه ای اثرات سم شناسی و چرخه سلولی اسید Okadaic و Dinophysistoxin-2 در سلولهای کبدی موش اولیه
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):90 (11-12)
سال انتشار:10 March 2012
شماره صفحات: 416423416-423
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.lfs.2011.12.021 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Life Sciences »
 4. Comparative study of toxicological and cell cycle effects of okadaic acid and dinophysistoxin-2 in primary rat hepatocytes

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Comparative Study Of Toxicological And Cell Cycle Effects Of Okadaic Acid And Dinophysistoxin-2 In Primary Rat Hepatocytes


مقاله: بررسی مقایسه ای اثرات سم شناسی و چرخه سلولی اسید okadaic و dinophysistoxin-2 در سلولهای کبدی موش اولیه

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


AimsTo determine the relative toxicity and effects on the cell cycle of okadaic acid and dinophysistoxin-2 in primary hepatocyte cultures.Main methodsCytotoxicity was determined by the MTT method, caspase-3 activity and lactate dehydrogenase release to the medium. The cell cycle analysis was performed by imaging flow cytometry and the effect of the toxins on cell proliferation was studied by quantitative PCR and confocal microscopy.Key findingsWe show that dinophysistoxin-2 is less toxic than okadaic acid for primary hepatocytes with a similar difference in potency as that observed in vivo in mice after intraperitoneal injection. Both toxins induced apoptosis with caspase-3 increase. They also inhibited the hepatocytes cell cycle in G1 affecting diploid cells and diploid bi-nucleated cells. In proliferating hepatocytes exposed to the toxins, a decrease of p53 gene expression as well as a lower protein level was detected. Studies of the tubulin cytoskeleton in toxin treated cells, showed nuclear localization of this molecule and a granulated tubulin pattern in the cytoplasm.SignificanceThe results presented in this work show that the difference in toxicity between dinophysistoxin-2 and okadaic acid in cultured primary hepatocytes is the same as that observed in vivo after intraperitoneal injection. Okadaic acid and dinophysistoxin-2 arrest the cell cycle of hepatocytes at G1 even in diploid bi-nucleated cells. p53 and tubulin could be involved in the cell cycle inhibitory effect.


AimsTo تعیین سمیت نسبی و اثرات آن بر چرخه سلولی اسید okadaic و dinophysistoxin-2 در سلولهای کبدی اولیه cultures.Main methodsCytotoxicity با استفاده از روش MTT، کاسپاز 3 فعالیت و انتشار لاکتات دهیدروژناز به متوسط ​​مشخص شد. تجزیه و تحلیل چرخه سلولی توسط جریان تصویربرداری cytometry و اثر سموم بر رشد سلول انجام شد کمی PCR و کانفوکال microscopy.Key findingsWe مورد مطالعه قرار گرفت نشان می دهد که dinophysistoxin-2 کمتر سمی از اسید okadaic برای سلولهای کبدی اولیه با یک تفاوت مشابه در قدرت است که در داخل بدن در موش پس از تزریق داخل صفاقی مشاهده شده است. هر دو سموم آپوپتوز با کاسپاز 3 افزایش ناشی از. آنها همچنین چرخه سلولی سلولهای کبدی در G1 سلول دیپلوئید موثر بر و سلول دو هسته دیپلوئید مهار می شود. در تکثیر سلولهای کبدی در معرض سموم، کاهش بیان ژن p53 و همچنین سطح پروتئین پایین تر تشخیص داده شد. مطالعات اسکلت سلولی توبولین در سلولهای سم درمان، نشان داد محلی سازی هسته ای این مولکول و یک الگوی توبولین دانه در نتایج cytoplasm.SignificanceThe ارائه شده در این نشان می دهد که تفاوت کار در سمیت بین dinophysistoxin-2 و Okadaic acid در سلولهای کبدی اولیه کشت است همان است که در داخل بدن پس از تزریق داخل صفاقی مشاهده شده است. اسید Okadaic و dinophysistoxin-2 چرخه سلولی در سلولهای کبدی و حتی در سلول دو هسته دیپلوئید دستگیری در G1. p53 و توبولین می تواند درگیر در چرخه سلولی اثر مهاری.


كلمات كليدي:

Cell cycle arrest, Cytotoxicity, Dinophysistoxin-2, Okadaic acid, Primary hepatocytes
توقف چرخه سلولی , سمیت سلولی, Dinophysistoxin-2, اسید Okadaic, سلولهای کبدی اولیه


موضوعات:

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology(all), Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics(all), General Medicine[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. SUZUKI, Hodaka, OKADA, Yumiko (2018) 'Comparative toxicity of dinophysistoxin-1 and okadaic acid in mice', Journal of Veterinary Medical Science, Japanese Society of Veterinary Science, pp:-
 2. Sakai, Ayako, Fujiki, Hirota (1991) 'Promotion of BALB/3T3 Cell Transformation by the Okadaic Acid Class of Tumor Promoters, Okadaic Acid and Dinophysistoxin-1', Japanese Journal of Cancer Research, Wiley-Blackwell, pp:518-523
 3. , (1995) 'The effect of okadaic acid and calyculin A on cholesterol esterification in rat hepatocytes', Biochm. Soc. Trans., Portland Press Ltd., pp:580-580
 4. Gomez-Muñoz, Antonio, Hatch, Grant M., Martin, Ashley, Jamal, Zahirali, Vance, Dennis E., Brindley, David N. (1992) 'Effects of okadaic acid on the activities of two distinct phosphatidate phosphohydrolases in rat hepatocytes', FEBS Letters, Wiley-Blackwell, pp:103-106
 5. , (2016) 'Evaluation of the Impact of Mild Steaming and Heat Treatment on the Concentration of Okadaic Acid, Dinophysistoxin-2 and Dinophysistoxin-3 in Mussels', Toxins, MDPI AG, pp:175-0
 6. Tijburg, Lilian B.m. , Vermeulen, Pieter S. , Schmitz, Marion G.j. , Golde, Lambert M.g. Van (1992) 'Okadaic acid inhibits phosphatidylethanolamine biosynthesis in rat hepatocytes', Biochemical and Biophysical Research Communications, Elsevier BV, pp:1226-1231
 7. Soliño, Lucia, Sureda, Francesc X., Diogène, Jorge (2015) 'Evaluation of okadaic acid, dinophysistoxin-1 and dinophysistoxin-2 toxicity on Neuro-2a, NG108-15 and MCF-7 cell lines', Toxicology in Vitro, Elsevier BV, pp:59-62
 8. Rawn, Dorothea F.K., Ménard, Cathie, Niedzwiadek, Barbara, Lewis, David, Lau, Benjamin P.-Y., Delauney-Bertoncini, Nathalie, Hennion, Marie Claire, Lawrence, James F. (2005) 'Confirmation of okadaic acid, dinophysistoxin-1 and dinophysistoxin-2 in shellfish as their anthrylmethyl derivatives using UV radiation', Journal of Chromatography A, Elsevier BV, pp:148-156
 9. Lawrence, J.E, Cembella, A.D, Ross, N.W, Wright, J.L.C (1998) 'Cross-reactivity of an anti-okadaic acid antibody to dinophysistoxin-4 (DTX-4), dinophysistoxin-5 (DTX-5), and an okadaic acid diol ester', Toxicon, Elsevier BV, pp:1193-1196
 10. Windust, Anthony J., Quilliam, Michael A., Wright, Jeffrey L.C., McLachlan, Jack L. (1997) 'Comparative toxicity of the diarrhetic shellfish poisons, okadaic acid, okadaic acid diol-ester and dinophysistoxin-4, to the diatom Thalassiosira weissflogii', Toxicon, Elsevier BV, pp:1591-1603

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×