سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 56 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:مدل های تصادفی اثر با دقت منحصر به فرد
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):143 (12)
سال انتشار:December 2013
شماره صفحات: 212821412128-2141
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.jspi.2013.07.007 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Journal Of Statistical Planning And Inference »
 4. Random-effect models with singular precision

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.84.130.252

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Random-effect Models With Singular Precision


مقاله: مدل های تصادفی اثر با دقت منحصر به فرد

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


We show that smoothing spline, intrinsic autoregression (IAR) and state-space model can be formulated as partially specified random-effect model with singular precision (SP). Various fitting methods have been suggested for the aforementioned models and this paper investigates the relationships among them, once the models have been placed under a single framework. Some methods have been previously shown to give the best linear unbiased predictors (BLUPs) under some random-effect models and here we show that they are in fact uniformly BLUPs (UBLUPs) under a class of models that are generated by the SP of random effects. We offer some new interpretations of the UBLUPs under models of SP and define BLUE and BLUP in these partially specified models without having to specify the covariance. We also show how the full likelihood inferences for random-effect models can be made for these models, so that the maximum likelihood (ML) and restricted maximum likelihood (REML) estimators can be used for the smoothing parameters in splines, etc.


ما نشان می دهد که نوار باریک صاف، autoregression ذاتی (IAR) و مدل فضای حالت می تواند به عنوان بخشی از مشخص مدل تصادفی اثر با دقت منحصر به فرد (SP) فرموله شده است. روش اتصالات مختلف برای مدل های فوق پیشنهاد شده است و این مقاله به بررسی روابط میان آنها، پس از آن که مدل تحت یک چارچوب واحد قرار داده شده است. برخی از روش های قبلا نشان داده شده است به بهترین پیش بینی غیر مرتبط خطی (BLUPs) تحت برخی از مدل های تصادفی اثر و در اینجا ما نشان می دهد که آنها در واقع BLUPs یکنواخت (UBLUPs) تحت یک کلاس از مدل های که توسط SP اثرات تصادفی تولید می . ما ارائه می دهیم برخی از تفسیرهای جدید از UBLUPs تحت مدل SP و تعریف BLUE و BLUP در این مدل ها تا حدی مشخص شده بدون نیاز به مشخص کواریانس. ما همچنین نشان می دهد که چگونه استنتاج احتمال کامل برای مدل های تصادفی اثر را می توان برای این مدل، ساخته شده به طوری که حداکثر احتمال (ML) و حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) تخمین می تواند برای پارامترهای صاف در خطنقطهگذرهایدرجهدومحداقل، و غیره استفاده می شود


كلمات كليدي:

Intrinsic autoregression , Random-effect models , Singular precision , Smoothing splines , State-space models, Best linear unbiased predictor, Intrinsic autoregression, Random-effect models, Singular precision, Smoothing splines, State-space models
autoregression ذاتی , مدل تصادفی اثر , دقیق مفرد , خطنقطهگذرهایدرجهدومحداقل صاف , مدلهای حالت فضا , بهترین پیش بینی خطی غیر مرتبط, autoregression ذاتی, مدل تصادفی اثر, دقت مفرد, خطنقطهگذرهایدرجهدومحداقل صاف, مدلهای حالت فضا


موضوعات:

Statistics, Probability and Uncertainty, Statistics and Probability, Applied Mathematics[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , (2005) 'Singular random signals', IEEE Transactions on Signal Processing, Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE), pp:499-504
 2. Liu, Chao, Zhang, Xinghua, Shi, Bing (2011) 'Application of one-step singular correlation in random-across probability modeling', Proceedings of 2011 International Conference on Electronics and Optoelectronics, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 3. Berger, T. (1975) 'Information-singular random processes', IEEE Transactions on Information Theory, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:502-511
 4. Howland, James S. (1991) 'Random perturbations of singular spectra', Proceedings of the American Mathematical Society, American Mathematical Society (AMS), pp:1009-1009
 5. Zhikov, V V, Pyatnitskii, A L (2006) 'Homogenization of random singular structures and random measures', Izv. Math., Turpion-Moscow Limited, pp:19-67
 6. , (2005) 'Spectral and dynamical properties of random models with nonlocal and singular interactions', Mathematische Nachrichten, Wiley-Blackwell, pp:627-664
 7. Yaegashi, Yuta, Yoshioka, Hidekazu (2018) 'Unique solvability of a singular stochastic control model for population management', Systems & Control Letters, Elsevier BV, pp:-
 8. Konopelchenko, B., Martínez Alonso, L., Medina, E. (2011) 'On the singular sector of the Hermitian random matrix model in the large N limit', Physics Letters A, Elsevier BV, pp:867-872
 9. , (2013) 'A comprehensive proof of localization for continuous Anderson models with singular random potentials', Journal of the European Mathematical Society, European Mathematical Publishing House, pp:53-143
 10. Basak, G.K., Bisi, A., Ghosh, M.K. (2017) 'Ergodic control of random singular diffusions', Proceedings of 35th IEEE Conference on Decision and Control, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0

 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه تابستان ☀️
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×