سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 130 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:توسعه حادثه ایمنی برنامه نویسی از طریق بهبود قابلیت اطمینان برنامه نویسی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:November 2015
شماره صفحات: 152162152-162
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.apergo.2015.04.015 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Applied Ergonomics »
 4. Development of safety incident coding systems through improving coding reliability

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Development Of Safety Incident Coding Systems Through Improving Coding Reliability


مقاله: توسعه حادثه ایمنی برنامه نویسی از طریق بهبود قابلیت اطمینان برنامه نویسی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


This paper reviews classification theory sources to develop five research questions concerning factors associated with incident coding system development and use and how these factors affect coding reliability. Firstly, a method was developed to enable the comparison of reliability results obtained using different methods. Second, a statistical and qualitative review of reliability studies was conducted to investigate the influence of the identified factors on the reliability of incident coding systems. As a result several factors were found to have a statistically significant effect on reliability. Four recommendations for system development and use are provided to assist researchers in improving the reliability of incident coding systems in high hazard industries.


در این مقاله منابع تئوری طبقه بندی به منظور توسعه پنج پرسش پژوهش مربوط به عوامل مرتبط با حادثه برنامه نویسی توسعه سیستم و استفاده و قابلیت اطمینان چگونه این عوامل برنامه نویسی. در مرحله اول، یک روش برای فعال کردن مقایسه نتایج به دست آمده با استفاده از قابلیت اطمینان از روش های مختلف توسعه داده شد. دوم، یک بررسی آماری و کیفی مطالعات قابلیت اطمینان برای بررسی اثر عوامل شناسایی در قابلیت اطمینان سیستم های کدگذاری حادثه انجام شد. به عنوان یک نتیجه عوامل متعددی که اثر معنیداری در قابلیت اطمینان پیدا شد. چهار توصیه برای توسعه سیستم و استفاده ارائه شده برای کمک به محققان در بهبود قابلیت اطمینان از سیستم کدگذاری حادثه در صنایع خطر بالا است.


كلمات كليدي:

Reliability , Safety management system, Incident classification, Reliability, Safety management system
قابلیت اطمینان , سیستم مدیریت ایمنی , طبقه بندی حادثه, قابلیت اطمینان, سیستم مدیریت ایمنی


موضوعات:

Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation, Human Factors and Ergonomics, General Medicine[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Zezulka, František, Bradáč, Zdeněk (2003) 'Development in Safety and Reliability of Programmable Devices and Systems', IFAC Proceedings Volumes, Elsevier BV, pp:303-306
 2. Dutton, Richard P. (2014) 'Improving Safety Through Incident Reporting', Current Anesthesiology Reports, Springer Science + Business Media, pp:84-89
 3. , (1977) 'Improving Coding Reliability for Open-Ended Questions', Public Opinion Quarterly, Oxford University Press (OUP), pp:235-0
 4. Stevens, Janice (2006) 'Improving reliability, safety and cleanliness', Nursing Management, RCN Publishing Ltd., pp:14-16
 5. GARVIN, BONNIE J., KENNEDY, CAROL W., CISSNA, KENNETH N. (1988) 'Reliability in Category Coding Systems', Nursing Research, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:52-0
 6. , (2001) 'Improving Reliability and Durability Through Research and Development', Structural Engineering International, International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), pp:93-93
 7. Volz, E., Gabriel, P.E., Bergendahl, H.W., Maity, A., Hahn, S.M. (2012) 'Improving Safety Culture Through Incident Reporting', International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, Elsevier BV, pp:0-0
 8. Dael, Nele , Mortillaro, Marcello , Scherer, Klaus R. (2012) 'The Body Action and Posture Coding System (BAP): Development and Reliability', J Nonverbal Behav, Springer Science + Business Media, pp:97-121
 9. , (1993) 'Improving the reliability and safety of automotive electronics', IEEE Micro, Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE), pp:30-48
 10. Rasel, M. A. K., Richmond, P. C. (2014) 'Improve safety and reliability with dynamic simulation', Proc. Safety Prog., Wiley-Blackwell, pp:333-338

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×