سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 395 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:غلظت سرمی اینترلوکین 2 محلول گیرنده در بیمار مبتلا به ویتیلیگو
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):19 (3)
سال انتشار:April 1999
شماره صفحات: 182188182-188
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/s0923-1811(98)00070-x ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Journal Of Dermatological Science »
 4. Serum concentration of the soluble interleukin-2 receptor in vitiligo patients

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Serum Concentration Of The Soluble Interleukin-2 Receptor In Vitiligo Patients


مقاله: غلظت سرمی اینترلوکین 2 محلول گیرنده در بیمار مبتلا به ویتیلیگو

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Serum levels of sIL-2R can be used to monitor in vivo immune activation and its elevation have been shown to be correlated with T cell mediated immune disease such as atopic dermatitis, psoriasis, lymphoma and systemic sclerosis. Vitiligo is the disease of depigmentation caused by destruction of melanocytes, and there have been extensive studies on the immune pathogenesis. If the pathogenesis of vitiligo is correlated with the activation of T lymphocytes, the change of IL-2R will be detected compared with that of normal control. Therefore we sought the change in sIL-2R to determine whether T lymphocytes from patients with vitiligo show abnormal biological behavior. The quantitation of sIL-2R was done by sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) from the sera of 79 vitiligo patients and 40 normal controls. The results were summarized as following. The sIL-2R level in vitiligo patients (671.91±368.59 U/ml) was significantly increased compared with that of controls (370.8±71.8 U/ml; P<0.005). According to clinical types, sIL-2R level in focal type of vitiligo patients was significantly higher than those in other types (segmental or generalized; P<0.05). The sIL-2R level in patients less than 1 year duration was significantly higher than in patients more than 1 year duration (P<0.05). The sIL-2R levels were not significantly different between active and inactive group. There was no significant differences among sIL-2R levels according to sex or age of onset. Our study showed that sIL-2R level was higher in vitiligo patients compared with that of normal controls, so the activation of T lymphocytes would be an important component in the pathogenesis of vitiligo. The higher sIL-2R levels in recent onset group would suggest that sIL-2R level might be an acute immunologic marker in vitiligo patients.


سطح سرمی SIL-2R را می توان مورد استفاده برای نظارت در فعال سازی حساب کاربری ایمنی بدن و ارتفاع آن نشان داده شده است با سلول T با واسطه ایمنی بیماری ارتباط داشته باشد مانند درماتیت آتوپیک، پسوریازیس، لنفوم و اسکلروز سیستمیک. ویتیلیگو بیماری نواحی فاقد رنگدانه های ناشی از تخریب ملانوسیتها است و مطالعات گسترده در پاتوژنز ایمنی وجود داشته است. اگر پاتوژنز ویتیلیگو با فعال شدن لنفوسیت های T همبسته، تغییر IL-2R خواهد شد در مقایسه با شاهد شناسایی شده است. بنابراین ما به دنبال تغییر در SIL-2R برای تعیین اینکه آیا سلولهای لنفوسیت T از بیماران مبتلا به ویتیلیگو نمایش رفتار بیولوژیکی غیر طبیعی. سنجش کمی از SIL-2R توسط ساندویچ متصل به آنزیم آزمون ایمونوسوربنت (ELISA) از از 79 نمونه سرم بیمار مبتلا به ویتیلیگو و 40 گروه سالم انجام شد. نتایج به شرح زیر خلاصه شد. سطح SIL-2R در بیمار مبتلا به ویتیلیگو (368.59 ± 671.91 U / ml) به طور قابل توجهی افزایش با شاهد مقایسه شد (71.8 ± 370.8 U / میلی لیتر، P <0.005). با توجه به نوع بالینی، سطح SIL-2R در نوع کانونی از بیمار مبتلا به ویتیلیگو به طور قابل توجهی بالاتر از آن در انواع دیگر بود (P <0.05 سگمنتال و یا تعمیم). سطح SIL-2R در بیماران مدت زمان کمتر از 1 سال به طور قابل توجهی بالاتر از در بیماران بیش از 1 سال مدت زمان (P <0.05) بود. سطح SIL-2R بود بین گروه فعال و غیر فعال تفاوت معنیداری نداشت. تفاوت قابل توجهی در میان سطوح SIL-2R با توجه به سن شروع و یا جنس وجود نداشت. مطالعه ما نشان داد که سطح SIL-2R در مقایسه با افراد نرمال در بیماران ویتیلیگو بالاتر بود، پس از فعال شدن لنفوسیت های T می شود یک جزء مهم در پاتوژنز ویتیلیگو. سطوح SIL-2R در گروه شروع اخیر نشان می دهد که سطح SIL-2R ممکن است نشانگر حاد ایمونولوژیک در بیمار مبتلا به ویتیلیگو.


كلمات كليدي:

Vitiligo , ELISA, Soluble interleukin-2 receptor, Vitiligo
ویتیلیگو , ELISA , محلول اینترلوکین 2 گیرنده, ویتیلیگو


موضوعات:

Biochemistry, Molecular Biology, Dermatology[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , (2016) 'Serum Levels of Interleukin-2 and Interleukin-2 Soluble Receptor in Patients with Vitiligo', BJMMR, Sciencedomain International, pp:1-7
 2. Teraura, Hiroyuki, Kotani, Kazuhiko, Minami, Takaomi, Takeshima, Taro, Shimooki, Osamu, Kajii, Eiji (2017) 'The serum concentration of soluble interleukin-2 receptor in patients with Kawasaki disease', Annals of Clinical Biochemistry, SAGE Publications, pp:209-213
 3. Yoshida, Seiichi, Morii, Ken (2000) 'Serum concentrations of soluble interleukin-2 receptor in patients with malignant brain tumors', Journal of Surgical Oncology, Wiley-Blackwell, pp:131-135
 4. , (2001) 'Serum soluble interleukin-2-receptor concentrations', The Lancet, Elsevier BV, pp:330-0
 5. Yumura, Wako , Nitta, Kosaku , Ozu, Hiroyuki , Natori, Kyoko , Eto, Yoko , Kawashima, Akira , Nihei, Hiroshi (1997) 'Effect of prednisolone therapy on serum concentrations of soluble interleukin-2 receptor in patients with IgA nephropathy', Clinical and Experimental Nephrology, Springer Science + Business Media, pp:212-215
 6. Mohammed, Wael Alkhiary (2015) 'Serum Concentrations of Interleukin-33 and its Soluble Receptor sST2 in Patients with Persistent Atrial Fibrillation', J Mol Biomark Diagn, OMICS Publishing Group, pp:0-0
 7. , (1994) 'Serum-soluble interleukin-2 receptor concentrations in patients with gastric cancer', Cancer, Wiley-Blackwell, pp:2745-2748
 8. , (1993) 'Serum concentrations of soluble interleukin 2 receptor in patients with rheumatoid arthritis: effect of second line drugs.', Annals of the Rheumatic Diseases, BMJ, pp:58-60
 9. Motojima, Shinji , Hirata, Akira , Kushima, Atsushi , Tateishi, Kinji , Numao, Toshio , Fukuda, Takeshi , Makino, Sohei (1995) 'Serum Levels of Soluble Interleukin-2 Receptor in Asthma Patients', J Asthma, Informa UK Limited, pp:151-158
 10. Lai, C K (1993) 'Serum concentration of soluble interleukin 2 receptors in asthma. Correlation with disease activity.', CHEST Journal, American College of Chest Physicians, pp:782-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×