سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 280 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:رابطه بین نوع و میزان فعالیت جسمی و کمردرد در کره 50 ساله و قدیمی تر
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
[ PM&R ]
دوره (شماره):6 (10)
سال انتشار:October 2014
شماره صفحات: 893899893-899
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.pmrj.2014.04.009 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. PM&R »
 4. Relationship Between the Type and Amount of Physical Activity and Low Back Pain in Koreans Aged 50 Years and Older

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Relationship Between The Type And Amount Of Physical Activity And Low Back Pain In Koreans Aged 50 Years And Older


مقاله: رابطه بین نوع و میزان فعالیت جسمی و کمردرد در کره 50 ساله و قدیمی تر

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Background: Nevus depigmentosus is defined as a congenital nonprogressive hypopigmented macule or patch that is stable in its relative size and distribution throughout life. The pathogenesis and histopathologic characteristics of nevus depigmentosus is not yet fully established. Objective: The purpose of this study was to investigate the clinical and histopathologic characteristics of nevus depigmentosus as well as its pathogenesis. Methods: A clinical survey was done with 67 patients diagnosed as having nevus depigmentosus. Two skin biopsy specimens each were taken from 18 patients: one from the central part of the depigmented lesion and another from the border of the lesion, including peri-lesional normal skin. The sections were stained with hematoxylin-eosin, Fontana-Masson, and S-100 protein. Ultrastructural evaluation was also done to detect changes of the melanocytes. Results: The lesions were mostly present before 3 years of age (92.5%), but some lesions also appeared later in childhood (7.5%). The back and buttocks were the most commonly affected sites, followed by the chest and the abdomen, the face, the neck, and the arms. Forty patients (59.7%) had the isolated type of nevus depigmentosus and 27 patients (40.3%) had the segmental type. Histopathologic studies showed that the staining ability of Fontana-Masson in nevus depigmentosus lesions decreased compared with perilesional normal skin. However, there were no changes in the numbers of melanocytes identified as S-100-positive cells in the basal layer. Electronmicroscopic studies revealed a great reduction in the number of melanosomes in melanocytes and some membrane-bound aggregated melanosomes were observed in keratinocytes. Conclusion: The results of this study support the hypothesis that nevus depigmentosus is caused by the functional defects of melanocytes and the morphologic abnormalities of melanosomes.(J Am Acad Dermatol 1999;40:21-6.)


سابقه و هدف: خال depigmentosus به عنوان یک macule مادرزادی nonprogressive hypopigmented و یا پچ در اندازه نسبی و توزیع در طول زندگی خود پایدار است که تعریف شده است. پاتوژنز و ویژگی های هیستوپاتولوژیک depigmentosus خال هنوز به طور کامل مشخص نشده است. هدف: هدف از این مطالعه، بررسی مشخصات بالینی و هیستوپاتولوژیک depigmentosus خال و پاتوژنز آن بود. مواد و روشها: مطالعه بالینی با 67 بیمار مبتلا به خال depigmentosus تشخیص داده انجام شد. دو نمونه پوست از هر 18 نفر گرفته شد: یکی از بخش مرکزی ضایعه بدون رنگدانه و دیگر از مرز ضایعه، از جمله اطراف ضایعات پوست طبیعی است. برشها را با هماتوکسیلین ائوزین-،-فونتانا ماسون، و پروتئین S-100 رنگ آمیزی شد. ارزیابی فراساختاری نیز برای تشخیص تغییرات از ملانوسیت ها انجام شد. یافته ها: ضایعات اغلب قبل از 3 سال (92.5٪) وجود داشت، اما برخی از ضایعات نیز بعد از آن در دوران کودکی (7.5٪) به نظر می رسد. پشت و باسن از سایت های شایع ترین آسیب، پس از قفسه سینه و شکم، صورت، گردن، و اسلحه بودند. چهل نفر (59.7٪) از نوع جدا شده از depigmentosus خال و 27 نفر (40.3٪) به حال نوع سگمنتال بود. مطالعات هیستوپاتولوژیک نشان داد که توانایی رنگ آمیزی از فونتانا-ماسون در ضایعات depigmentosus خال کاهش با perilesional پوست طبیعی در مقایسه با. با این حال، هیچ تغییری در تعداد ملانوسیت ها به عنوان سلول های S-100 مثبت در لایه بازال مشخص وجود دارد. مطالعات نشان داد Electronmicroscopic کاهش بزرگ در تعداد ملانوزوم در ملانوسیت ها و برخی از ملانوزوم جمع متصل به غشاء در کراتینوسیت مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حمایت از این فرضیه که خال depigmentosus توسط اختلال در عمل ملانوسیت ها و اختلالات مورفولوژیک از ملانوزوم ایجاد می شود. (J هستم Acad Dermatol 1999؛ 40: 21-6)


موضوعات:

Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation, Rehabilitation, Neurology, Clinical Neurology[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Kim, Won (2014) 'No. 248 Relationship Between the Type and Amount of Physical Activity and Low Back Pain in Koreans Aged 50 Years And Over', PM&R, Elsevier BV, pp:0-0
 2. Smuck, Matthew, Kao, Ming-Chih, Brar, Nikhraj, Martinez-Ith, Agnes, Choi, Jongwoo, Tomkins-Lane, Christy (2013) 'Does Physical Activity Influence the Relationship Between Low Back Pain and Obesity?', The Spine Journal, Elsevier BV, pp:0-0
 3. Rhi, Soung-Yob, Ku, Hak-Mo, Kwon, Hyun-Jin, Kim, Yeon-Soo, Chung, Jae-Soon, Woo, SeungSeok (2011) 'A Study on the Relationship of Back Pain Prevalence, Physical Activity Type and Exercise Type in Middle-Age Korean Women', Medicine & Science in Sports & Exercise, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:575-0
 4. Thiese, Matthew S., Hegmann, Kurt T., Garg, Arun, Porucznik, Christina, Behrens, Timothy (2011) 'The Predictive Relationship of Physical Activity on the Incidence of Low Back Pain in an Occupational Cohort', Journal of Occupational and Environmental Medicine, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:364-371
 5. , (2004) 'An Analysis of the Relationship Between Activity and Pain in Chronic and Acute Low Back Pain', Anesthesia & Analgesia, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:477-481
 6. Hangai, M., Kaneoka, K., Okubo, Y., Miyakawa, S., Hinotsu, S., Mukai, N., Sakane, M., Ochiai, N. (2010) 'Relationship Between Low Back Pain and Competitive Sports Activities During Youth', The American Journal of Sports Medicine, SAGE Publications, pp:791-796
 7. Weickgenant, Anne L., Slater, Mark A., Patterson, Thomas L., Atkinson, Hampton J., Grant, Igor, Garfin, Steven R. (1993) 'Coping activities in chronic low back pain: relationship with depression', Pain, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:95-103
 8. Kim, Ah-rana, Kim, Ji-Hye, Jung, Dong-Hyuk (2018) 'Relationship Ketonuria and Dyslipidemia in Korean Adults Aged 20 Years and Older', Korean Journal of Family Practice, The Korean Academy of Family Medicine, pp:-
 9. (1986) 'The relation of spinal X-ray to low-back pain and physical activity among 60-year-old men and women', Clinical Biomechanics, Elsevier BV, pp:54-0
 10. , (2013) 'Relationship between Low Back Pain and Sleep Quality', Journal of Novel Physiotherapies, OMICS Publishing Group, pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×