سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 64 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:تغییر مانند تلفن گیرنده 4 فعال سازی 4-هیدروکسی-2-nonenal واسطه سرکوب Homodimerization گیرنده
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):182 (1)
سال انتشار:10 November 2009
شماره صفحات: 596659-66
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.cbi.2009.07.009 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Chemico-Biological Interactions »
 4. Alteration of Toll-like receptor 4 activation by 4-hydroxy-2-nonenal mediated by the suppression of receptor homodimerization

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Alteration Of Toll-like Receptor 4 Activation By 4-hydroxy-2-nonenal Mediated By The Suppression Of Receptor Homodimerization


مقاله: تغییر مانند تلفن گیرنده 4 فعال سازی 4-هیدروکسی-2-nonenal واسطه سرکوب homodimerization گیرنده

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Toll-like receptors (TLRs) detect invading microbial pathogens and initiate immune responses as part of host defense mechanisms. They also respond to host-derived substances released from injured cells and tissues to ensure wound healing and tissue homeostasis. Dysregulation of TLRs increases the risk of chronic inflammatory diseases and immune disorders. Inflammatory events are often accompanied by oxidative stress, which generates lipid peroxidation products such as 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE). Therefore, we investigated if 4-HNE affects TLR activation. We found that 4-HNE blocked LPS (a TLR4 agonist)-induced activation of NFκB and IRF3 as well as expression of IFNβ, IP-10, RANTES, and TNFα. To investigate the mechanism of inhibition by 4-HNE, we examined its effects on TLR4 dimerization, one of the initial steps in TLR4 activation. 4-HNE suppressed both ligand-induced and ligand-independent receptor dimerization. The thiol donors, DTT and NAC, prevented the inhibitory effects of 4-HNE on TLR4 dimerization, and LC–MS/MS analysis showed that 4-HNE formed adducts with cysteine residues of synthetic peptides derived from TLR4. These observations suggest that the reactivity of 4-HNE with sulfhydryl moieties is implicated in the inhibition of TLR4 activation. Furthermore, inhibition of TLR4 activation by 4-HNE resulted in down-regulation of the phagocytic activity of macrophages. Collectively, these results demonstrate that 4-HNE blocks TLR4-mediated macrophage activation, gene expression, and phagocytic functions, at least partly by suppressing receptor dimerization. They further suggest that 4-HNE influences innate immune responses at sites of infection and inflammation by inhibiting TLR4 activation.


گیرنده های زنگوله (TLRs) تشخیص حمله پاتوژن های میکروبی و آغاز پاسخهای ایمنی به عنوان بخشی از مکانیسم های دفاعی میزبان. آنها همچنین به میزبان مشتق از مواد آزاد شده از سلول ها و بافت های مجروح برای اطمینان از بهبود زخم و هموستاز بافت پاسخ دهند. اختلال در نظم TLRs خطر ابتلا به بیماری های مزمن التهابی و اختلالات ایمنی را افزایش می دهد. وقایع التهابی اغلب ناشی از استرس اکسیداتیو، که تولید محصولات پراکسیداسیون لیپیدی همراه مانند 4-هیدروکسی-2-nonenal (4-HNE). بنابراین، ما بررسی 4-HNE تاثیر می گذارد فعال TLR. ما دریافتیم که 4 HNE LPS (آگونیست TLR4) فعال سازی القا از NFκB و IRF3 و همچنین بیان IFNβ، IP-10، RANTES و TNFα مسدود شده است. برای بررسی مکانیسم مهار 4-HNE، ما اثرات آن بر dimerization TLR4، یکی از قدم های اولیه در فعال سازی حساب کاربری TLR4 بررسی قرار گرفت. 4-HNE هر دو dimerization گیرنده مستقل لیگاند--لیگاند ناشی از و سرکوب شده است. اهدا کنندگان تیول، DTT و NAC، اثرات مهاری 4-HNE در dimerization TLR4 مانع، و تجزیه و تحلیل LC-MS / MS نشان داد که 4 HNE ترکیب های افزایشی با باقی مانده های سیستئین از پپتیدهای مصنوعی به دست آمده از TLR4 شکل گرفته است. این مشاهدات نشان می دهد که واکنش 4-HNE با moieties sulfhydryl در مهار فعال TLR4 نقش دارد. علاوه بر این، مهار فعال TLR4 4-HNE منجر به پایین تنظیم فعالیت فاگوسیتیک ماکروفاژها. در مجموع، این نتایج نشان می دهد که بلوک 4-HNE TLR4 با واسطه فعال سازی ماکروفاژ، بیان ژن، و توابع فاگوسیتوز، حداقل تا حدی با سرکوب dimerization گیرنده. آنها بیشتر با مهار فعال TLR4 نشان می دهد که تحت تاثیر 4-HNE پاسخ ایمنی ذاتی در محل عفونت و التهاب می شود.


كلمات كليدي:

4-Hydroxy-2-nonenal, Immunity, Inflammation, Toll-like receptor
4-هیدروکسی-2-nonenal, ایمنی , التهاب, تلفن مانند گیرنده


موضوعات:

Toxicology[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Park, Se-Jeong, Youn, Hyung-Sun (2010) 'Suppression of homodimerization of toll-like receptor 4 by isoliquiritigenin', Phytochemistry, Elsevier BV, pp:1736-1740
 2. Kishore, Sandeep P., Bungum, Marlo K., Platt, Jeffrey L., Brunn, Gregory J. (2005) 'Selective suppression of Toll-like receptor 4 activation by chemokine receptor 4', FEBS Letters, Elsevier BV, pp:699-704
 3. Youn, Hyung S., Lee, Jun K., Choi, Yong J., Saitoh, Shin I., Miyake, Kensuke, Hwang, Daniel H., Lee, Joo Y. (2008) 'Cinnamaldehyde suppresses toll-like receptor 4 activation mediated through the inhibition of receptor oligomerization', Biochemical Pharmacology, Elsevier BV, pp:494-502
 4. Wang, J. P., Bowen, G. N., Padden, C., Cerny, A., Finberg, R. W., Newburger, P. E., Kurt-Jones, E. A. (2008) 'Toll-like receptor-mediated activation of neutrophils by influenza A virus', Blood, American Society of Hematology, pp:2028-2034
 5. Yasui, Masahiro, Matsushima, Miyoko, Omura, Aya, Mori, Kanae, Ogasawara, Nanako, Kodera, Yuka, Shiga, Marika, Ito, Komei, Kojima, Seiji, Kawabe, Tsutomu (2015) 'The Suppressive Effect of Quercetin on Toll-Like Receptor 7-Mediated Activation in Alveolar Macrophages', Pharmacology, S. Karger AG, pp:201-209
 6. Watowich, S. S., Yoshimura, A., Longmore, G. D., Hilton, D. J., Yoshimura, Y., Lodish, H. F. (1992) 'Homodimerization and constitutive activation of the erythropoietin receptor.', Proceedings of the National Academy of Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences, pp:2140-2144
 7. Sarir, Hadi, Henricks, Paul A.J., van Houwelingen, Anneke H., Nijkamp, Frans P., Folkerts, Gert (2008) 'Cells, mediators and Toll-like receptors in COPD', European Journal of Pharmacology, Elsevier BV, pp:346-353
 8. Youn, Hyung S., Saitoh, Shin I., Miyake, Kensuke, Hwang, Daniel H. (2006) 'Inhibition of homodimerization of Toll-like receptor 4 by curcumin', Biochemical Pharmacology, Elsevier BV, pp:62-69
 9. Steffen, Sabine, Abraham, Susanne, Herbig, Maik, Schmidt, Franziska, Blau, Kristin, Meisterfeld, Susann, Beissert, Stefan, Guck, Jochen, Günther, Claudia (2018) 'Toll-Like Receptor-Mediated Upregulation of CXCL16 in Psoriasis Orchestrates Neutrophil Activation', Journal of Investigative Dermatology, Elsevier BV, pp:-
 10. Marshall, Jean S., McCurdy, Jeffrey D., Olynych, Tim (2003) 'Toll-Like Receptor-Mediated Activation of Mast Cells: Implications for Allergic Disease?', Int Arch Allergy Immunol, S. Karger AG, pp:87-97

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×