سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 164 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از مدل معادلات ساختاری
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:2012
شماره صفحات: 243024-30
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.sbspro.2012.03.156 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Procedia - Social And Behavioral Sciences »
 4. An investigation on critical success factors for knowledge management using structural equation modeling

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

An Investigation On Critical Success Factors For Knowledge Management Using Structural Equation Modeling


مقاله: بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از مدل معادلات ساختاری

خلاصه مقاله:


This paper explores the critical success factors (CSFs) for knowledge management (KM) in the life insurance industry utilizing the techniques of Structural Equation Modeling (SEM). The research was carried out in three phases: field study, pilot survey and main survey. The results indicate that (i) environments significantly affect organizational characteristics, (ii) environments and IT infrastructure significantly affect KM characteristics, and (iii) individual characteristics, KM characteristics and organizational characteristics significantly influence KM implementation. This study offers a comprehensive research model for further examination in other industries and provides the life insurance business with practical suggestions.


در این مقاله به بررسی عوامل بحرانی موفقیت (CSF ها) برای مدیریت دانش (KM) در صنعت بیمه عمر با استفاده از تکنیک های مدلسازی معادلات ساختاری (SEM). مطالعه درست، بررسی آزمایشی و بررسی اصلی: پژوهش در سه مرحله انجام شد. نتایج نشان می دهد که (من) محیط به طور قابل توجهی ویژگیهای سازمانی تاثیر می گذارد، (ب) محیط و زیرساخت های فناوری اطلاعات به طور قابل توجهی ویژگی KM تاثیر می گذارد، و (ج) ویژگی های فردی، ویژگی های KM و ویژگی های سازمانی به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار پیاده سازی KM. این مطالعه ارائه می دهد یک مدل تحقیق جامع برای بررسی بیشتر در دیگر صنایع فراهم می کند و کسب و کار بیمه عمر با پیشنهادات عملی است.


كلمات كليدي:

Critical success factor (CSF) , Life insurance, Structural equation modeling (SEM) , Critical success factor (CSF), Knowledge management (KM), Life insurance, Structural equation modeling (SEM)
عامل مهم موفقیت (CSF) , بیمه عمر , معادلات ساختاری مدل سازی (SEM) , عامل مهم موفقیت (CSF), مدیریت دانش (KM), بیمه عمر, مدل سازی معادله ساختاری (SEM)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Nazim, Mohammad, Mukherjee, Bhaskar (2016) 'Factors Critical to the Success of Knowledge Management', Knowledge Management in Libraries, Elsevier BV, pp:263-286
 2. Sedighi, Mohammadbashir, van Splunter, Sander, Zand, Fardad, Brazier, Frances (2017) 'Evaluating Critical Success Factors Model of Knowledge Management:', Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global, pp:308-326
 3. , (2015) 'Evaluating Critical Success Factors Model of Knowledge Management', International Journal of Knowledge Management, IGI Global, pp:17-36
 4. Jennex, Murray E., Olfman, Lorne (2017) 'Knowledge Management Success Factors and Models', Knowledge Management in Modern Organizations, IGI Global, pp:190-210
 5. Jennex, Murray E., Olfman, Lorne (2017) 'Knowledge Management Success Factors and Models', Knowledge Management in Modern Organizations, IGI Global, pp:0-0
 6. Ali, Qamar (2016) 'Adoption of Knowledge Management in Pakistan: An Investigation of Critical Success Factors', Academy of Management Proceedings, The Academy of Management, pp:13694-0
 7. Ramezani, Abdollah, Fathain, Mohammad, Tajdin, Ali (2013) 'Investigating critical success factors of knowledge management in research organizations', Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, Emerald, pp:101-115
 8. , (2012) 'Investigating knowledge management critical success factors in carpet industry', Management Science Letters, Growing Science, pp:2717-2722
 9. Alazmi, Mutiran , Zairi, Mohamed (2003) 'Knowledge management critical success factors', Total Quality Management & Business Excellence, Informa UK Limited, pp:199-204
 10. , (2009) 'Factors Critical to Knowledge Management Success', Advances in Developing Human Resources, SAGE Publications, pp:334-348

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×