سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 31 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:Multistability در یک کلاس تصادفی با تاخیر شبکه های عصبی Hopfield
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:August 2015
شماره صفحات: 526152-61
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.neunet.2015.04.010 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Neural Networks »
 4. Multistability in a class of stochastic delayed Hopfield neural networks

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Multistability In A Class Of Stochastic Delayed Hopfield Neural Networks


مقاله: Multistability در یک کلاس تصادفی با تاخیر شبکه های عصبی Hopfield

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


In this paper, multistability analysis for a class of stochastic delayed Hopfield neural networks is investigated. By considering the geometrical configuration of activation functions, the state space is divided into 2n+1 regions in which 2n regions are unbounded rectangles. By applying Schauder’s fixed-point theorem and some novel stochastic analysis techniques, it is shown that under some conditions, the 2n rectangular regions are positively invariant with probability one, and each of them possesses a unique equilibrium. Then by applying Lyapunov function and functional approach, two multistability criteria are established for ensuring these equilibria to be locally exponentially stable in mean square. The first multistability criterion is suitable to the case where the information on delay derivative is unknown, while the second criterion requires that the delay derivative be strictly less than one. For the constant delay case, the second multistability criterion is less conservative than the first one. Finally, an illustrative example is presented to show the effectiveness of the derived results.


در این مقاله، تجزیه و تحلیل multistability برای یک کلاس از تصادفی با تاخیر شبکه های عصبی Hopfield است بررسی شده است. با توجه به پیکربندی هندسی از توابع فعال سازی، فضای حالت به 2N 1 که در آن مناطق مناطق 2N مستطیل نامحدود می باشد تقسیم شده است. با استفاده از قضیه نقطه ثابت Schauder و برخی از تکنیک های تجزیه و تحلیل رمان تصادفی، نشان داده شده است که در شرایط، مناطق مستطیل شکل 2N مثبت ثابت با احتمال یکی هستند و هر کدام از آنها دارای تعادل منحصر به فرد. سپس با استفاده از تابع لیاپانوف و رویکرد کاربردی، دو معیار multistability برای حصول اطمینان از این تعادل به صورت محلی به صورت تصاعدی در میانگین مربع با ثبات برقرار شده است. معیار multistability اول مناسب به مورد که در آن اطلاعات مربوط به مشتق تاخیر ناشناخته است، در حالی که معیار دوم مستلزم آن است که مشتق تاخیر شود به شدت کمتر از یک. برای مورد تاخیر ثابت، معیار multistability دوم کمتر محافظه کار از یکی از اول است. در نهایت، یک مثال ارائه شده است برای نشان دادن اثربخشی نتایج مشتق شده است.


كلمات كليدي:

Delay , Lyapunov method, Mean square exponential stability , Multistability , Positive invariant set , Delay, Lyapunov method, Mean square exponential stability, Multistability, Positive invariant set, Stochastic Hopfield neural networks
تاخیر , روش لیاپانوف , معنی ثبات نمایی مربع , Multistability , مجموعه ای ثابت مثبت , تاخیر, روش لیاپانوف , میانگین ثبات نمایی مربع, Multistability, مجموعه ای ثابت مثبت, شبکه های عصبی تصادفی Hopfield


موضوعات:

Cognitive Neuroscience, Artificial Intelligence[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Chen, Wu-hua, Luo, Shixian, Lu, Xiaomei (2014) 'Multistability in a class of stochastic Hopfield neural networks', Proceedings of the 33rd Chinese Control Conference, IEEE, pp:0-0
 2. , (2012) 'Exponential Stability for a Class of Stochastic Reaction-Diffusion Hopfield Neural Networks with Delays', Journal of Applied Mathematics, Hindawi Publishing Corporation, pp:1-12
 3. Zhou, Qinghua, Wan, Li (2008) 'Exponential stability of stochastic delayed Hopfield neural networks', Applied Mathematics and Computation, Elsevier BV, pp:84-89
 4. Hu, Yangzi (2014) 'A class of stochastic Hopfield neural networks with expectations in coefficients', Neurocomputing, Elsevier BV, pp:188-193
 5. , (2003) 'Stochastic Hopfield neural networks', J. Phys. A: Math. Gen., IOP Publishing, pp:2235-2249
 6. Jiang, Feng , Shen, Yi (2012) 'Stability in the numerical simulation of stochastic delayed Hopfield neural networks', Neural Comput & Applic, Springer Science + Business Media, pp:1493-1498
 7. Zhou, Qinghua, Wan, Li (2017) 'Global attracting set for a class of delayed Hopfield neural networks', Proceedings of the 2017 5th International Conference on Frontiers of Manufacturing Science and Measuring Technology (FMSMT 2017), Atlantis Press, pp:0-0
 8. Liu, Wei , Fu, Chaojin , Hu, Hongchang (2010) 'Global exponential stability of a class of Hopfield neural networks with delays', Neural Comput & Applic, Springer Science + Business Media, pp:1205-1209
 9. Kaslik, Eva, Sivasundaram, Seenith (2011) 'Multistability in impulsive hybrid Hopfield neural networks with distributed delays', Nonlinear Analysis: Real World Applications, Elsevier BV, pp:1640-1649
 10. Wan, Li, Zhou, Qinghua, Zhou, Zhigang, Wang, Pei (2013) 'Dynamical Behaviors of the Stochastic Hopfield Neural Networks with Mixed Time Delays', Abstract and Applied Analysis, Hindawi Publishing Corporation, pp:1-8

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×