سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 69 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:بررسی غرامت کارگران برای مرگ و میر ناشی از کار در صنعت ساخت و ساز
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:February 2015
شماره صفحات: 363370363-370
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ssci.2014.10.009 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Safety Science »
 4. The examination of workers’ compensation for occupational fatalities in the construction industry

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

The Examination Of Workers’ Compensation For Occupational Fatalities In The Construction Industry


مقاله: بررسی غرامت کارگران برای مرگ و میر ناشی از کار در صنعت ساخت و ساز

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Construction is one of the most hazardous and risky industries. Construction accidents may result in numerous damages and losses. Workers’ compensation is an important source for estimating the costs of construction accidents. In this article, the applicable laws for occupational injuries and the compensation statistics for construction accidents are examined to identify the characteristics of construction accident compensation in Taiwan. Accident reports during the period 1999–2011 are extracted from case reports of the Northern Region Inspection Office of the Council of Labor Affairs of Taiwan. A total of 574 occupational fatality cases in the construction industry are then analyzed to explore the significant factors for construction accident compensation using analysis of correlation coefficients (Pearson’s r) and analysis of variance (ANOVA).


ساخت و ساز یکی از صنایع خطرناک ترین و خطرناک ترین است. حوادث ساخت و ساز ممکن است در خسارت و زیان های متعدد منجر شود. غرامت کارگران یک منبع مهم برای برآورد هزینه های ساخت و ساز حوادث است. در این مقاله، قوانین قابل استفاده برای آسیب های شغلی و آمار برای جبران حوادث ساخت و ساز مورد بررسی قرار گیرد، شناسایی ویژگی های جبران تصادف ساخت و ساز در تایوان. گزارشات حوادث در طول دوره 1999-2011 از گزارش مورد دفتر منطقه شمال بازرسی شورای امور کار از تایوان استخراج شده است. در مجموع 574 مورد مرگ و میر ناشی از کار در صنعت ساخت و ساز هستند و سپس مورد تجزیه و تحلیل به بررسی عوامل برای ساخت و ساز جبران تصادف با استفاده از تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی (R پیرسون) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA).


كلمات كليدي:

Analysis of variance (ANOVA), Construction safety , Occupational fatality , Pearson’s r , Analysis of variance (ANOVA), Compensation, Construction safety, Occupational fatality, Pearson’s r
آنالیز واریانس (ANOVA) , ایمنی ساخت و ساز , مرگ و میر شغلی , R پیرسون , آنالیز واریانس (ANOVA) , جبران خسارت, ایمنی ساخت و ساز, مرگ و میر شغلی, تحقیق پیرسون


موضوعات:

Safety, Risk, Reliability and Quality, Safety Research, Public Health, Environmental and Occupational Health[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. (1999) 'Fatalities in construction industry', Structural Survey, Emerald, pp:0-0
 2. Janicak, Christopher A. (2013) 'Occupational Fatalities Involving Hispanic Workers in the Construction Industry', Open Journal of Safety Science and Technology, Scientific Research Publishing, Inc,, pp:1-7
 3. Janicak, Christopher A. (2008) 'Occupational fatalities due to electrocutions in the construction industry', Journal of Safety Research, Elsevier BV, pp:617-621
 4. Liao, Chia Wen, Chiang, Tsung Lung (2013) 'Accident Compensation of Occupational Fatalities in the Construction Industry', AMR, Trans Tech Publications, pp:3167-3170
 5. Kartam, Nabil A, Bouz, Rami G (1998) 'Fatalities and injuries in the Kuwaiti construction industry', Accident Analysis & Prevention, Elsevier BV, pp:805-814
 6. Yong, Byung (1998) 'Occupational deaths and injuries in the construction industry', Applied Ergonomics, Elsevier BV, pp:355-360
 7. Pratt, Stephanie G., Kisner, Suzanne M., Moore, Paul H. (1997) 'Machinery-related fatalities in the construction industry', Am. J. Ind. Med., Wiley-Blackwell, pp:42-50
 8. Imriyas, Kamardeen, Pheng, Low Sui, Teo, Evelyn Ai‐Lin (2007) 'A framework for computing workers' compensation insurance premiums in construction', Construction Management and Economics, Informa UK Limited, pp:563-584
 9. Friedman, Lee S., Forst, Linda S. (2009) 'Workers' Compensation Costs Among Construction Workers: A Robust Regression Analysis', Journal of Occupational and Environmental Medicine, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:1306-1313
 10. Lingard, Helen, Cooke, Tracy, Gharaie, Ehsan (2013) 'The how and why of plant‐related fatalities in the Australian construction industry', Engineering, Construction and Architectural Management, Emerald, pp:365-380

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×