سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 285 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:مجتمع ارتباط عاطفی و شناختی از تنوع ضربان قلب: روش مدل سازی معادلات ساختاری
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:Available online 10 July 2015
شماره صفحات: 000-0
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ijpsycho.2015.07.003 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. International Journal Of Psychophysiology »
 4. Integrating affective and cognitive correlates of heart rate variability: A structural equation modeling approach

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.84.130.252

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Integrating Affective And Cognitive Correlates Of Heart Rate Variability: A Structural Equation Modeling Approach


مقاله: مجتمع ارتباط عاطفی و شناختی از تنوع ضربان قلب: روش مدل سازی معادلات ساختاری

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


High frequency heart rate variability (HRV) is a measure of neurocardiac communication thought to reflect predominantly parasympathetic cardiac regulation. Low HRV has been associated empirically with clinical and subclinical levels of anxiety and depression and, more recently, high levels of HRV have been associated with better performance on some measures of executive functioning (EF). These findings have offered support for theories proposing HRV as an index measure of a broad, self-regulatory capacity underlying aspects of emotion regulation and executive control. This study sought to test that proposition by using a structural equation modeling approach to examine the relationships of HRV to negative affect (NA) and EF in a large sample of U.S. adults ages 30s–80s. HRV was modeled as a predictor of an NA factor (self-reported trait anxiety and depression symptoms) and an EF factor (performance on three neuropsychological tests tapping facets of executive abilities). Alternative models also were tested to determine the utility of HRV for predicting NA and EF, with and without statistical control of demographic and health-related covariates. In the initial structural model, HRV showed a significant positive relationship to EF and a nonsignificant relationship to NA. In a covariate-adjusted model, HRV’s associations with both constructs were nonsignificant. Age emerged as the only significant predictor of NA and EF in the final model, showing inverse relationships to both. Findings may reflect population and methodological differences from prior research; they also suggest refinements to the interpretations of earlier findings and theoretical claims regarding HRV.


بالا فرکانس نوسان ضربان قلب (HRV) اندازه گیری ارتباطات neurocardiac فکر به بازتاب مقررات عمدتا پاراسمپاتیک قلبی است. کم HRV است تجربی با سطح بالینی و تحت بالینی اضطراب و افسردگی و اخیرا، سطوح بالایی از HRV با عملکرد بهتر در برخی از اقدامات اجرایی عملکرد (EF) همراه شده است همراه است. این یافته ها پشتیبانی از نظریه های ارائه HRV به عنوان یک اقدام شاخص، ظرفیت خود نظارتی گسترده از جنبه های تنظیم احساسات و کنترل اجرایی اساسی ارائه داده اند. این مطالعه به تست آن گزاره با استفاده از یک روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط HRV به منفی (NA) و EF در یک نمونه بزرگ از افراد بالغ سنین 30S-80s در. HRV به عنوان پیش بینی یک عامل NA (خود گزارش اضطراب صفت و علائم افسردگی) و عامل EF (عملکرد ارائه شده در سه آزمون عصب بهره برداری جنبه از توانایی های اجرایی) مدل شد. مدل های جایگزین نیز برای تعیین ابزار از HRV برای پیش بینی NA و EF، با و بدون کنترل آماری متغیرهای کمکی دموگرافیک و مرتبط با سلامت مورد آزمایش قرار گرفتند. در مدل ساختاری اولیه، HRV رابطه مثبت قابل توجهی را به EF و یک رابطه نا معلوم به NA نشان داد. در یک مدل-همگام تنظیم، انجمن HRV با هر دو ساختار نا معلوم بود. سن به عنوان تنها پیش بینی قابل توجهی از NA و EF در مدل نهایی پدید آمده است، نشان دادن روابط معکوس به هر دو. یافته ها ممکن است جمعیت و تفاوت های روش شناختی از تحقیقات قبلی منعکس. آنها همچنین اصلاحات به تفاسیر یافته زودتر و ادعاهای نظری در مورد HRV نشان می دهد.


كلمات كليدي:

anxiety, depression, executive functioning, heart rate variability, negative affect, structural equation modeling
اضطراب, افسردگی, عملکرد اجرایی, نرخ تنوع قلب, منفی تحت تاثیر قرار, مدل سازی معادلات ساختاری


موضوعات:

Physiology (medical), Neuroscience(all), Neuropsychology and Physiological Psychology[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Ungi, I., Thury, A., Csanady, M. (2017) 'Investigation of the correlation between heart rate and heart rate variability', Computers in Cardiology 1995, IEEE, pp:0-0
 2. Kemp, A. H. (2016) 'Heart Rate Variability, Affective Disorders and Health', Cardiovascular Diseases and Depression, Springer Nature, pp:167-185
 3. Baik, Juno, Kim, Youngjoo, Lee, Sun-Young (2016) 'Cognitive and Affective Factors on Second Language Acquisition : A Structural Equation Model', Korean Journal of Applied Linguistics, Applied Linguistics Association of Korea, pp:175-0
 4. Thayer, J.F. (2017) 'A Neurovisceral Integration Model of Heart Rate Variability', Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology, Elsevier BV, pp:0-0
 5. Thayer, J.F. (2009) 'Heart Rate Variability: A Neurovisceral Integration Model', Encyclopedia of Neuroscience, Elsevier BV, pp:1041-1047
 6. Rechlin, Thomas, Weis, Maria, Spitzer, Alfred, Kaschka, Wolfgang P. (1994) 'Are affective disorders associated with alterations of heart rate variability?', Journal of Affective Disorders, Elsevier BV, pp:271-275
 7. , (2015) 'Toward a Cognitive-Affective Process Model of Hostile Media Perceptions: A Multi-Country Structural Equation Modeling Approach', Communication Research, SAGE Publications, pp:0-0
 8. Schönebeck, Bernd, Zimmer, Klaus W., Kniesche, Rainer (1985) 'Cognitive Strain in Text Comprehension and Heart Rate Variability', Advances in Psychology, Elsevier BV, pp:345-356
 9. Elias, Merrill F, Torres, Rachael V (2017) 'The Renaissance of Heart Rate Variability as a Predictor of Cognitive Functioning', American Journal of Hypertension, Oxford University Press (OUP), pp:0-0
 10. , (2014) 'Examining the cognitive model of caregiving – A structural equation modelling approach', Psychiatry Research, Elsevier BV, pp:171-176

 

فهرست مراجع و منابع

نتايج بعدي


نتايج بعدي

 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه تابستان ☀️
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×