سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 80 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:جبران ناهموار و جابجایی برای ساکنان آواره: مورد نانجینگ
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):185 (1-2)
سال انتشار:15 June 2002
شماره صفحات: 192519-25
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/s0025-3227(01)00288-2 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Marine Geology »
 4. The influence of carbonate platform morphology and sea level on fifth-order petrophysical cyclicity in slope and basin sediments adjacent to the Great Bahama Bank11This paper is an extended summary of Isern, A.R., Anselmetti, F.S., Mar. Geol. 177 (2001) 381–394. The reader is directed there for the full text of the article, figures, and methodology.

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

The Influence Of Carbonate Platform Morphology And Sea Level On Fifth-order Petrophysical Cyclicity In Slope And Basin Sediments Adjacent To The Great Bahama Bank11This Paper Is An Extended Summary Of Isern, A.R., Anselmetti, F.S., Mar. Geol. 177 (2001) 381–394. The Reader Is Directed There For The Full Text Of The Article, Figures, And Methodology.


مقاله: جبران ناهموار و جابجایی برای ساکنان آواره: مورد نانجینگ

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Despite several decades of study, details of the relationship between sea level and other factors controlling carbonate sedimentation require clarification. To address this issue, ODP Leg 166 drilled a slope to basin transect adjacent to the Great Bahama Bank to document Neogene and Quaternary sea level changes, and to precisely date the major unconformities within the slope and basinal succession. Here we describe the complex connection between the cyclicities evident in a range of sediment physical property parameters at Leg 166 sites and their relationship to sea level fluctuations, diagenesis, and the morphology of the adjacent carbonate bank margin. The characteristics of fifth-order petrophysical cycles in Miocene slope sediments of the Great Bahama Bank are fundamentally different from those in overlying late Pliocene and Pleistocene slope sediments. These intervals are separated by an early Pliocene sequence with characteristics that are transitional between the overlying and underlying sequences. We interpret the more symmetric character of the Miocene cycles as reflecting cyclic sedimentation controlled by the interaction between sea level fluctuations and the ‘ramp’ morphology of the adjacent platform, and the markedly asymmetric late Pliocene and Pleistocene cycles as representing the interaction between sea level and a ‘rimmed’ platform morphology. In the case of the Miocene cycles, diagenetic overprints cause values for petrophysical properties controlled by porosity to be inverted compared to cycles in essentially unaltered late Pliocene and Pleistocene sediments. A detailed understanding of the relationship between petrophysical cycles, diagenesis, sea level fluctuations, and platform margin morphology offers the potential to provide a proxy for inferring the controls on carbonate sedimentation in situations where the nature of the carbonate platform margin is unknown (e.g., where regional seismic data is poor or absent) and/or where sea level effects cannot be reliably determined by other means. These petrophysical proxies should be of greatest benefit where downhole logging data is used as the primary basis for sediment characterization.


با وجود چند دهه از مطالعه، اطلاعات مربوط به رابطه بین سطح دریا و عوامل دیگر کنترل رسوب کربنات نیاز به روشن شدن. برای پرداختن به این موضوع، ODP پا 166 حفر یک شیب به خط نمونه حوضه مجاور به Bahama بانک بزرگ به سند نئوژن و کواترنر تغییرات سطح دریا، و که زمان دقیق unconformities عمده در شیب و جانشینی basinal. در اینجا ما ارتباط پیچیده بین cyclicities آشکار در طیف وسیعی از پارامترهای فیزیکی اموال رسوب در پا 166 سایت و ارتباط آن با نوسانات سطح دریا، دیاژنز و مورفولوژی حاشیه بانک کربنات مجاور توصیف می کنند. ویژگی های پنجم منظور چرخه پتروفیزیکی در میوسن رسوبات شیب Bahama بانک بزرگ اساسا متفاوت از کسانی که در پلیوسن اواخر پوشاننده و رسوبات شیب پلیستوسن. این فاصله توسط یک دنباله اوایل پلیوسن با ویژگی های که انتقالی بین پوشاننده و توالی زمینه جدا می شود. ما شخصیت متقارن تر از چرخه میوسن تفسیر به عنوان منعکس کننده رسوب چرخه ای است که در تعامل بین نوسانات سطح دریا و 'سطح شیب دار' مورفولوژی از پلت فرم های مجاور، و در آخر دوره پلیوسن به طور قابل توجهی نامتقارن و چرخه پلیستوسن به عنوان نمایندگی از تعامل بین سطح دریا و کنترل 'rimmed' مورفولوژی پلت فرم. در مورد چرخه میوسن، overprints دیاژنتیکی باعث ارزش برای خواص پتروفیزیکی با درصد تخلخل کنترل شده به معکوس شود در مقایسه با چرخه در رسوبات پلیوسن و پلیستوسن اواخر اساسا بدون تغییر. درک دقیق از رابطه بین چرخه پتروفیزیکی، دیاژنز، نوسانات سطح دریا، و مورفولوژی حاشیه پلت فرم ارائه می دهد پتانسیل برای ارائه یک پروکسی برای استنتاج از گروه شاهد در رسوب کربنات در شرایطی که ماهیت حاشیه پلت فرم کربنات ناشناخته است (به عنوان مثال، که در آن داده های لرزه ای منطقه ای فقیر یا وجود ندارد) و / یا که در آن اثرات سطح دریا را نمی توان قابل اعتماد با استفاده دیگر تعیین می شود. این پروکسی پتروفیزیکی باید از بزرگترین سود که در آن داده ها ورود به سیستم دونهل به عنوان پایه اصلی برای توصیف رسوب استفاده می شود.


موضوعات:

Geology, Geochemistry and Petrology, Oceanography[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Hu, Yi, Hooimeijer, Pieter, Bolt, Gideon, Sun, Dongqi (2015) 'Uneven compensation and relocation for displaced residents: The case of Nanjing', Habitat International, Elsevier BV, pp:83-92
 2. Isern, A.R., Anselmetti, F. (2001) 'The influence of carbonate platform morphology and sea level on fifth-order petrophysical cyclicity in slope and basin sediments adjacent to the Great Bahama Bank', Marine Geology, Elsevier BV, pp:381-394
 3. Hughes, Michael G., Masselink, Gerhard, Brander, Robert W. (1998) 'Mar. Geol.', Marine Geology, Elsevier BV, pp:149-0
 4. van de Plassche, O., Chrzastowski, M.J., Orford, J.D., Hinton, A.C., Long, A.J. (1996) 'Mar. geol.', Marine Geology, Elsevier BV, pp:363-0
 5. Thieler, E.Robert, Brill, Andrew L., Cleary, William J., Hobbs, Carl H., Gammisch, Robert A. (1996) 'Mar. geol.', Marine Geology, Elsevier BV, pp:365-0
 6. Watkins, Ronald T. , Nathan, Yaacov , Bremner, James M. (1996) 'Mar. Geol.', Marine Geology, Elsevier BV, pp:179-180
 7. Poulos, S.E., Collins, M.B., Pattiaratchi, C., Cramp, A., Gull, W., Tsimplis, M., Papatheodorou, G. (1997) 'Mar. Geol.', Marine Geology, Elsevier BV, pp:313-314
 8. Saunders, R.s. , Arvidson, R.e. , Badhwar, G.d. , Boynton, W.v. , Christensen, P.r. , Cucinotta, F.a. , Feldman, W.c. , Gibbs, R.g. , Klossjr., C. , Landano, M.r. , Mase, R.a. , Mcsmith, G.w. , Meyer, M.a. , Mitrofanov, I.g. , Pace, G.d. , Plaut, J.j. , Sidney, W.p. , Spencer, D.a. , Thompson, T.w. , Zeitlin, C.j. (2004) '2001 Mars Odyssey Mission Summary', Space Science Reviews, Springer Science + Business Media, pp:1-36
 9. Saunders, R. S., Arvidson, R. E., Badhwar, G. D., Boynton, W. V., Christensen, P. R., Cucinotta, F. A., Feldman, W. C., Gibbs, R. G., Kloss, C., Landano, M. R., Mase, R. A., Mcsmith, G. W., Meyer, M. A., Mitrofanov, I. G., Pace, G. D., Plaut, J. J., Sidney, W. P., Spencer, D. A., Thompson, T. W., Zeitlin, C. J. (2004) '2001 Mars Odyssey Mission Summary', 2001 Mars Odyssey, Springer Nature, pp:1-36
 10. Principaud, Melanie, Mulder, Thierry, Hanquiez, Vincent, Ducassou, Emmanuelle, Eberli, Gregor, Chabaud, Ludivine, Borgomano, Jean (2018) 'Recent morphology and sedimentary processes along the western slope of Great Bahama Bank (Bahamas)', Sedimentology, Wiley-Blackwell, pp:-

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×