سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

explorer iconلينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]

info iconاطلاعات مقاله

[ 141 بار مشاهده چكيده]

عنوان مقاله:مقایسه بین M5 «درخت مدل و شبکه های عصبی برای پیش بینی ارتفاع موج شاخص در دریاچه سوپریور
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:July 2015
شماره صفحات: 175189175-189
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ssci.2015.02.007 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. Safety Science »
  4. Development and validation of three-step risk assessment method for ship recycling sector

report iconنمايش خلاصه مقاله

Development And Validation Of Three-step Risk Assessment Method For Ship Recycling Sector


مقاله: مقایسه بین M5 «درخت مدل و شبکه های عصبی برای پیش بینی ارتفاع موج شاخص در دریاچه سوپریور

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Disposal of end-of-life vessels in an environmentally sound and safe manner is a major challenge today. In the present study an attempt has been made to develop a three-step risk assessment method – which offers a systematic pedagogic approach for the “analysis team” comprising of production managers, safety officers, safety supervisors and the designated expert monitor to reduce risks and enhance safety at ship recycling yards. The three-step risk assessment was performed in 35 ship recycling yards through questionnaire surveys and door-to-door communication. Thus, 35 data sets from field personnel at the ship recycling yards, each data set with 8 risk indexes (4 risk indexes each, before and after implementing corrective actions) were collected. In addition, 9 data sets were collected to document the perceptions of experts. In all, a total of 44 data sets were collected and used to validate the risk assessment method. Validation of the three-step method, essentially addresses the differences (or similarities) in “perception of risk” by several health, safety and environment (HSE) managers who volunteered for the risk assessment exercise. In order to validate the risk assessment method, three validation protocols were developed. Consistency check on the data sets was also performed and it was found that the relationship was linear with the slope close to unity. The example illustrating the application of Three Step Method in identifying and minimizing risks provides clear understanding for the users of this method. Evidently, the three-step risk assessment method developed in this research appeared to give consistent results in a variety of scenarios of validation.


دفع پایان زندگی عروق در شیوه ای سازگار با محیط زیست و ایمن یک چالش بزرگ امروز است. در مطالعه حاضر تلاش شده است به منظور توسعه یک روش ارزیابی ریسک سه مرحله - ارائه می دهد که رویکرد آموزشی سیستماتیک برای "تجزیه و تحلیل تیم" متشکل از مدیران تولید، افسران ایمنی، سرپرستان ایمنی و مانیتور کارشناس تعیین شده برای کاهش خطرات و افزایش ایمنی در کشتی متری بازیافت. ارزیابی ریسک سه مرحله در 35 متری کشتی بازیافت از طریق پرسشنامه و ارتباطات درب به درب، انجام شد. بنابراین، 35 مجموعه داده از پرسنل درست در کارگاههای بازیافت کشتی، هر مجموعه داده با 8 شاخص خطر (4 شاخص خطر هر، قبل و بعد از اجرای اقدامات اصلاحی) جمع آوری شد. علاوه بر این، 9 مجموعه داده به سند برداشت از کارشناسان جمع آوری شد. در مجموع، تعداد 44 مجموعه داده های جمع آوری شده و با استفاده از اعتبار روش ارزیابی ریسک شدند. اعتبار سنجی از روش سه مرحله، در اصل آدرس تفاوت (یا شباهت) در "ادراک خطر" توسط بهداشت چند، ایمنی و محیط زیست (HSE) مدیرانی که برای ورزش ارزیابی ریسک داوطلب شدند. به منظور اعتبار از روش ارزیابی ریسک، سه پروتکل های اعتبار سنجی توسعه داده شد. بررسی سازگاری در مجموعه داده نیز انجام شد و مشخص شد که رابطه خطی با شیب نزدیک به وحدت بود. به عنوان مثال نشان دادن استفاده از روش سه مرحله در شناسایی و به حداقل رساندن خطرات درک روشنی برای کاربران از این روش فراهم می کند. بدیهی است، روش ارزیابی ریسک سه مرحله ای که در این تحقیق به نظر می رسد به نتایج سازگار در انواع مختلفی از حالات از اعتبار.


كلمات كليدي:

End-of-life vessels, Occupational risk, Risk assessment, Ship breaking, Ship recycling
پایان زندگی عروق, خطر شغلی , ارزیابی ریسک, کشتی شکستن, بازیافت کشتی


موضوعات:

Safety, Risk, Reliability and Quality, Safety Research, Public Health, Environmental and Occupational Health[ ]

 

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.55.37

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×