سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 95 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:اثر تلقیح روانی در خصومت جاده غیر مستقیم و رانندگی شبیه سازی شده
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:April 2015
شماره صفحات: 153162153-162
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.trf.2015.01.012 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Transportation Research Part F: Traffic Psychology And Behaviour »
 4. Effects of psychological inoculation on indirect road hostility and simulated driving

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Effects Of Psychological Inoculation On Indirect Road Hostility And Simulated Driving


مقاله: اثر تلقیح روانی در خصومت جاده غیر مستقیم و رانندگی شبیه سازی شده

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Traffic accidents (TA) are a leading cause of morbidity and mortality worldwide. Psychological risk factors, whether traits or states, are important predictors of dangerous driving and of TA. However, educational and awareness campaigns often have little impact on such factors since they do not provide social resistance skills or cognitive restructuring, to change cognitive distortions which may underlie such factors. This research tested the effects of psychological inoculation (PI), a cognitive method that challenges and modifies cognitive distortions and teaches social resistance skills, on road hostility tendencies, using an indirect measure (Studies 1 and 2), and on simulated driving (Study 3). We preliminarily validated an indirect measure of road hostility tendencies, using a semi-projective test, not relying on interpretation or self-report. In Study 1, 59 Belgian students were assessed for indirect road hostility tendencies, before and immediately after PI or an awareness control. Indirect road hostility tendencies significantly decreased only in the PI group. In Study 2, 59 Israeli police cadets received PI or driving safety education (control) in groups. Levels of road hostility tendencies were significantly lower in the PI group than in controls, only immediately after the intervention, but not two weeks later. In Study 3, 40 male students were observed for brief PC-based simulated driving with social pressure, before and after PI or safety education (control). Only PI led to reduced accidents and touching/passing sidewalks from pre- to post-intervention. These relatively consistent results support the effectiveness of PI for reducing road hostility tendencies and accidents in simulated driving. Future studies need to test the long-term impact of PI on actual driving behavior. The ease of administering PI en-masse and its effects on road hostility tendencies and on simulated driving behavior may have important implications for accident prevention.


تصادفات رانندگی (TA) از علل مهم مرگ و میر در سراسر جهان. عوامل خطر روانی، چه صفات و یا دولت ها، پیش بینی مهم رانندگی خطرناک و از TA می باشد. با این حال، مبارزات آموزشی و آگاهی اغلب تاثیر کمی در چنین عوامل چرا که آنها مهارت های مقاومت اجتماعی و یا بازسازی شناختی فراهم نیست، برای تغییر تحریف شناختی که ممکن است عوامل زمینه ساز. این پژوهش اثرات تلقیح روانی (PI)، یک روش شناختی است که چالش ها و اصلاح انحرافات شناختی و مهارت های مقاومت اجتماعی می آموزد، در گرایشات خصومت جاده، با استفاده از اندازه گیری غیر مستقیم (مطالعات 1 و 2)، و در رانندگی شبیه سازی (مطالعه مورد آزمایش قرار 3 ). ما در ابتدا اعتبار اندازه گیری غیر مستقیم از تمایلات خصومت جاده، با استفاده از آزمون نیمه تصویری، نه با تکیه بر تفسیر یا خود گزارش. در مطالعه 1، 59 دانش آموزان بلژیکی برای گرایش خصومت جاده غیر مستقیم، قبل و بلافاصله بعد PI و یا کنترل آگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. گرایش های خصومت جاده های غیر مستقیم فقط در گروه PI به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در مطالعه 2، 59 دانشجویان پلیس اسرائیل PI یا آموزش و پرورش ایمنی رانندگی (شاهد) در گروه دریافت کرد. سطح تمایلات خصومت جاده در گروه PI به طور معنیداری کمتر از گروه شاهد، تنها بلافاصله بعد از مداخله دو هفته بعد نمی بود، اما. در مطالعه 3، 40 دانش آموزان پسر برای کوتاه PC مبتنی بر شبیه سازی رانندگی با فشار اجتماعی، قبل و بعد از PI یا امنیت آموزش و پرورش (شاهد) مشاهده شد. تنها PI به کاهش حوادث و لمس کردن / عبور پیاده رو از قبل به بعد از مداخله منجر شده است. این نتایج نسبتا سازگار برای کاهش تمایلات خصومت جاده و تصادفات رانندگی در شبیه سازی شده از مؤثر بودن PI. مطالعات آینده نیاز به آزمون تاثیر طولانی مدت از PI بر رفتار رانندگی واقعی. سهولت اداره PI EN-مرتبه و اثرات آن بر تمایلات خصومت جاده و بر رفتار رانندگی شبیه سازی شده ممکن است پیامدهای مهمی برای پیشگیری از حادثه داشته باشد.


كلمات كليدي:

Accident prevention, Indirect measurement , Intervention , Psychological inoculation , Simulated driving , Accident prevention, Indirect measurement, Intervention, Psychological inoculation, Road hostility, Simulated driving
پیشگیری از حوادث , اندازه گیری غیر مستقیم , مداخله , تلقیح روانشناسی , رانندگی شبیه سازی شده , پیشگیری از حادثه , اندازه گیری غیر مستقیم, مداخله, تلقیح روانی, خصومت جاده, شبیه سازی رانندگی


موضوعات:

Applied Psychology, Transportation, Automotive Engineering[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Gidron, Yori, Gal, Reuven, Syna Desevilya, Helena (2003) 'Internal locus of control moderates the effects of road-hostility on recalled driving behavior', Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier BV, pp:109-116
 2. Gidron, Yori, Gal, Reuven, Syna Desevilya, Helena (2003) 'Internal locus of control moderates the effects of road-hostility on recalled driving behavior', Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier BV, pp:109-116
 3. Merzouki, Rochdi, Samantaray, Arun Kumar, Pathak, Pushparaj Mani, Ould Bouamama, Belkacem (2012) 'Road Vehicle Driving Simulator', Intelligent Mechatronic Systems, Springer Nature, pp:909-933
 4. Riener, Andreas (2010) 'Simulating On-the-Road Behavior Using a Driving Simulator', 2010 Third International Conference on Advances in Computer-Human Interactions, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 5. Guo, Dahai (2011) 'Parameterized road databases for driving simulation', 2011 International Conference on Computer Science and Service System (CSSS), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 6. Johnson, Michel J., Chahal, Tammem, Stinchcombe, Arne, Mullen, Nadia, Weaver, Bruce, Bédard, Michel (2011) 'Physiological responses to simulated and on-road driving', International Journal of Psychophysiology, Elsevier BV, pp:203-208
 7. Hirsch, Pierro, Bellavance, François (2017) 'Transfer of Skills Learned on a Driving Simulator to On-Road Driving Behavior', Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Transportation Research Board, pp:1-6
 8. Mayhew, Daniel R., Simpson, Herb M., Wood, Katherine M., Lonero, Lawrence, Clinton, Kathryn M., Johnson, Amanda G. (2011) 'On-road and simulated driving: Concurrent and discriminant validation', Journal of Safety Research, Elsevier BV, pp:267-275
 9. Yiming, A Li Mu Jiang, Maimaiti, Re Zi Wan (2014) 'Apply the Damaged Road Data for Driving Simulator', AMM, Trans Tech Publications, pp:747-750
 10. (1969) 'Off-road driving simulation: design for a moving base simulator', Journal of Terramechanics, Elsevier BV, pp:70-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×