سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 178 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:نگرش مدیران نسبت به ایمنی و حوادث پیشگیری
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):41 (7)
سال انتشار:August 2003
شماره صفحات: 557574557-574
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/s0925-7535(01)00091-1 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Safety Science »
 4. Managers’ attitudes towards safety and accident prevention

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Managers’ Attitudes Towards Safety And Accident Prevention


مقاله: نگرش مدیران نسبت به ایمنی و حوادث پیشگیری

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The aims of the present paper are to determine attitudes towards safety and accident prevention among presidents, vice-presidents and managers in the industrial company Norsk Hydro and to analyse the associations between attitudes, behavioural intentions and behaviour. The sample consisted of 210 respondents and the data was collected in 1997 and 1998 among participants at the Hydro Management Safety Training Workshops, which is a safety course for the managers employed by the company. Managers’ attitudes are interesting because they may affect behavioural intentions and the managers’ behaviour related to the achievement of safe working practices. Eight attitudinal dimensions explained up to nearly 40% of the variance in behaviour. The study shows that safety attitudes may be an important causal factor for managers’ behavioural intentions as well as behaviour. High management commitment, low fatalism, high safety priority, and high risk awareness seemed to be particularly important attitudes for managers.


هدف از مقاله حاضر به تعیین نگرش نسبت به پیشگیری ایمنی و حوادث در میان رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و مدیران در شرکت صنعتی نورسک هیدرو و به تجزیه و تحلیل ارتباط بین نگرش ها، اهداف رفتاری و رفتار است. نمونه پژوهش شامل 210 پاسخ دهندگان و اطلاعات در سال 1997 و 1998 در میان شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی مدیریت آموزش ایمنی آبی، که یک دوره ایمنی برای مدیران شاغل در شرکت جمع آوری شد. مدیران نگرش جالب هستند، زیرا آنها ممکن است نیت رفتاری و مدیران را تحت تاثیر قرار رفتار مربوط به دستیابی به روشهای کاری امن است. هشت ابعاد نگرشی تا نزدیک به 40٪ از واریانس در رفتار توضیح داد. مطالعه نشان می دهد که نگرش ایمنی ممکن است یک عامل علی مهم برای مقاصد رفتاری مدیران و همچنین رفتار است. تعهد بالا مدیریت، اعتقاد به سرنوشت کم، اولویت ایمنی بالا، و آگاهی در معرض خطر به نظر می رسید به خصوص نگرش مهم برای مدیران.


كلمات كليدي:

Accident prevention, Attitudes, Organisational factors, Safety
پیشگیری از حادثه, نگرش, عوامل سازمانی , ایمنی


موضوعات:

Safety, Risk, Reliability and Quality, Safety Research, Public Health, Environmental and Occupational Health[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Seppala, A. (1997) 'Safety Management and Accident Prevention', Advances in Safety and Reliability, Elsevier BV, pp:97-103
 2. Loughlin, Catherine A., Hepburn, C. Gail, Barling, Julian (2017) 'Changing future managers' attitudes toward occupational health and safety.', Changing employment relations: Behavioral and social perspectives., American Psychological Association, pp:145-161
 3. Gauvain, Suzette, Hall, S.A (1973) 'Occupational Safety and Accident Prevention', Occupational Health Practice, Elsevier BV, pp:394-407
 4. Tay, Richard (2004) 'Road Safety and Accident Prevention', Applied Health Economics and Health Policy, Springer Science + Business Media, pp:3-0
 5. Menckel, Ewa (1990) 'Safety engineers and accident prevention', Journal of Occupational Accidents, Elsevier BV, pp:271-282
 6. Cox, S., Jones, B. (2006) 'Behavioural Safety and Accident Prevention', Process Safety and Environmental Protection, Elsevier BV, pp:164-170
 7. Akbar, Sajjad (2006) 'Industrial Safety and Accidents Prevention', Volume 5: Safety and Security; Low Level Waste Management, Decontamination and Decommissioning; Nuclear Industry Forum, ASME, pp:0-0
 8. Sgobba, Tommaso, Leveson, Nancy, Wilde, Paul, Barr, Stephanie (2018) 'System safety and accident prevention', Space Safety and Human Performance, Elsevier, pp:273-353
 9. Simmons, Aneika L., Duffy, Jo Ann, Alfraih, Hamed S. (2012) 'Attitudes toward women managers', Gender in Management: An International Journal, Emerald, pp:482-498
 10. Njå, Ove, Fjelltun, Svein Håkon (2010) 'Managers' attitudes towards safety measures in the commercial road transport sector', Safety Science, Elsevier BV, pp:1073-1080

 

فهرست مراجع و منابع
 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Andrew, Hale (August 2014) 'Foundations of safety science: A postscript', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2014.03.001
 2. Meng-Yuan, Liao (November 2015) 'Safety Culture in commercial aviation: Differences in perspective between Chinese and Western pilots', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2015.05.011
 3. Mohsin, Abbas (Available online 19 June 2015) 'Occupational Injuries/diseases trend in Pakistan: The index values analysis of Injured Employed Person (IEP); 2001-02 - 2012-13', Safety and Health at Work, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.shaw.2015.05.004
 4. Miran, Pavlič (July 2011) 'Managing occupational injuries records in Slovenia from 1948 to 2008', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2011.01.013
 5. Chin-Shan, Lu (November 2010) 'The effect of safety climate on seafarers’ safety behaviors in container shipping', Accident Analysis & Prevention, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.aap.2010.06.008
 6. K.J., Nielsen (January 2015) 'A multi-case study of the implementation of an integrated approach to safety in small enterprises', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2013.11.015
 7. Ove, Njå (October 2010) 'Managers’ attitudes towards safety measures in the commercial road transport sector', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2010.02.005
 8. Jaime B., Henning (March 2009) 'The influence of individual differences on organizational safety attitudes', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2008.05.003
 9. L.S., Fruhen (February 2015) 'Attracting safe employees: How job adverts can affect applicants’ choices', Safety Science, - DOI: 10.1016/j.ssci.2014.09.012
 10. Turki, Alolah (July 2014) 'Determining the causal relationships among balanced scorecard perspectives on school safety performance: Case of Saudi Arabia', Accident Analysis & Prevention, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.aap.2014.02.002
 11. Masum A., Patwary (January 2012) 'Occupational accident: An example of fatalistic beliefs among medical waste workers in Bangladesh', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2011.07.004
 12. Zubaidah, Ismail (May 2014) 'Evaluating accidents in the offshore drilling of petroleum: Regional picture and reducing impact', Measurement, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.measurement.2014.01.027
 13. L.S., Fruhen (November 2014) 'Skills, knowledge and senior managers’ demonstrations of safety commitment', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2013.08.024
 14. Beatriz, Fernández-Muñiz (August 2009) 'Relation between occupational safety management and firm performance', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2008.10.022
 15. Raymond C., Sinclair (April 2014) 'Safety activities in small businesses', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2013.11.022
 16. Di, Fan (December 2014) 'Occupational health and safety issues in operations management: A systematic and citation network analysis review', International Journal of Production Economics, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ijpe.2014.07.025
 17. Beatriz, Fernández-Muñiz (December 2014) 'Safety leadership, risk management and safety performance in Spanish firms', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2014.07.010
 18. M.F., Yáñez (November 2010) 'Inclusion of latent variables in Mixed Logit models: Modelling and forecasting', Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.tra.2010.07.007
 19. Karl, Gummesson (February 2016) 'Effective measures to decrease air contaminants through risk and control visualization – A study of the effective use of QR codes to facilitate safety training', Safety Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.ssci.2015.09.011
 20. Fernando Terrés (November 2011) 'Corporate Motivation to Risk Prevention: Applied Exploratory Analysis in Construction Sector in Catalonia', Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/hfm.20328
 21. Imanol Nuñez (November 2009) 'Outsourcing occupational safety and health: An analysis of the make or buy decision', Human Resource Management, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/hrm.20323
 22. Ann Enander (October 2014) 'Why Worry? Motivation for Crisis Preparedness Work among Municipal Leaders in Sweden', J Contingencies & Crisis Man, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/1468-5973.12067
 23. Oscar A. Esparza (September 2014) 'Simultaneous Development of a Multidimensional Fatalism Measure in English and Spanish', Current Psychology, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s12144-014-9272-z
 24. Derwin King-Chung Chan (October 2011) 'Autonomous forms of motivation underpinning injury prevention and rehabilitation among police officers: An application of the trans-contextual model', Motivation and Emotion, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11031-011-9247-4

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×