سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 93 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:مطالعه کارکرد از Na6PMo11FeO40 عنوان یک مهار کننده تیروزیناز قارچ
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):165 (2)
سال انتشار:1 December 2010
شماره صفحات: 728734728-734
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.cej.2010.09.038 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Chemical Engineering Journal »
 4. Rapid and cost-effective method for synthesizing zirconium silicides

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Rapid And Cost-effective Method For Synthesizing Zirconium Silicides


مقاله: مطالعه کارکرد از Na6PMo11FeO40 عنوان یک مهار کننده تیروزیناز قارچ

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


An experimental study on the preparation of zirconium silicides was conducted using ZrSiO4–Mg, ZrSiO4–SiO2–Mg and ZrSiO4–ZrO2–Mg powder mixtures by the combustion synthesis (CS) technique. Test specimens having different composition ratios including Zr:Si=1:2, 1:1, 5:4, 5:3, 2:1, and 3:1 were employed in this study. Temperature profiles relative to all the starting compositions were measured using thermocouples, and the values of the combustion parameters (combustion temperature and wave velocity) were estimated using the same. The formation of ZrSi, ZrSi2, Zr5Si3, and Zr3Si2 phases was confirmed by X-ray analysis; however, only ZrSi was produced as a single-phase product. The proposed method was also extended to synthesize spherical ZrSi particles having mean diameters of 0.2–3.0μm. A comprehensive chemical pathway to describe the sequence of chemical reactions in the combustion wave was also proposed.


یک مطالعه تجربی در تهیه silicides زیرکونیوم با استفاده از ZrSiO4-MG، ZrSiO4-SiO2 و-Mg و ZrSiO4-ذرات ZrO2-منیزیم پودر سنتز احتراق روش (CS) انجام شد. نمونه آزمون داشتن نسبت ترکیب مختلف از جمله Zr در: SI = 1: 2، 1: 1، 5: 4، 5: 3، 2: 1 و 3: 1 در این مطالعه استفاده شد. پروفایل دما نسبت به تمام ترکیبات شروع با استفاده از ترموکوپل اندازه گیری شد و مقادیر پارامترهای احتراق (درجه حرارت احتراق و سرعت موج) با استفاده از همان برآورد شدند. تشکیل ZrSi، ZrSi2، Zr5Si3، و مراحل Zr3Si2 های تجزیه و تحلیل اشعه X-تایید شد. با این حال، تنها ZrSi به عنوان یک محصول تک فاز تولید شد. روش ارائه شده نیز تمدید شد به سنتز ذرات کروی ZrSi داشتن قطر متوسط ​​از 0.2-3.0μm. مسیر شیمیایی جامع برای توصیف دنباله ای از واکنش های شیمیایی در موج احتراق همچنین پیشنهاد شد.


كلمات كليدي:

Combustion synthesis , Nuclear industry , Phase composition, Combustion synthesis, Microstructure, Nuclear industry, Phase composition, Zirconium silicide
سنتز احتراقی , صنعت هسته ای , ترکیب فاز , سنتز احتراق, ریزساختار, صنعت هسته ای, ترکیب فاز , ظرفیتی سیلیکون زیرکونیوم


موضوعات:

Industrial and Manufacturing Engineering, Chemistry(all), Chemical Engineering(all), Environmental Chemistry[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Xing, Rui, Zheng, Aping, Wang, Fang, Wang, Li, Yu, Yaping, Jiang, Aihua (2015) 'Functionality study of Na6PMo11FeO40 as a mushroom tyrosinase inhibitor', Food Chemistry, Elsevier BV, pp:292-299
 2. , (2011) 'Lavender and peppermint essential oils as effective mushroom tyrosinase inhibitors: a basic study', Flavour and Fragrance Journal, Wiley-Blackwell, pp:441-446
 3. Vasantha, K. Y. , Murugesh, C. S. , Sattur, A. P. (2014) 'A tyrosinase inhibitor from Aspergillus niger', J Food Sci Technol, Springer Science + Business Media, pp:2877-2880
 4. Alijanianzadeh, Mahdi , Saboury, Ali Akbar , Ganjali, Mohammad Reza , Hadi-alijanvand, Hamid , Moosavi-movahedi, Ali Akbar (2012) 'Inhibition of mushroom tyrosinase by a newly synthesized ligand: inhibition kinetics and computational simulations', Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, Informa UK Limited, pp:448-459
 5. , (1989) 'Inhibition study of tyrosinase from Aspergillus oryzae.', Agricultural and Biological Chemistry, Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry, pp:557-558
 6. Wu, Xiaofang, Yin, Sheng, Zhong, Jiasheng, Ding, Wenjing, Wan, Jinzhi, Xie, Zhiyong (2012) 'Mushroom tyrosinase inhibitors from Aloe barbadensis Miller', Fitoterapia, Elsevier BV, pp:1706-1711
 7. , (1993) '4-Hexylresorcinol, a Potent Inhibitor of Mushroom Tyrosinase', Journal of Food Science, Wiley-Blackwell, pp:609-610
 8. Alijanianzadeh, M. , Saboury, A. A. , Mansuri-torshizi, H. , Haghbeen, K. , Moosavi-movahedi, A. A. (2007) 'The inhibitory effect of some new synthesized xanthates on mushroom tyrosinase activities', Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, Informa UK Limited, pp:239-246
 9. ZHANG, Mairu, FAN, Jinling, ZHU, Wenxue, LI, Xin (2012) 'Inhibition Effect of Extracts of G.inflata Bat. on Mushroom Tyrosinase', Acta Agronomica Sinica, China Science Publishing & Media Ltd., pp:898-0
 10. , (2013) 'Effect of substitution on the inhibition of mushroom tyrosinase by pyridine carboxaldehydes', Progress in Reaction Kinetics and Mechanism, Science Reviews 2000 LTD, pp:75-85

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×