سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 106 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:حاشیه برنامه مدل ساختاری برای تخمین اثرات درمان ضد رترو ویروسی در 5 گروه های Seroconverters به ​​HIV
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):73 (2)
سال انتشار:2004
شماره صفحات: 151168151-168
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.jenvrad.2003.08.008 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Journal Of Environmental Radioactivity »
 4. Environmental characterization and radio-ecological impacts of non-nuclear industries on the Red Sea coast

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Environmental Characterization And Radio-ecological Impacts Of Non-nuclear Industries On The Red Sea Coast


مقاله: حاشیه برنامه مدل ساختاری برای تخمین اثرات درمان ضد رترو ویروسی در 5 گروه های seroconverters به ​​HIV

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The Red Sea is a deep semi-enclosed and narrow basin connected to the Indian Ocean by a narrow sill in the south and to the Suez Canal in the north. Oil industries in the Gulf of Suez, phosphate ore mining activities in Safaga—Quseir region and intensified navigation activities are non-nuclear pollution sources that could have serious radiological impacts on the marine environment and the coastal ecosystems of the Red Sea. It is essential to establish the radiological base-line data, which does not exist yet, and to investigate the present radio-ecological impact of the non-nuclear industries to preserve and protect the coastal environment of the Red Sea. Some natural and man-made radionuclides have been measured in shore sediment samples collected from the Egyptian coast of the Red Sea. The specific activities of 226Ra and 210Pb (238U) series, 232Th series, 40K and 137Cs (Bq/kg dry weight) were measured using gamma ray spectrometers based on hyper-pure germanium detectors. The specific activities of 210Po (210Pb) and uranium isotopes (238U, 235U and 234U) (Bq/kg dry weight) were measured using alpha spectrometers based on surface barrier (PIPS) detectors after radiochemical separation. The absorbed radiation dose rates in air (nGy/h) due to natural radionuclides in shore sediment and radium equivalent activity index (Bq/kg) were calculated. The specific activity ratios of 228Ra/226Ra, 210Pb/226Ra, 226Ra/238U and 234U/238U were calculated for evaluation of the geo-chemical behaviour of these radionuclides. The average specific activity of 226Ra (238U) series, 232Th series, 40K and 210Pb were 24.7, 31.4, 427.5 and 25.6 Bq/kg, respectively. The concentration of 137Cs in the sediment samples was less than the lower limit of detection. The Red Sea coast is an arid region with very low rainfall and the sediment is mainly composed of sand. The specific activity of 238U, 235U and 234U were 25.3, 2.9 and 25.0 Bq/kg. The average specific activity ratios of 226Ra/228Ra, 210Pb/226Ra and 234U/238U were 1.67, 1.22 and 1.0, respectively.The relationship between 226Ra/228Ra activity ratio and sample locations along the coastal shoreline indicates the increase of this ratio in the direction of the Shuqeir in the north and Safaga in the south where the oil exploration and phosphate mining activities are located. These activities may contribute a high flux of 226Ra. The concentration and distribution pattern of 226Ra in sediment can be used to trace the radiological impact of the non-nuclear industries on the Red Sea coast.


دریای سرخ حوضه عمیق نیمه محصور و محدود به اقیانوس هند توسط یک طوفان یا گرداب شدید باریک در جنوب و به کانال سوئز در شمال متصل است. صنایع نفت در خلیج سوئز، فعالیت های استخراج سنگ معدن فسفات در منطقه سفاجا-کوسیر و تشدید فعالیت های ناوبری منابع آلودگی غیر هسته ای است که می تواند اثرات جدی بر رادیولوژی از محیط زیست دریایی و اکوسیستم های ساحلی دریای سرخ شده اند می باشد. ضروری است برای ایجاد پایگاه داده خط رادیولوژی، که هنوز وجود ندارد، و به منظور بررسی تاثیر رادیولوژی حال حاضر از صنایع غیر هسته ای برای حفظ و حفاظت از محیط زیست ساحلی دریای سرخ. برخی از پرتوزا طبیعی و انسان ساخته شده اند در نمونه رسوب از ساحل جمع آوری شده از سواحل مصر در دریای سرخ اندازه گیری شده است. فعالیت های خاص 226Ra و 210Pb (238U) سری، سری 232Th، 40K و 137Cs (BQ وزن / کیلوگرم خشک) با استفاده از طیف سنج اشعه گاما بر اساس تشخیص بیش از حد خالص ژرمانیوم اندازه گیری شد. فعالیت های خاص 210Po (210Pb) و ایزوتوپهای اورانیوم (238U، 235U و 234U) (BQ / وزن خشک) با استفاده از طیف سنج آلفا بر اساس مانع سطح (پیپ ها) آشکارسازهای پس از جدایی رادیو اندازه گیری شد. نرخ جذب اشعه دوز در هوا (nGy / ساعت) با توجه به پرتوزا طبیعی در رسوبات ساحل و رادیوم شاخص فعالیت معادل (BQ / کیلوگرم) محاسبه شد. نسبت فعالیت خاص 228Ra / 226Ra، 210Pb / 226Ra، 226Ra / 238U و 234U / 238U برای ارزیابی رفتار جغرافیایی شیمیایی از این پرتوزا محاسبه شد. متوسط ​​فعالیت خاص 226Ra (238U) سری، سری 232Th، 40K و 210Pb 24.7، 31.4، 427.5 و 25.6 BQ / کیلوگرم بود. غلظت 137Cs در نمونه های رسوب کمتر از حد پایین تر از تشخیص بود. ساحل دریای سرخ منطقه خشک با بارندگی بسیار کم است و رسوب است که عمدتا از شن و ماسه تشکیل شده است. فعالیت خاص از 238U، 235U و 234U 25.3، 2.9 و 25.0 BQ / کیلوگرم بود. متوسط ​​نسبت فعالیت خاص 226Ra / 228Ra، 210Pb / 226Ra و 234U / 238U 1.67، 1.22 و 1.0 بودند، رابطه بین respectively.The نسبت فعالیت 226Ra / 228Ra و مکان های نمونه در امتداد خط ساحلی ساحلی نشان می دهد افزایش این نسبت در جهت از Shuqeir در شمال و سفاجا در جنوب که در آن اکتشاف نفت و فعالیت های معدنی فسفات در آن قرار دارد. این فعالیت ها ممکن است یک شار بالا از 226Ra کمک می کند. الگوی غلظت و توزیع 226Ra در رسوب را می توان مورد استفاده قرار گیرد را برای ردیابی تاثیر رادیولوژی از صنایع غیر هسته ای در ساحل دریای سرخ.


كلمات كليدي:

Coastal environment, Natural radioactivity, Non-nuclear industries, Red Sea
صنایع غیر هسته ای , رادیواکتیویته طبیعی, Non-nuclear industries, دریای سرخ |​​ محیط زیست ساحلی


موضوعات:

Environmental Chemistry, Health, Toxicology and Mutagenesis, Pollution, Waste Management and Disposal, General Medicine[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , , Ferreros, Inmaculada (2007) 'Aplicación de modelos estructurales marginales para estimar los efectos de la terapia antirretroviral en 5 cohortes de seroconvertores al virus de la inmunodeficiencia humana', Gaceta Sanitaria, Elsevier BV, pp:76-83
 2. , (2003) 'Effectiveness of highly active antiretroviral therapy in Spanish cohorts of HIV seroconverters', AIDS, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:353-359
 3. Gossez, Morgane, Martin, Genevieve Elizabeth, Pace, Matthew, Ramjee, Gita, Premraj, Anamika, Kaleebu, Pontiano, Rees, Helen, Inshaw, Jamie, Stöhr, Wolfgang, Meyerowitz, Jodi, Hopkins, Emily, Jones, Mathew, Hurst, Jacob, Porter, Kholoud, Babiker, Abdel, Fidler, Sarah, Frater, John (2019) 'Virological remission after antiretroviral therapy interruption in female African HIV seroconverters', AIDS, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:-
 4. Cama, Elena , Brener, Loren , Slavin, Sean , Wit, John De (2015) 'The impact of HIV treatment-related stigma on uptake of antiretroviral therapy', AIDS Care, Informa UK Limited, pp:739-742
 5. Deiss, Robert G., Mesner, Octavio, Agan, Brian K., Ganesan, Anuradha, Okulicz, Jason F., Bavaro, Mary, Lalani, Tahaniyat, O'Bryan, Thomas A., Bebu, Ionut, Macalino, Grace E. (2016) 'Characterizing the Association Between Alcohol and HIV Virologic Failure in a Military Cohort on Antiretroviral Therapy', Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Wiley-Blackwell, pp:529-535
 6. , (1997) 'Antiretroviral treatment and progression to AIDS in HIV seroconverters from different risk groups', AIDS, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:461-467
 7. El-taher, Atef , Madkour, Hashem A. (2013) 'Environmental and radio-ecological studies on shallow marine sediments from harbour areas along the Red Sea coast of Egypt for identification of anthropogenic impacts', Isotopes in Environmental and Health Studies, Informa UK Limited, pp:120-133
 8. (1999) 'Antiretroviral therapy does not prevent HIV related non-Hodgkin's lymphoma', BMJ, BMJ, pp:0-0
 9. , (2002) 'Decline in the rate of genotypic resistance to antiretroviral drugs in recent HIV seroconverters in Madrid', AIDS, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:1830-1832
 10. Shuter, J. (2008) 'Forgiveness of non-adherence to HIV-1 antiretroviral therapy', Journal of Antimicrobial Chemotherapy, Oxford University Press (OUP), pp:769-773

 

فهرست مراجع و منابع
 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. R., Ravisankar (October 2014) 'Spatial distribution of gamma radioactivity levels and radiological hazard indices in the East Coastal sediments of Tamilnadu, India with statistical approach', Radiation Physics and Chemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.radphyschem.2014.05.037
 2. Samer J., Al-Kharouf (July 2008) 'Natural radioactivity, dose assessment and uranium uptake by agricultural crops at Khan Al-Zabeeb, Jordan', Journal of Environmental Radioactivity, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jenvrad.2008.02.001
 3. S., Sivakumar (October 2014) 'Measurement of natural radioactivity and evaluation of radiation hazards in coastal sediments of east coast of Tamilnadu using statistical approach', Journal of Taibah University for Science, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jtusci.2014.03.004
 4. Hussain A.M., Al-Trabulsy (April 2013) 'Heavy elements concentrations, physiochemical characteristics and natural radionuclides levels along the Saudi coastline of the Gulf of Aqaba', Arabian Journal of Chemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.arabjc.2010.10.001
 5. Eduard, Hanslík (15 September 2005) 'Radium isotopes in river sediments of Czech Republic', Limnologica - Ecology and Management of Inland Waters, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.limno.2005.05.004
 6. Yan-Jun, Huang (February 2015) 'Natural radioactivity and radiological hazards assessment of bone-coal from a vanadium mine in central China', Radiation Physics and Chemistry, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.radphyschem.2014.10.001
 7. Matthew Tikpangi Kolo (May 2015) 'Evaluation of radiological risks due to natural radioactivity around Lynas Advanced Material Plant environment, Kuantan, Pahang, Malaysia', Environmental Science and Pollution Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11356-015-4577-5
 8. Dekun Huang (December 2011) 'Intercalibrated radionuclide activities in spiked water samples of the IAEA worldwide open proficiency test', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-011-1590-0
 9. Mei-Wo Yii (October 2012) '226Ra, 228Ra and 228Ra/226Ra in surface marine sediment of Malaysia', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-012-2280-2
 10. Zal U’yun Wan Mahmood (June 2010) 'Vertical inventories and fluxes of 210Pb, 228Ra and 226Ra at southern South China Sea and Malacca Straits', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-010-0631-4
 11. Zal U’yun Wan Mahmood (September 2011) 'Marine radioactivity concentration in the Exclusive Economic Zone of Peninsular Malaysia: 226Ra, 228Ra and 228Ra/226Ra', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-011-1413-3
 12. Hoda I. El-Reefy (September 2009) 'Distribution of gamma-ray emitting radionuclides in the marine environment of the Burullus Lake: II. Bottom sediments', Environmental Monitoring and Assessment, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10661-009-1169-1
 13. Tsuey-Lin Tsai (June 2010) 'Application of ICP-QMS for the determination of ultratrace-levels of 226Ra in geothermal water and sediment samples', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-010-0625-2
 14. T. J. Jaison (March 2010) 'Assessment of natural radioactivity in silt samples from Moticher lake near Kakrapar Atomic Power Station, India', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-010-0508-6
 15. Zal U’yun Wan Mahmood (June 2011) 'Vertical distribution of 210Pb and 226Ra and their activity ratio in marine sediment core of the East Malaysia coastal waters', Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10967-011-1206-8

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×