سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 51 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:عوامل فردی و شغلی مربوط به آسیب های شغلی منجر به مرگ: مطالعه مورد-شاهدی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):43 (1)
سال انتشار:January 2011
شماره صفحات: 123127123-127
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.aap.2010.08.001 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Accident Analysis & Prevention »
 4. Individual and occupational factors related to fatal occupational injuries: A case-control study

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Individual And Occupational Factors Related To Fatal Occupational Injuries: A Case-control Study


مقاله: عوامل فردی و شغلی مربوط به آسیب های شغلی منجر به مرگ: مطالعه مورد-شاهدی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


This study has been designed in order to identify factors increasing the risk of a fatal outcome when occupational accidents occur. The aim is to provide further evidence for the design and implementation of preventive measures in occupational settings. The Spanish Ministry of Labour registry of occupational injuries causing absence from work includes information on individual and occupational characteristics of injured workers and events. Registered fatal occupational injuries in 2001 (n=539) were compared to a sample of non-fatal injuries in the same year (n=3493). Risks for a fatal result of occupational injuries, adjusted by individual and occupational factors significantly associated, were obtained through logistic regression models. Compared to non-fatal injuries, fatal occupational injuries were mostly produced by trapping or by natural causes, mostly related to elevation and transport devices and power generators, and injured parts of body more frequently affected were head, multiple parts or internal organs. Adjusted analyses showed increased risk of fatality after an occupational injury for males (adjusted odds ratio aOR=10.92; 95%CI 4.80–24.84) and temporary workers (aOR=5.18; 95%CI 2.63–10.18), and the risk increased with age and with advancing hour of the work shift (p for trends <0.01). Injuries taking place out of the usual occupational setting (aOR=2.85, 95%CI 2.27–3.59), or carrying out atypical tasks (aOR=2.08; 95%CI 1.27–3.39) showed increased risks of a fatal result too, as occupational accidents in agricultural or construction companies. These data can help to select and define priorities for programmes aimed to prevent fatal consequences of occupational injuries.


مطالعه حاضر به منظور شناسایی عوامل افزایش خطر ابتلا به یک نتیجه منجر به مرگ در هنگام حوادث رخ می دهد طراحی شده است. هدف این است که به ارائه شواهد بیشتری برای طراحی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در تنظیمات شغلی. وزارت اسپانیایی کار رجیستری از آسیب های شغلی باعث غیبت از کار شامل اطلاعاتی در مورد ویژگی های فردی و شغلی کارگران و حوادث زخمی شدند. آسیب های شغلی منجر به مرگ ثبت شده در سال 2001 (= N 539) به یک نمونه از آسیب های غیر کشنده در همان سال (3493 نفر) انجام شد. خطرات برای یک نتیجه منجر به مرگ از آسیب های شغلی، تنظیم توسط عوامل فردی و شغلی مرتبط به طور قابل توجهی، از طریق مدل رگرسیون لجستیک به دست آمد. در مقایسه با آسیب های غیر کشنده، آسیب های شغلی منجر به مرگ عمدتا توسط دام انداختن و یا با مرگ طبیعی تولید شد، عمدتا مربوط به ارتفاع و دستگاه های حمل و نقل و ژنراتور برق، و قطعات مجروح از بدن بیشتر به سر در، قطعات مختلف و یا اندام های داخلی را تحت تاثیر قرار. تجزیه و تحلیل خطر مرگ و میر تعدیل افزایش نشان داد پس از آسیب شغلی برای مردان (نسبت شانس تطبیق ناحیه تحت مسئولیت = 10.92 95٪ CI 4.80-24.84) ​​و موقت کارگران (ناحیه تحت مسئولیت = 5.18، 95٪ CI 2.63-10.18)، و خطر با افزایش سن افزایش و با پیشرفت ساعت از شیفت کاری (p برای روند <0.01). صدمات در حال وقوع از تنظیمات شغلی معمول (ناحیه تحت مسئولیت = 2.85، 95٪ CI 2.27-3.59)، و یا انجام وظایف غیر معمول (ناحیه تحت مسئولیت = 2.08، 95٪ CI 1.27-3.39) افزایش خطرات در نتیجه منجر به مرگ نشان داد بیش از حد، به عنوان شغلی حوادث در شرکت های کشاورزی یا ساخت و ساز. این داده ها می تواند کمک به انتخاب و تعیین اولویت ها برای برنامه های هدف برای جلوگیری از عواقب کشنده آسیب های شغلی.


كلمات كليدي:

Health and safety factors , Injury prevention , Occupational health, Case-control study, Fatal occupational injuries, Health and safety factors, Injury prevention, Occupational health
بهداشت و ایمنی عوامل , پیشگیری از آسیب دیدگی , بهداشت , مطالعه مورد-شاهدی, حوادث شغلی منجر به فوت, بهداشت و ایمنی عوامل, پیشگیری از آسیب دیدگی, بهداشت حرفه


موضوعات:

Safety, Risk, Reliability and Quality, Human Factors and Ergonomics, Law, Public Health, Environmental and Occupational Health, General Medicine[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Valent, Francesca , Liva, Giulia , Mariuz, Marika , Bellomo, Fabrizio , Corti, Daniela De , Degan, Stefania , Dolso, Pierluigi , Barbone, Fabio , Gigli, Gian Luigi , Brusaferro, Silvio (2015) 'A case-control study of sleep-related factors and occupational injuries at an Italian teaching hospital', Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, Informa UK Limited, pp:1-11
 2. Fine, Richard H. (1983) 'Fatal Occupational Injuries', Journal of Occupational and Environmental Medicine, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:490-0
 3. Goldberg, Robert Leonard (1990) 'Fatal Occupational Injuries', JAMA, American Medical Association (AMA), pp:2737-0
 4. , (1994) 'A case-control study of possible risk factors in the causation of occupational injury', Safety Science, Elsevier BV, pp:1-13
 5. Khashaba, E, El-Helaly, M, El-Gilany, AH, Motawei, SM, Foda, S (2017) 'Risk factors for non-fatal occupational injuries among construction workers: A case–control study', Toxicology and Industrial Health, SAGE Publications, pp:2147483647-0
 6. , (2008) 'Individual and occupational risk factors for knee osteoarthritis - study protocol of a case control study', BMC Musculoskeletal Disorders, Springer Science + Business Media, pp:26-0
 7. , (1997) 'A nested case-control study of fatal work related injuries among Brazilian steel workers.', Occupational and Environmental Medicine, BMJ, pp:599-604
 8. , (2008) 'Case-control Study on the Prevention of Occupational Eye Injuries', The Kaohsiung Journal of Medical Sciences, Elsevier BV, pp:10-16
 9. , (2010) 'Individual and occupational risk factors for knee osteoarthritis: results of a case-control study in Germany', Arthritis Res Ther, Springer Science + Business Media, pp:0-0
 10. Ghosh, Apurna Kumar, Bhattacherjee, Ashis, Chau, Nearkasen (2004) 'Relationships of Working Conditions and Individual Characteristics to Occupational Injuries: A Case-Control Study in Coal Miners', Journal of Occupational Health, Japan Society for Occupational Health, pp:470-480

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×