سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Rhodium(II) Acetate-catalyzed Reaction Of Ethyl 2-diazo-3-oxopent-4-enoates: Simple Routes To 4-aryl-2-hydroxy-1-naphthoates And β,β-unsaturated Esters. The Dianion Of Ethyl 4-(diethylphosphono)acetoacetate As A Propionate Homoenolate Equivalent


مقاله: کنترل پیش بینی مدل منطق زمانی

خلاصه مقاله:


Rhodium(II) acetate-catalyzed decomposition of ethyl 2-diazo-3-oxopent-4-enoates results in the formation of either 4-aryl-2-hydroxy-naphthoates or β,γ-unsaturated esters. In the latter transformation, the dianion of 4-(diethylphosphono)acetoacetate functions as a propionate homoenolate equivalent.


رادیم (II) استات کاتالیز تجزیه اتیل 2-diazo-3-oxopent-4-enoates نتایج در شکل گیری یا 4-آریل-2-هیدروکسی-naphthoates یا β، γ-استرهای غیر اشباع. در تحول دوم، dianion از توابع 4- (diethylphosphono) استواستات به عنوان یک معادل homoenolate پروپیونات.


موضوعات:

Organic Chemistry, Biochemistry, Drug Discovery[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

  1. , (2014) 'Rhodium-Catalyzed Intermolecular Reaction of Alkyl Azides with Diazo(aryl)acetates', Synlett, Thieme Publishing Group, pp:535-538
  2. (2011) 'NHC-Catalyzed Addition of Homoenolate Equivalents to Unsaturated Keto Esters', Synfacts, Thieme Publishing Group, pp:437-437
  3. , (2014) 'ChemInform Abstract: Rhodium-Catalyzed Intermolecular Reaction of Alkyl Azides with Diazo(aryl)acetates.', ChemInform, Wiley-Blackwell, pp:0-0
  4. , (2006) 'Rhodium-Catalyzed Polymerization of Diazo Esters', Synfacts, Thieme Publishing Group, pp:1009-1009
  5. Kanemasa, Shuji, Araki, Takahiro, Kanai, Toshio, Wada, Eiji (1999) 'Fluoride-catalyzed aldol reaction of ethyl trimethylsilyldiazoacetate with aldehydes leading to ethyl α-diazo-β-hydroxy esters and rhodium catalyzed decarboxylative rearrangement of diazo urethanes leading to β-amino acrylates', Tetrahedron Letters, Elsevier BV, pp:5059-5062
  6. NAKAMURA, E., KUWAJIMA, I. (1986) 'ChemInform Abstract: Palladium Catalyzed Reactions of Propionate Homoenolate. Arylation, Vinylation and Acylation.', Chemischer Informationsdienst, Wiley-Blackwell, pp:0-0
  7. , (1980) 'ChemInform Abstract: β-KETO ESTERS FROM THE RHODIUM(II) ACETATE CATALYZED CONVERSION OF α-DIAZO-β-HYDROXY ESTERS', Chemischer Informationsdienst, Wiley-Blackwell, pp:0-0
  8. , (2010) 'ChemInform Abstract: Fluoride-Catalyzed Aldol Reaction of Ethyl Trimethylsilyldiazoacetate with Aldehydes Leading to Ethyl α-Diazo-β-hydroxy Esters and Rhodium-Catalyzed Decarboxylative Rearrangement of Diazo Urethanes Leading to β-Amino Acrylates.', ChemInform, Wiley-Blackwell, pp:0-0
  9. Bonete, Pedro, Nájera, Carmen (1996) 'Dilithiated 3-tosylpropanal dimethyl acetal as β,β-acylvinyl dianion or homoenolate dianion equivalent', Tetrahedron, Elsevier BV, pp:4111-4122
  10. , (2015) 'Rhodium Catalyzed Arylation of Diazo Compounds with Aryl Boronic Acids', The Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS), pp:3455-3461

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×