سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 50 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:شناسایی اجزاء در مسیرهای بیوشیمیایی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):245 (3-4)
سال انتشار:30 May 2006
شماره صفحات: 655672655-672
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.epsl.2006.03.049 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Earth And Planetary Science Letters »
 4. Opposing trends in crustal thickness and spreading rate along the back-arc Eastern Lau Spreading Center: Implications for controls on ridge morphology, faulting, and hydrothermal activity

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Opposing Trends In Crustal Thickness And Spreading Rate Along The Back-arc Eastern Lau Spreading Center: Implications For Controls On Ridge Morphology, Faulting, And Hydrothermal Activity


مقاله: شناسایی اجزاء در مسیرهای بیوشیمیایی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Along back-arc ridges located near the arc volcanic front, crustal thickness is observed to vary systematically with arc proximity independent of spreading rate. This effect is especially well expressed by the ∼400-km-long Eastern Lau Spreading Center (ELSC) where, approaching the arc volcanic front (from ∼100 to 40 km), crustal thickness nearly doubles (∼5.5–9 km) as spreading rates decrease by more than half (97–39 mm/yr). The crustal thickness variations at the ELSC appear to result primarily from changes in mantle wedge composition caused by subduction. We investigated the effects of these large and opposed crustal thickness and spreading rate variations on ridge morphology, faulting, and hydrothermal activity as part of the first phase of RIDGE2000 Integrated Studies in the Lau back-arc basin. We used deep-towed side-scan sonar instruments (DSL120A and IMI30) to continuously map the near-axis region within broader-coverage ship multibeam bathymetry and acoustic imagery swaths. An array of optical sensors (MAPRs) concurrently surveyed the near-bottom water for hydrothermal plume anomalies. Hydrocasts made at identified plume sites confirmed their hydrothermal origin. The data show that as spreading rates increase and crustal thicknesses decrease along the ELSC: (1) morphology transitions from shallow peaked volcanic highs to a deeper flat axis; (2) faults become larger and more widely spaced; (3) hydrothermal activity, as measured by plume incidence, increases and appears to reach levels higher than the global mid-ocean ridge trend with spreading rate. The observations indicate that crustal thickness (magma supply) has a greater control on ridge morphology and faulting than spreading rate, even at fast rates where the thermal lithosphere should be thin. However, heat input from mantle advection proportional to spreading rate, perhaps in combination with increased fault permeability, appears to have a greater control on hydrothermal activity than crustal thickness and the magmatic robustness of the ridge. Although subduction effects give rise to the opposed trends in crustal thickness and spreading rate at the ELSC, the observed effects may have generic implications for controls of seafloor spreading characteristics at mid-ocean ridges.


همراه پشته پشت کمان واقع در نزدیکی جلوی آتشفشانی قوس الکتریکی، ضخامت پوسته مشاهده تغییر سیستماتیک با نزدیکی قوس مستقل از نرخ گسترش است. این اثر به خصوص به خوبی توسط لاو ~400-کیلومتری شرق مرکز پخش (ELSC) که در آن، نزدیک شدن به جلو آتشفشانی قوس الکتریکی (از ~100 تا 40 کیلومتر)، ضخامت پوسته را تقریبا دو برابر (~5.5-9 کیلومتر) را به عنوان گسترش بیان نرخ های بیش از نیمی (97-39 میلی متر / سال) را کاهش دهد. تغییرات ضخامت پوسته در ELSC به نظر می رسد در نتیجه در درجه اول از تغییر در ترکیب گوه گوشته ناشی از فرورانش است. ما اثرات این ضخامت بزرگ و مخالف پوسته و گسترش تنوع نرخ مورفولوژی خط الراس، گسلش، و فعالیت هیدروترمال به عنوان بخشی از مرحله اول مطالعات RIDGE2000 مجتمع در لاو حوضه پشت قوس بررسی شده است. ما با استفاده از ابزار عمیق یدک سونار جانبی اسکن (DSL120A و IMI30) به طور مداوم در منطقه نزدیک به محور در گسترده تر پوشش عمق سنجی multibeam کشتی و swaths تصاویر آکوستیک نقشه. آرایه ای از سنسورهای نوری (MAPRs) به صورت همزمان مورد بررسی آب نزدیک به پایین برای ناهنجاری های ستون هیدروترمال. Hydrocasts ساخته شده در سایت های پر شناسایی منشا هیدروترمال خود را تایید کرد. داده ها نشان می دهد که به عنوان نرخ گسترش را افزایش می دهد و ضخامت پوسته در طول ELSC کاهش: (1) انتقال مورفولوژی از اوج های آتشفشانی به اوج خود رسید کم عمق به یک محور صاف عمیق تر. (2) گسل بزرگتر و به طور گسترده تر فاصله تبدیل شده است؛ (3) فعالیت هیدروترمال، به نظر می رسد برای رسیدن به سطح بالاتر از روند خط الراس اواسط اقیانوس جهانی با نرخ گسترش به عنوان بروز توده، افزایش می دهد و اندازه گیری شد. مشاهدات نشان می دهد که ضخامت پوسته (عرضه ماگما) دارای یک کنترل بیشتر بر مورفولوژی خط الراس و گسلش از گسترش نرخ، حتی در سرعت های سریع که در آن لیتوسفر حرارتی باید نازک باشد. با این حال، ورودی گرما از وزش گوشته متناسب با گسترش میزان، شاید در ترکیب با افزایش نفوذپذیری گسل، به نظر می رسد یک کنترل بیشتر بر فعالیت های هیدروترمال از ضخامت پوسته و نیرومندی ماگمایی از خط الراس. اگر چه اثرات فرورانش را افزایش روند مخالف در ضخامت پوسته و سرعت گسترش در ELSC، اثرات مشاهده شده ممکن است پیامدهای عمومی برای کنترل گسترش بستر اقیانوس ویژگی در پشته اواسط اقیانوس داشته باشد.


كلمات كليدي:

back-arc ridges, crustal accretion variables, faulting, hydrothermal activity, ridge morphology
پشته پشت کمان, متغیرهای پیوسته پوسته, گسلش, فعالیت هیدروترمال, مورفولوژی خط الراس


موضوعات:

Earth and Planetary Sciences (miscellaneous), Geochemistry and Petrology, Geophysics, Space and Planetary Science[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Sleeper, Jonathan D., Martinez, Fernando (2014) 'Controls on segmentation and morphology along the back-arc Eastern Lau Spreading Center and Valu Fa Ridge', J. Geophys. Res. Solid Earth, Wiley-Blackwell, pp:1678-1700
 2. Kim, Stacy, Hammerstrom, Kamille (2012) 'Hydrothermal vent community zonation along environmental gradients at the Lau back-arc spreading center', Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, Elsevier BV, pp:10-19
 3. Dunn, Robert A., Martinez, Fernando, Conder, James A. (2013) 'Crustal construction and magma chamber properties along the Eastern Lau Spreading Center', Earth and Planetary Science Letters, Elsevier BV, pp:112-124
 4. Dunn, Robert A. (2015) 'Tracking stress and hydrothermal activity along the Eastern Lau Spreading Center using seismic anisotropy', Earth and Planetary Science Letters, Elsevier BV, pp:105-116
 5. Fretzdorff, S., Schwarz-Schampera, U., Gibson, H. L., Garbe-Schönberg, C.-D., Hauff, F., Stoffers, P. (2006) 'Hydrothermal activity and magma genesis along a propagating back-arc basin: Valu Fa Ridge (southern Lau Basin)', J. Geophys. Res., Wiley-Blackwell, pp:0-0
 6. Baker, Edward T., Martinez, Fernando, Resing, Joseph A., Walker, Sharon L., Buck, Nathaniel J., Edwards, Margo H. (2010) 'Hydrothermal cooling along the Eastern Lau Spreading Center: No evidence for discharge beyond the neovolcanic zone', Geochemistry, Geophysics, Geosystems, Wiley-Blackwell, pp:0-0
 7. Mottl, Michael J., Seewald, Jeffrey S., Wheat, C. Geoffrey, Tivey, Margaret K., Michael, Peter J., Proskurowski, Giora, McCollom, Thomas M., Reeves, Eoghan, Sharkey, Jessica, You, C.-F., Chan, L.-H., Pichler, Thomas (2011) 'Chemistry of hot springs along the Eastern Lau Spreading Center', Geochimica et Cosmochimica Acta, Elsevier BV, pp:1013-1038
 8. Fouquet, Y., Stackelberg, U. Von, Charlou, J. L., Donval, J. P., Erzinger, J., Foucher, J. P., Herzig, P., Mühe, R., Soakai, S., Wiedicke, M., Whitechurch, H. (1991) 'Hydrothermal activity and metallogenesis in the Lau back-arc basin', Nature, Nature Publishing Group, pp:778-781
 9. Sen, Arunima, Podowski, Elizabeth L., Becker, Erin L., Shearer, Erica A., Gartman, Amy, Yücel, Mustafa, Hourdez, Stéphane, Luther, George W., Fisher, III, and Charles R. (2014) 'Community succession in hydrothermal vent habitats of the Eastern Lau Spreading Center and Valu Fa Ridge, Tonga', Limnol. Oceangr., Wiley-Blackwell, pp:1510-1528
 10. Baker, Edward T., Massoth, Gary J., Nakamura, Ko-ichi, Embley, Robert W., de Ronde, Cornel E. J., Arculus, Richard J. (2005) 'Hydrothermal activity on near-arc sections of back-arc ridges: Results from the Mariana Trough and Lau Basin', Geochemistry, Geophysics, Geosystems, Wiley-Blackwell, pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Yang, Zha (15 December 2014) 'Seismological imaging of ridge–arc interaction beneath the Eastern Lau Spreading Center from OBS ambient noise tomography', Earth and Planetary Science Letters, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.epsl.2014.10.019
 2. Ryuta, Arai (15 March 2014) 'Seismological study of Lau back arc crust: Mantle water, magmatic differentiation, and a compositionally zoned basin', Earth and Planetary Science Letters, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.epsl.2014.01.014
 3. Arunima, Sen (February 2013) 'Distribution of mega fauna on sulfide edifices on the Eastern Lau Spreading Center and Valu Fa Ridge', Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.dsr.2012.11.003
 4. Nicholas, Harmon (1 October 2010) 'Effects of plate boundary geometry and kinematics on mantle melting beneath the back-arc spreading centers along the Lau Basin', Earth and Planetary Science Letters, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.epsl.2010.08.004
 5. Robert A., Dunn (June 2013) 'Crustal construction and magma chamber properties along the Eastern Lau Spreading Center', Earth and Planetary Science Letters, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.epsl.2013.04.008
 6. M., Radhakrishna (15 November 2008) 'Seismicity, gravity anomalies and lithospheric structure of the Andaman arc, NE Indian Ocean', Tectonophysics, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.tecto.2008.08.021
 7. Isabel, Ferrera (September 2014) 'Spatial patterns of Aquificales in deep-sea vents along the Eastern Lau Spreading Center (SW Pacific)', Systematic and Applied Microbiology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.syapm.2014.04.002
 8. S., Tamburrino (October 2015) 'The proximal marine record of the Marsili Seamount in the last 7ka (Southern Tyrrhenian Sea, Italy): Implications for the active processes in the Tyrrhenian Sea back-arc', Global and Planetary Change, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.gloplacha.2015.07.005
 9. B. Nicholson (March 2013) 'Controls on crustal accretion along the back-arc East Scotia Ridge: constraints from bathymetry and gravity data', Marine Geophysical Research, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11001-013-9172-x
 10. R.J. Wysoczanski (February 2010) 'Backarc rifting, constructional volcanism and nascent disorganised spreading in the southern Havre Trough backarc rifts (SW Pacific)', Journal of Volcanology and Geothermal Research, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jvolgeores.2009.04.004
 11. Takemi Ishihara (September 2007) 'Variation of crustal thickness in the Philippine Sea deduced from three-dimensional gravity modeling', Island Arc, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/j.1440-1738.2007.00593.x
 12. Amy Gartman (May 2011) 'Sulfide Oxidation across Diffuse Flow Zones of Hydrothermal Vents', Aquatic Geochemistry, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10498-011-9136-1
 13. Quanshu Yan (February 2013) 'Preliminary K-Ar geochronology of lavas from southern Lau Basin', Acta Oceanologica Sinica, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s13131-013-0273-9
 14. G. E. FLORES (March 2012) 'Inter-field variability in the microbial communities of hydrothermal vent deposits from a back-arc basin', Geobiology, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1111/j.1472-4669.2012.00325.x

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×