سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 41 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:توسعه CSG با پیش بینی: به سوی مدل سازی هندسی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):45 (10)
سال انتشار:October 2014
شماره صفحات: 202320282023-2028
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.humpath.2014.07.007 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Human Pathology »
 4. Liver histology of acute brucellosis caused by Brucella melitensis

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Liver Histology Of Acute Brucellosis Caused By Brucella Melitensis


مقاله: توسعه CSG با پیش بینی: به سوی مدل سازی هندسی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Cetane number improvement of diesel fuels is a difficult task that refiners will face in the near future. Aromatics saturation by deep hydrogenation is a necessary, but perhaps not sufficient step in the diesel treatment. Some researchers have proposed selective ring opening (SRO) as an additional step in the upgrading. In this work, we explore some possible reaction pathways of compounds typically found in diesel after different levels of hydrogenation, i.e. decalin (decahydronaphthalene), perhydrophenanthrene, tetralin (1,2,3,4-tetrahydronapthalene), as well as 1-ring and 2-ring aromatic phenanthrenes. We have estimated the cetane number (CN) of each individual compound involved in the reaction pathways, using an artificial neural network program that was trained with pure compound cetane numbers from a database. The results demonstrate the great challenge that reaching high CN represents. In the conversion of decalin, acidic catalysts alone are not able to yield products with CN significantly higher than the decalin feed. Similarly, no significant gain in CN can be expected with hydrogenolysis metal catalysts operating via the dicarbene mechanism. Only in the case of selective metal-catalyzed hydrogenolysis, with preferential cleavage at substituted C–C bonds, the predicted products have CN substantially higher than the decalin feed. As expected, branching has a strongly negative effect on the CN and it should be minimized. Both, metal-catalyzed di-carbenium C–C cleavage and acid-catalyzed ring contraction/ring opening combination leave branching groups in the product. Similarly, the acid-catalyzed ring opening of perhydrophenanthrene does not result in a significantly higher CN than the initial feed. The possibility of minimizing hydrogen consumption in the CN improvement process by an initial partial hydrogenation followed by ring opening was tested by using phenanthrene and tetralin as probe molecules. In the first reaction strategy, partially hydrogenated phenanthrenes (1-ring and 2-ring aromatics) were followed by ring opening of one of the saturated rings. Although this option would lead to lower overall hydrogen consumption, it results in products of much lower CNs than the ones obtained by full hydrogenation of phenanthrene. Similar results are obtained for tetralin. From this analysis, it is clear that upgrading CN of diesel requires extensive hydrogen consumption. For further upgrading, highly selective hydrogenolysis catalysts are needed in order to minimize branching and therefore obtain high CN products.


بهبود دهنده عدد ستان سوخت دیزل کار سختی است که شرکتها در آینده نزدیک مواجه خواهد شد می باشد. اشباع آروماتیک توسط هیدروژناسیون عمیق گام کافی در درمان دیزل لازم است، اما شاید نه. بعضی از محققان باز حلقه های انتخابی (SRO) به عنوان یک مرحله دیگر در ارتقاء پیشنهاد کرده اند. در این کار، ما برخی مسیرهای واکنشی ممکن است از ترکیبات به طور معمول در دیزل بعد از سطوح مختلف هیدروژن، یعنی دکالین (decahydronaphthalene)، perhydrophenanthrene، تترالین (1،2،3،4-tetrahydronapthalene) در بر داشت، و همچنین به عنوان 1-حلقه و 2-حلقه phenanthrenes معطر. ما عدد ستان (CN) از هر ترکیب منحصر به فرد درگیر در مسیرهای واکنش برآورد کرده اند، با استفاده از یک برنامه شبکه عصبی مصنوعی است که با اعداد ستان ترکیب خالص از یک پایگاه داده آموزش دیده بود. نتایج نشان دادن چالش بزرگ که رسیدن CN بالا نشان دهنده. در تبدیل دکالین، کاتالیزور اسیدی به تنهایی قادر به عملکرد محصولات با CN به طور قابل توجهی بالاتر از خوراک دکالین نیست. به طور مشابه، هیچ سود قابل توجهی در CN را می توان با کاتالیستهای فلزی hydrogenolysis عامل از طریق مکانیسم dicarbene انتظار می رود. تنها در مورد فلز کاتالیز hydrogenolysis انتخابی، با برش های ترجیحی در تعویض اوراق قرضه C-C، محصولات پیش بینی CN قابل ملاحظه ای بالاتر از خوراک دکالین. به عنوان انتظار می رود، شاخه، یک اثر به شدت منفی بر CN و باید آن را به حداقل رساند. هر دو، دی carbenium رخ C-C-فلز کاتالیز و ترکیب باز کردن اسید کاتالیز حلقه انقباض / حلقه را ترک انشعاب گروه در محصول می باشد. به طور مشابه، اسید کاتالیز باز حلقه ای از perhydrophenanthrene در یک CN به طور قابل توجهی بالاتر از خوراک اولیه منتج نمی شود. امکان به حداقل رساندن مصرف هیدروژن در فرآیند بهبود CN توسط هیدروژناسیون جزئی اولیه و پس از باز کردن حلقه با استفاده از فنانترن و تترالین به عنوان مولکول پروب مورد آزمایش قرار گرفت. در واکنش اول، phenanthrenes نیمه هیدروژنه (1 حلقه و 2 حلقه آروماتیک) با باز حلقه ای از یکی از حلقه های اشباع قرار گرفتند. اگر چه این گزینه را به مصرف هیدروژن به طور کلی پایین تر منجر شود، آن را در محصولات گره محاسباتی بسیار پایین تر از آنهایی که به دست آمده توسط هیدروژناسیون پر از فنانترن نتایج: از شماره. نتایج مشابه برای تترالین به دست آمده. از این تجزیه و تحلیل، روشن است که ارتقاء CN دیزل نیاز به مصرف هیدروژن گسترده. برای ارتقاء بیشتر، کاتالیزور hydrogenolysis بسیار گزینشی به منظور به حداقل رساندن انشعاب و در نتیجه به دست آوردن محصولات بالا CN مورد نیاز است.


كلمات كليدي:

Brucella melitensis, Granuloma, Iran, Liver, Pathology
بروسلا ملیتنسیس, گرانولوم, ایران , کبد, آسیب شناسی


موضوعات:

Pathology and Forensic Medicine[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Sukumaran, ShailajaT, Thayyil, SushithaS, Ambramoli, SathiavathyK (2013) 'Acute Brucellosis caused by Brucella melitensis: A case report', Journal of The Academy of Clinical Microbiologists, Medknow, pp:66-0
 2. Starakis, Ioannis, Polyzogopoulou, Eftichia, Siagris, Dimitrios, Mazokopakis, Elias, Gogos, Charalambos A. (2008) 'Unusual manifestation of brucellosis: liver abscess and pancytopenia caused by Brucella melitensis', European Journal of Gastroenterology & Hepatology, Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), pp:349-352
 3. , (1987) 'Control of Brucella melitensis brucellosis in developing countries', Research in Microbiology, Elsevier BV, pp:122-126
 4. Hinić, Vladimira, Brodard, Isabelle, Petridou, Evanthia, Filioussis, George, Contos, Vasilis, Frey, Joachim, Abril, Carlos (2010) 'Brucellosis in a dog caused by Brucella melitensis Rev 1', Veterinary Microbiology, Elsevier BV, pp:391-392
 5. Francia, E. (2000) 'Pacemaker Infection by Brucella melitensis: A Rare Cause of Relapsing Brucellosis', Archives of Internal Medicine, American Medical Association (AMA), pp:3327-3328
 6. Blasco, J.M., Díaz, R. (1993) 'Brucella melitensis Rev-1 vaccine as a cause of human brucellosis', The Lancet, Elsevier BV, pp:805-0
 7. &NA;, (1993) 'Brucella melitensis Rev-1 vaccine caused human brucellosis', Reactions Weekly, Springer Science + Business Media, pp:4-0
 8. , (1993) 'Brucella melitensis Rev-1 vaccine as a cause of human brucellosis', The Lancet, Elsevier BV, pp:805-0
 9. , (2010) 'Ovine and caprine brucellosis (Brucella melitensis).', CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, CABI Publishing, pp:0-0
 10. , (2005) 'The Use of Homologous Antigen in the Serological Diagnosis of Brucellosis Caused by Brucella melitensis', Journal of Veterinary Medicine Series B, Wiley-Blackwell, pp:75-81

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×