سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 95 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:مدل مبدل غیر قطعی از پروتکل های انتقال مجدد بیش از کانال های پر سر و صدا برقراری ارتباط
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
[ Fuel ]
دوره (شماره):85 (5-6)
سال انتشار:March–April 2006
شماره صفحات: 643656643-656
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.fuel.2005.08.028 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Fuel »
 4. Evaluation of different reaction strategies for the improvement of cetane number in diesel fuels

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Evaluation Of Different Reaction Strategies For The Improvement Of Cetane Number In Diesel Fuels


مقاله: مدل مبدل غیر قطعی از پروتکل های انتقال مجدد بیش از کانال های پر سر و صدا برقراری ارتباط

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Cetane number improvement of diesel fuels is a difficult task that refiners will face in the near future. Aromatics saturation by deep hydrogenation is a necessary, but perhaps not sufficient step in the diesel treatment. Some researchers have proposed selective ring opening (SRO) as an additional step in the upgrading. In this work, we explore some possible reaction pathways of compounds typically found in diesel after different levels of hydrogenation, i.e. decalin (decahydronaphthalene), perhydrophenanthrene, tetralin (1,2,3,4-tetrahydronapthalene), as well as 1-ring and 2-ring aromatic phenanthrenes. We have estimated the cetane number (CN) of each individual compound involved in the reaction pathways, using an artificial neural network program that was trained with pure compound cetane numbers from a database. The results demonstrate the great challenge that reaching high CN represents. In the conversion of decalin, acidic catalysts alone are not able to yield products with CN significantly higher than the decalin feed. Similarly, no significant gain in CN can be expected with hydrogenolysis metal catalysts operating via the dicarbene mechanism. Only in the case of selective metal-catalyzed hydrogenolysis, with preferential cleavage at substituted C–C bonds, the predicted products have CN substantially higher than the decalin feed. As expected, branching has a strongly negative effect on the CN and it should be minimized. Both, metal-catalyzed di-carbenium C–C cleavage and acid-catalyzed ring contraction/ring opening combination leave branching groups in the product. Similarly, the acid-catalyzed ring opening of perhydrophenanthrene does not result in a significantly higher CN than the initial feed. The possibility of minimizing hydrogen consumption in the CN improvement process by an initial partial hydrogenation followed by ring opening was tested by using phenanthrene and tetralin as probe molecules. In the first reaction strategy, partially hydrogenated phenanthrenes (1-ring and 2-ring aromatics) were followed by ring opening of one of the saturated rings. Although this option would lead to lower overall hydrogen consumption, it results in products of much lower CNs than the ones obtained by full hydrogenation of phenanthrene. Similar results are obtained for tetralin. From this analysis, it is clear that upgrading CN of diesel requires extensive hydrogen consumption. For further upgrading, highly selective hydrogenolysis catalysts are needed in order to minimize branching and therefore obtain high CN products.


بهبود دهنده عدد ستان سوخت دیزل کار سختی است که شرکتها در آینده نزدیک مواجه خواهد شد می باشد. اشباع آروماتیک توسط هیدروژناسیون عمیق گام کافی در درمان دیزل لازم است، اما شاید نه. بعضی از محققان باز حلقه های انتخابی (SRO) به عنوان یک مرحله دیگر در ارتقاء پیشنهاد کرده اند. در این کار، ما برخی مسیرهای واکنشی ممکن است از ترکیبات به طور معمول در دیزل بعد از سطوح مختلف هیدروژن، یعنی دکالین (decahydronaphthalene)، perhydrophenanthrene، تترالین (1،2،3،4-tetrahydronapthalene) در بر داشت، و همچنین به عنوان 1-حلقه و 2-حلقه phenanthrenes معطر. ما عدد ستان (CN) از هر ترکیب منحصر به فرد درگیر در مسیرهای واکنش برآورد کرده اند، با استفاده از یک برنامه شبکه عصبی مصنوعی است که با اعداد ستان ترکیب خالص از یک پایگاه داده آموزش دیده بود. نتایج نشان دادن چالش بزرگ که رسیدن CN بالا نشان دهنده. در تبدیل دکالین، کاتالیزور اسیدی به تنهایی قادر به عملکرد محصولات با CN به طور قابل توجهی بالاتر از خوراک دکالین نیست. به طور مشابه، هیچ سود قابل توجهی در CN را می توان با کاتالیستهای فلزی hydrogenolysis عامل از طریق مکانیسم dicarbene انتظار می رود. تنها در مورد فلز کاتالیز hydrogenolysis انتخابی، با برش های ترجیحی در تعویض اوراق قرضه C-C، محصولات پیش بینی CN قابل ملاحظه ای بالاتر از خوراک دکالین. به عنوان انتظار می رود، شاخه، یک اثر به شدت منفی بر CN و باید آن را به حداقل رساند. هر دو، دی carbenium رخ C-C-فلز کاتالیز و ترکیب باز کردن اسید کاتالیز حلقه انقباض / حلقه را ترک انشعاب گروه در محصول می باشد. به طور مشابه، اسید کاتالیز باز حلقه ای از perhydrophenanthrene در یک CN به طور قابل توجهی بالاتر از خوراک اولیه منتج نمی شود. امکان به حداقل رساندن مصرف هیدروژن در فرآیند بهبود CN توسط هیدروژناسیون جزئی اولیه و پس از باز کردن حلقه با استفاده از فنانترن و تترالین به عنوان مولکول پروب مورد آزمایش قرار گرفت. در واکنش اول، phenanthrenes نیمه هیدروژنه (1 حلقه و 2 حلقه آروماتیک) با باز حلقه ای از یکی از حلقه های اشباع قرار گرفتند. اگر چه این گزینه را به مصرف هیدروژن به طور کلی پایین تر منجر شود، آن را در محصولات گره محاسباتی بسیار پایین تر از آنهایی که به دست آمده توسط هیدروژناسیون پر از فنانترن نتایج: از شماره. نتایج مشابه برای تترالین به دست آمده. از این تجزیه و تحلیل، روشن است که ارتقاء CN دیزل نیاز به مصرف هیدروژن گسترده. برای ارتقاء بیشتر، کاتالیزور hydrogenolysis بسیار گزینشی به منظور به حداقل رساندن انشعاب و در نتیجه به دست آوردن محصولات بالا CN مورد نیاز است.


كلمات كليدي:

Aromatics , Neural networks , Ring contraction, Ring opening , Aromatics, Cetane number, Diesel, Neural networks, Ring contraction, Ring opening
آروماتیک , شبکه های عصبی , انقباض حلقه , حلقه باز , آروماتیک, عدد ستان, دیزل, شبکه های عصبی, حلقه انقباض , باز حلقه


موضوعات:

Organic Chemistry, Energy Engineering and Power Technology, Fuel Technology, Chemical Engineering(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Begak, O. Yu. , Syroezhko, A. M. (2003) 'Improving the Cetane Number of Diesel Fuels', Russian Journal of Applied Chemistry, Springer Science + Business Media, pp:1351-1353
 2. , (1995) 'The Study on Cetane Number Improvement of Diesel Fuel.', Journal of the Japan Institute of Energy, The Japan Institute of Energy, pp:200-204
 3. Hashimoto, Kohtaro, Ikeda, Michiko, Arai, Mitsuru, Tamura, Masamitsu (1996) 'Cetane Number Improvement of Diesel Fuel by Autoxidation', Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS), pp:1147-1149
 4. Thakkar, Jay, Kanade, Aditya (2015) 'Non-deterministic transducer models of retransmission protocols over noisy channels', Information Processing Letters, Elsevier BV, pp:694-698
 5. Ainsley, W. G., Young, H. D., Hamilton, M. L. (1942) 'A Cetane-Number Study of DIESEL FUELS', SAE International, pp:0-0
 6. Rossinskii, V. M. , énglin, B. A. (1980) 'Optimal cetane number of diesel fuels', Chemistry and Technology of Fuels and Oils, Springer Science + Business Media, pp:26-29
 7. (2001) 'Increase of the cetane number of diesel fuel', Fuel and Energy Abstracts, Elsevier BV, pp:11-0
 8. (1997) '97/00802 Cetane number improvement of diesel fuel by autoxidation', Fuel and Energy Abstracts, Elsevier BV, pp:71-0
 9. Machado, Guilherme Bastos, De Melo, Tadeu Cavalcante Cordeiro (2005) 'Diesel Cetane Number Versus Noise Emission', SAE Technical Paper Series, SAE International, pp:0-0
 10. George, A E, Smiley, G T (1981) 'Evaluation of a laboratory method for determination of cetane number of Canadian diesel fuels', Natural Resources Canada/ESS/Scientific and Technical Publishing Services, pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

فهرست ارجاعات به این مقاله


 1. Seok Ki, Kim (1 March 2014) 'Production of renewable diesel via catalytic deoxygenation of natural triglycerides: Comprehensive understanding of reaction intermediates and hydrocarbons', Applied Energy, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apenergy.2013.11.062
 2. Franck, Morfin (July–August 2014) 'Comparative study of the catalytic hydroconversion of cyclopentane over iridium and platinum single-crystal surfaces', Comptes Rendus Chimie, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.crci.2013.10.015
 3. Arno, de Klerk (2014) 'Chapter 12 Transport Fuel Biomass-, Coal-, Gas- and Waste-to-Liquids Processes', Future Energy Improved, Sustainable and Clean Options for our Planet, Elsevier BV - DOI: 10.1016/B978-0-08-099424-6.00012-0
 4. Hui, Liu (1 August 2015) 'Fatty acid esters: a potential cetane number improver for diesel from direct coal liquefaction', Fuel, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.fuel.2015.02.068
 5. Yandan, Wang (5 August 2012) 'The combined modification of Ti and P to USY and its function in hydrogenation and ring opening reaction of tetralin', Catalysis Communications, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.catcom.2012.04.004
 6. Kamal, Kumar (October 2010) 'A comparative experimental study of the autoignition characteristics of alternative and conventional jet fuel/oxidizer mixtures', Fuel, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.fuel.2010.05.021
 7. Hongzhu, Ma (30 July 2009) 'Environmentally friendly efficient coupling of n-heptane by sulfated tri-component metal oxides in slurry bubble column reactor', Journal of Hazardous Materials, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.11.096
 8. Wilson, Merchan-Merchan (December 2012) 'Analysis of soot particles derived from biodiesels and diesel fuel air-flames', Fuel, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.fuel.2012.04.029
 9. Dipali P., Upare (October 2014) 'Catalytic selective ring opening of methylcyclopentane in the presence of CO2', Fuel Processing Technology, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.fuproc.2014.05.010
 10. Luca Di, Felice (Available online 9 December 2015) 'Decalin ring opening over NiWS/SiO2-Al2O3 catalysts in the presence of H2S', Applied Catalysis A: General, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.apcata.2015.12.007
 11. David Kubička (October 2010) 'Ring Opening of Decalin Over Zeolite-Supported Iridium Catalysts', Topics in Catalysis, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11244-010-9604-7
 12. R. Nageswara Rao (March 2011) 'Selective Ring Opening of Methylcyclopentane and Methylcyclohexane Over Iridium Bifunctional Catalysts Supported on Surface Modified γ-Al2O3, SiO2 and Ultra Stable Y Zeolites', Catalysis Letters, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10562-011-0573-7
 13. Vincenzo Calemma (June 2008) 'Ring Opening of Methylcyclohexane over Platinum-Loaded Zeolites', ChemSusChem, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/cssc.200800005
 14. Huaijun Ma (April 2007) 'Coupled hydrogenation and ring opening of tetralin on potassium modified Pt/USY catalysts', Catalysis Letters, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10562-007-9103-z
 15. Laurent Piccolo (July 2012) 'Mechanism of Tetralin Ring Opening and Contraction over Bifunctional Ir/SiO2-Al2O3 Catalysts', ChemSusChem, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/cssc.201200080
 16. Dipali P. Upare (April 2012) 'Catalytic Ring Opening of MCH and MCP Over Ir Containing USY and HZSM-5 with the Same SiO2/Al2O3 Ratio', Catalysis Letters, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s10562-012-0817-1
 17. A SZKLO (July 2007) 'Fuel specification, energy consumption and CO2 emission in oil refineries', Energy, Elsevier BV - DOI: 10.1016/j.energy.2006.08.008
 18. Dipali P. Upare (September 2011) 'Upgrading of light cycle oil by partial hydrogenation and selective ring opening over an iridium bifunctional catalyst', Research on Chemical Intermediates, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11164-011-0397-5
 19. Paula A. Zapata (February 2012) 'Condensation/Hydrogenation of Biomass-Derived Oxygenates in Water/Oil Emulsions Stabilized by Nanohybrid Catalysts', Topics in Catalysis, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s11244-012-9768-4
 20. Daniel E. Resasco (May 2009) 'Molecular engineering approach in the selection of catalytic strategies for upgrading of biofuels', AIChE Journal, Wiley-Blackwell - DOI: 10.1002/aic.11893
 21. Rashad Javadli (March 2012) 'Desulfurization of heavy oil', Appl Petrochem Res, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s13203-012-0006-6
 22. Xiang Li (February 2010) 'Adsorption of tetralin and hydrogenated intermediates and products on the (100) surfaces of Ir, Pt and Pd: a DFT study', Theor Chem Acc, Springer Science + Business Media - DOI: 10.1007/s00214-010-0728-4

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×