سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 74 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:پالایش از معادله کورتوگ-د وریز از مدل فرمی-پاستا-اولام
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):52 (12)
سال انتشار:15 December 2002
شماره صفحات: 113411431134-1143
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/s0006-3223(02)01436-1 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Biological Psychiatry »
 4. Decrease in genu of the corpus callosum in medication-naïve, early-onset dysthymia and depressive personality disorder

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Decrease In Genu Of The Corpus Callosum In Medication-naïve, Early-onset Dysthymia And Depressive Personality Disorder


مقاله: پالایش از معادله کورتوگ-د وریز از مدل فرمی-پاستا-اولام

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


BackgroundThe purpose of this study was to detect differences in regional areas of the corpus callosum (CC) in subjects with early-onset minor depression (dysthymia or depressive personality disorder) and healthy comparison subjects. Based on previous reports that have suggested reduced frontal lobe volume and reduced hemispheric lateralization in the frontal regions of the brain in depression, we hypothesized that the area of the CC that interconnects the frontal regions of the brain, i.e., the genu, will be smaller compared to that of healthy comparison subjects.MethodsForty female subjects with early-onset dysthymia or depressive personality disorder, as defined by the Structured Clinical Interview for DSM-III-R and the Diagnostic Interview for Depressive Personality, respectively, and age- and gender-matched healthy comparison subjects (n = 42) were recruited (age: 21.4 ± 2.1 and 20.9 ± 2.8 years, respectively). All subjects were psychotropic medications-naïve and right-handed. A 1.5T GE Sigma scanner was used to acquire 124 1.5-mm-thick contiguous coronal images. Midsagittal slice images were carefully selected from reconstructed magnetic resonance images both from native and stereotaxic space to measure seven regional areas of the CC.ResultsThere were significant diagnosis by CC region interactions [F(6,480) = 4.06, p < .001; F(6,480) = 3.30, p = .003, native and stereotaxic space, respectively]. Early-onset minor depression subjects had a 9.9% (native space) and 6.9% (stereotaxic space) smaller genu of the CC compared to the healthy comparison subjects (the Newman-Keuls post hoc test, p = .005 and .019, native and stereotaxic space, respectively). Early-onset minor depression subjects also had a 7.8% smaller posterior midbody relative to the comparison subjects (the Newman-Keuls post hoc test, p = .033) only in the native space. Severity of current depressive symptoms or duration of illness did not correlate with the size of the genu or the posterior midbody parts of the CC.ConclusionsThese results suggest frontal lobe structural, and possibly functional, abnormalities in the brain in young female adults with a milder spectrum of depression, i.e., DSM-IV early-onset dysthymia or depressive personality disorder. The present findings point out the possible role of frontal lobe abnormality in pathophysiology of early-onset minor depression.


BackgroundThe هدف از این مطالعه برای تشخیص تفاوت های منطقه ای در مناطق از جسم پینه (CC) در افراد مبتلا به افسردگی زودرس جزئی (دیس تایمی و یا اختلال شخصیت افسرده) و افراد سالم مقایسه شد. بر اساس گزارش های قبلی کاهش می یابد که حجم لوب فرونتال پیشنهاد کرده اند و برتری جانبی نیمکره غربی در مناطق پیشانی مغز در افسردگی کاهش می یابد، ما فرض است که این منطقه از CC که مناطق پیشانی مغز، یعنی زانوی اتصالات، کوچکتر خواهد بود نسبت به مقایسه سالم subjects.MethodsForty زن با دیس تایمی زودرس و یا اختلال شخصیت افسرده، که توسط مصاحبه بالینی ساختاریافته برای DSM-III-R و مصاحبه تشخیصی برای شخصیت افسردگی، به ترتیب تعریف شده است، و به سن و جنس همسان افراد مقایسه سالم (تعداد = 42) انتخاب شدند (سن: ± 2.1 و 2.8 ± 21.4 20.9 سال بود). همه افراد داروهای روان گردان و ساده-راست دست بودند. اسکنر 1.5T GE سیگما برای به دست آوردن 124 تصاویر تاجی به هم پیوسته 1.5 میلی متر ضخامت مورد استفاده قرار گرفت. تصاویر تکه Midsagittal دقت از بازسازی تصاویر رزونانس مغناطیسی هر دو از فضای بومی و استریوتاکس انتخاب شدند برای اندازه گیری هفت منطقه منطقه ای از CC.ResultsThere تشخیص قابل توجهی اثر فعل و انفعالات منطقه CC [F (6480) = 4.06، p <0.001 بود. F (6480) = 3.30، p = 0.003، فضای بومی و استریوتاکس، به ترتیب. زودرس افراد افسردگی جزئی 9.9٪ (فضای بومی) و 6.9٪ (فضای استریوتاکس) زانوی کوچکتر از CC نسبت به افراد سالم مقایسه (نیومن-Keuls آزمون تعقیبی، p = 0.005 و 0.019، بومی به حال و فضای استریوتاکس، به ترتیب). زودرس افراد افسردگی جزئی نیز تا به حال 7.8٪ کوچکتر midbody خلفی نسبت به افراد مقایسه (تعقیبی نیومن-Keuls آزمون، p = 0.033) تنها در فضای بومی است. شدت علائم افسردگی فعلی و یا طول مدت بیماری با اندازه زانوی یا قطعات midbody خلفی نتایج CC.ConclusionsThese با طیف خفیف تر بود بستگی ندارد نشان لوب فرونتال ساختاری، و احتمالا عملکردی، اختلالات در مغز در بزرگسالان زن جوان افسردگی، به عنوان مثال، DSM-IV دیس تایمی زودرس و یا اختلال شخصیت افسرده. این یافته ها در حال حاضر اشاره نقش احتمالی اختلال لوب فرونتال در پاتوفیزیولوژی زودرس افسردگی جزئی.


كلمات كليدي:

depressive personality disorder , genu , Corpus callosum, depressive personality disorder, dysthymia, genu, magnetic resonance imaging
اختلال شخصیت افسرده , پرانتزی , جسم پینه, اختلال شخصیت افسرده, دیس تایمی, زانوی, تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی


موضوعات:

Biological Psychiatry[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Kudryashov, Nikolay A. (2015) 'Refinement of the Korteweg–de Vries equation from the Fermi–Pasta–Ulam model', Physics Letters A, Elsevier BV, pp:0-0
 2. PONNO, A., BAMBUSI, D. (2005) 'ENERGY CASCADE IN FERMI-PASTA-ULAM MODELS', Symmetry and Perturbation Theory, World Scientific Pub Co Pte Lt, pp:0-0
 3. Jose, Dania, Narayanaswamy, Janardhanan C., Agarwal, Sri Mahavir, Kalmady, Sunil, Venkatasubramanian, Ganesan, Reddy, Y.C. Janardhan (2015) 'Corpus callosum abnormalities in medication-naïve adult patients with obsessive compulsive disorder', International Journal of Developmental Neuroscience, Elsevier BV, pp:117-118
 4. Jose, Dania, Narayanaswamy, Janardhanan C., Agarwal, Sri Mahavir, Kalmady, Sunil V., Venkatasubramanian, Ganesan, Reddy, Y.C. Janardhan (2015) 'Corpus callosum abnormalities in medication-naïve adult patients with obsessive compulsive disorder', Psychiatry Research: Neuroimaging, Elsevier BV, pp:341-345
 5. , (2007) 'Personality disorders in dysthymia and major depression', Acta Psychiatrica Scandinavica, Wiley-Blackwell, pp:332-340
 6. Grimshaw, Roger (2016) 'Korteweg de-Vries Equation', Nonlinear Waves in Fluids: Recent Advances and Modern Applications, Springer Nature, pp:1-28
 7. Kato, Tosio (1979) 'On the Korteweg-de Vries equation', Manuscripta Math, Springer Science + Business Media, pp:89-99
 8. , (1975) 'On the Korteweg-de Vries equation', Proceedings of the Japan Academy, Project Euclid, pp:399-401
 9. (1989) 'THE KORTEWEG–DE VRIES EQUATION', World Scientific Lecture Notes in Physics, World Scientific Pub Co Pte Lt, pp:1-23
 10. Korkmaz, Alper (2015) 'Korteweg-de Vries Equation', Encyclopedia of Applied and Computational Mathematics, Springer Berlin Heidelberg, pp:763-764

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×