سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

explorer iconلينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]

info iconاطلاعات مقاله

[ 311 بار مشاهده چكيده]

عنوان مقاله:SrFe0.9Sb0.1O3-δ مواد کاتد آزاد کبالت برای سلول های سوختی اکسید جامد پروتون انجام با خروج BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3-δ الکترولیت
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:July 2015
شماره صفحات: 688168-81
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ress.2015.03.001 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. Reliability Engineering & System Safety »
  4. A multistage framework for reliability-based distribution expansion planning considering distributed generations by a self-adaptive global-based harmony search algorithm

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.224.102.60

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

report iconنمايش خلاصه مقاله

A Multistage Framework For Reliability-based Distribution Expansion Planning Considering Distributed Generations By A Self-adaptive Global-based Harmony Search Algorithm


مقاله: SrFe0.9Sb0.1O3-δ مواد کاتد آزاد کبالت برای سلول های سوختی اکسید جامد پروتون انجام با خروج BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3-δ الکترولیت

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


In this paper, the authors present a new multistage framework for reliability-based Distribution Expansion Planning (DEP) in which expansion options are a reinforcement and/or installation of substations, feeders, and Distributed Generations (DGs). The proposed framework takes into account not only costs associated with investment, maintenance, and operation, but also expected customer interruption cost in the optimization as four problem objectives. At the same time, operational restrictions, Kirchhoff׳s laws, radial structure limitation, voltage limits, and capital expenditure budget restriction are considered as problem constraints. The proposed model is a non-convex optimization problem having a non-linear, mixed-integer nature. Hence, a hybrid Self-adaptive Global-based Harmony Search Algorithm (SGHSA) and Optimal Power Flow (OPF) were used and followed by a fuzzy satisfying method in order to obtain the final optimal solution. The SGHSA is a recently developed optimization algorithm which imitates the music improvisation process. In this process, the harmonists improvise their instrument pitches, searching for the perfect state of harmony. The planning methodology was demonstrated on the 27-node, 13.8-kV test system in order to demonstrate the feasibility and capability of the proposed model. Simulation results illustrated the sufficiency and profitableness of the newly developed framework, when compared with other methods.


در این مقاله، نویسندگان یک چارچوب چند مرحله جدید برای مبتنی بر قابلیت اطمینان گسترش توزیع برنامه ریزی (DEP) که در آن گزینه های گسترش یک تقویت و / یا نصب و راه اندازی پستهای، فیدر، و نسل توزیع (DGS) ارائه شده است. چارچوب پیشنهادی به حساب نه تنها هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری، تعمیر و نگهداری، و بهره برداری، اما همچنین انتظار می رود هزینه وقفه مشتری در بهینه سازی به عنوان چهار هدف مشکل طول می کشد. در همان زمان، محدودیت عملیاتی، قوانین کیرشهف است، محدودیت شعاعی ساختار، محدودیت ولتاژ، و محدودیت بودجه هزینه های سرمایه به عنوان محدودیت های مسئله در نظر گرفته. مدل پیشنهادی مشکل بهینه سازی غیر محدب داشتن غیر خطی، طبیعت مخلوط عدد صحیح است. از این رو، خود تطبیقی ​​هارمونی بر اساس جهانی هیبرید جستجو الگوریتم (SGHSA) و مطلوب جریان برق (OPF) با استفاده از روش رضایت بخش فازی به منظور به دست آوردن راه حل نهایی بهینه استفاده می شود و در پی داشت. SGHSA یک الگوریتم بهینه سازی به تازگی توسعه یافته که تقلید روند بداهه موسیقی است. در این فرایند، harmonists بداهه نوازی رزین ابزار خود، در جستجوی دولت کامل از هماهنگی. روش برنامه ریزی در 27 گره، 13.8 کیلو ولت-سیستم تست به منظور نشان دادن امکان و توانایی مدل ارائه شده نشان داده شد. نتایج شبیه سازی نشان داده شده کفایت و درآمد از چارچوب به تازگی توسعه یافته، هنگامی که با روش های دیگر مقایسه شده است.


كلمات كليدي:

Distribution Expansion Planning (DEP) , Expected customer interruption cost , Optimal Power Flow (OPF) , Self-adaptive Global-based Harmony Search Algorithm (SGHSA), Distributed Generations (DGs), Distribution Expansion Planning (DEP), Expected customer interruption cost, Optimal Power Flow (OPF), Self-adaptive Global-based Harmony Search Algorithm (SGHSA)
برنامه ریزی توسعه توزیع (DEP) , انتظار می رود هزینه وقفه و ضوابط , بهینه جریان برق (OPF) , هارمونی بر اساس بازارهای خود انطباقی جستجو الگوریتم (SGHSA) , نسل توزیع (DGS), توسعه توزیع برنامه ریزی (DEP), انتظار هزینه وقفه مشتری, بهینه جریان برق (OPF), هماهنگی جهانی بر اساس خود تطبیقی ​​جستجو الگوریتم (SGHSA)


موضوعات:

Industrial and Manufacturing Engineering, Safety, Risk, Reliability and Quality, Applied Mathematics[ ]

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×