سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 386 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:سرگردانیها روش در فرایند و نتایج مطالعه در ارزیابی همکار
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:2014
شماره صفحات: 428435428-435
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.proeng.2014.10.569 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Procedia Engineering »
 4. Factors Affecting Cost Overruns in Micro-scaled Construction Companies

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.163.213.149

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Factors Affecting Cost Overruns In Micro-scaled Construction Companies


مقاله: سرگردانیها روش در فرایند و نتایج مطالعه در ارزیابی همکار

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The ultimate goal of any construction company is to make profit and thereby earn money at the end of each undertaken project. In order to achieve this goal, construction companies should complete the projects within their anticipated budgets and durations, and expected quality targets. However in most construction projects severe cost overruns occur due to various factors. Experiencing cost overruns is a very important problem for construction companies, but especially for micro-scaled construction companies. Severe cost overruns may even cause micro-scaled construction companies’ bankruptcies. Therefore, micro-scaled construction companies should thoroughly analyze the factors that prevail in the project in question. The main objective of this study is to investigate the importance levels of factors that may bring about cost overruns in construction projects undertaken by micro-scaled construction companies. For this purpose, an extensive literature review was conducted and 38 factors were identified. These factors were categorized into 7 major groups, which are: 1) Contract-related factors, 2) Time-related factors, 3) Cost-related factors, 4) Quality-related factors, 5) Human resource-related factors, 6) Communications-related factors, and 7) Risk-related factors. A questionnaire, which consists of 10 questions, was designed based on information gathered from the literature review. The questionnaire mainly comprises 3 sections. These questionnaires were delivered to 136 micro-scaled construction companies. Out of these 136 companies, 78 returned completed questionnaires. This accounts for a response rate of 57%. Reliability and ranking analyses were carried out on the collected data. The survey results indicated that design problems (i.e., design changes, constructability problems, delays in design approvals) is the most critical factor.


هدف نهایی هر شرکت ساخت و ساز این است که سود و در نتیجه کسب درآمد در پایان هر پروژه انجام شده است. به منظور رسیدن به این هدف، شرکت های ساخت و ساز باید پروژه در بودجه خود را پیش بینی و مدت زمان و اهداف کیفیت مورد انتظار را تکمیل کنید. با این حال در بسیاری از پروژه های ساخت و ساز تخطی شدید هزینه رخ دهد به علت عوامل مختلف. تجربه سرریز هزینه یک مشکل بسیار مهم برای شرکت های ساخت و ساز است، اما به ویژه برای شرکت های کوچک کوچک ساخت و ساز. سرریز هزینه شدید حتی ممکن است باعث ورشکستگی میکرو کوچک شرکت های ساختمانی. بنابراین، شرکت میکرو کوچک ساخت و ساز به طور کامل باید تجزیه و تحلیل عواملی که در این پروژه در سوال وجود دارد. هدف اصلی از این مطالعه به منظور بررسی سطح اهمیت عواملی که ممکن است در مورد سرریز هزینه در پروژه های ساخت و ساز انجام شده توسط شرکت های میکرو کوچک ساخت و ساز به ارمغان بیاورد. برای این منظور، بررسی گسترده ادبیات انجام شد و 38 عوامل شناسایی شدند. این عوامل به 7 گروه عمده، که دسته بندی شده اند: 1) عوامل مربوط به قرارداد، 2) عوامل مربوط به زمان، 3) عوامل مربوط به هزینه، 4) عوامل مربوط به کیفیت، 5) عوامل مربوط به منابع انسانی، 6) مربوط به ارتباطات عوامل، و 7) عوامل مرتبط با خطر. پرسشنامه، که متشکل از 10 سوال، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مرور متون انجام شد. پرسشنامه به طور عمده شامل 3 بخش است. این پرسشنامه به 136 شرکت میکرو کوچک ساخت و ساز تحویل داده شد. از این 136 شرکت، 78 پرسشنامه تکمیل شده را بازگشت. این حساب برای نرخ پاسخ 57٪. قابلیت اطمینان و تجزیه و تحلیل رتبه بندی بر روی داده های جمع آوری انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که مشکلات طراحی (به عنوان مثال، تغییرات طراحی، مشکلات اجرایی، تاخیر در مصوبات طراحی) مهم ترین عامل است.


كلمات كليدي:

micro-scaled construction companies , questionnaire survey , ranking analysis., reliability analysis , Cost overruns, micro-scaled construction companies, questionnaire survey, ranking analysis., reliability analysis
شرکت میکرو کوچک ساخت و ساز , پرسشنامه , رتبه بندی تجزیه و تحلیل. , تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان , سرریز هزینه, شرکت میکرو کوچک ساخت و ساز, پرسشنامه, رتبه بندی تجزیه و تحلیل., تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان


موضوعات:

Engineering(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Topping, Keith J. (2010) 'Methodological quandaries in studying process and outcomes in peer assessment', Learning and Instruction, Elsevier BV, pp:339-343
 2. Sovacool, Benjamin K., Proudlove, Autumn, Green, Nathaniel (2017) 'Scale, Risk, and Construction Cost Overruns for Electricity Infrastructure', The Governance of Infrastructure, Oxford University Press, pp:127-145
 3. Sharma, Savita, Goyal, Pradeep K. (2019) 'Fuzzy assessment of the risk factors causing cost overrun in construction industry', Evolutionary Intelligence, Springer Nature, pp:-
 4. Memon, Aftab Hameed, Rahman, Ismail Abdul (2013) 'Analysis of Cost Overrun Factors for Small Scale Construction Projects in Malaysia Using PLS-SEM Method', Modern Applied Science, Canadian Center of Science and Education, pp:0-0
 5. Larsen, Jesper Kranker, Shen, Geoffrey Qiping, Lindhard, Søren Munch, Brunoe, Thomas Ditlev (2015) 'Factors Affecting Schedule Delay, Cost Overrun, and Quality Level in Public Construction Projects', Journal of Management in Engineering, American Society of Civil Engineers (ASCE), pp:4015032-0
 6. , (2014) 'Causes of Cost Overrun In Construction', IOSR Journal of Engineering, IOSR Journals, pp:1-7
 7. Niazi, Ghulam Abbas, Painting, Noel (2017) 'Significant Factors Causing Cost Overruns in the Construction Industry in Afghanistan', Procedia Engineering, Elsevier BV, pp:510-517
 8. Karunakaran, P, Abdullah, A H, Nagapan, S, Sohu, S, Kasvar, K K (2018) 'Categorization of potential project cost overrun factors in construction industry', IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing, pp:-
 9. Narayan Shete, Anant, , , Kothawade, Vaibhav Durwas (2016) 'An Analysis of Cost Overruns and Time Overruns of Construction Projects in India', International Journal of Engineering Trends and Technology, Seventh Sense Research Group Journals, pp:33-36
 10. Nassar, Khaled M., Nassar, Walid M., Hegab, Mohamed Y. (2005) 'Evaluating Cost Overruns of Asphalt Paving Project Using Statistical Process Control Methods', Journal of Construction Engineering and Management, American Society of Civil Engineers (ASCE), pp:1173-1178

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه تابستان ☀️
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×