سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 93 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:اثرات بخاری نفت سفید در غلظت آلاینده ها در محیط داخلی: مطالعه نظارت و مدل سازی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:Available online 7 July 2015
شماره صفحات: 000-0
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.sedgeo.2015.06.010 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Sedimentary Geology »
 4. Diagenesis and fracturing of a large-scale, syntectonic carbonate platform

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.84.130.252

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Diagenesis And Fracturing Of A Large-scale, Syntectonic Carbonate Platform


مقاله: اثرات بخاری نفت سفید در غلظت آلاینده ها در محیط داخلی: مطالعه نظارت و مدل سازی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The influence of coeval tectonics on carbonate platform development is widely documented, yet the diagenesis of such syntectonic platforms is barely evaluated. An outcrop, petrographic and geochemical study details here for the first time the diagenesis of the Tonasa Limestone developed in an extensional regime in central Indonesia. This equatorial carbonate system was affected by block faulting, tilt-block rotation, differential uplift and subsidence throughout its Eocene to Early Miocene history (Wilson, 1999; Wilson et al., 2000). The Tonasa carbonate platform is dominated by alteration in shallow to deeper burial depths by fluids with predominantly marine precursor origins. Mechanical and chemical compaction features are common, as are a range of mainly burial-related granular mosaic, blocky and equant calcite cements. Earlier marine cements and meteoric influences are rare, being highly localised to block faulted highs and/or bathymetrically upstanding platform margin areas. Early marine micritisation of allochems was common on the platform top. Tectonic uplift together with a major oceanic throughflow current are thought to be key influences on localised karstification, meteoric diagenesis and marine cementation. The distribution and orientation of faults, fractures and calcite veins together with evidence for their relative timing are the strongest manifestation of tectonism coeval with diagenesis. There is concordance in the orientation and timing of structures affecting the Tonasa Platform with those basin-wide, with the potential for reactivation of pre-existing basement fabrics. Tectonic subsidence, including fault-associated differential subsidence, controlled the degree of burial diagenesis impacting different areas of the platform. A predominance of burial diagenetic features and dearth of earlier marine or meteoric cementation is seen in other Tertiary equatorial platforms and is partly attributed to: (1) predominance of non-framework building larger benthic foraminifera and/or algae that are prone to remobilisation, have low production rates and limited potential to build to sea level, and (2) high runoff due to the equatorial humid climate contributing to lowered marine salinities in SE Asia. Underlying tectonic reasons for the preponderance of a “regional” diagenetic signature over a “syntectonic” one, fracturing excepted, are: (1) development on the flanks of a backarc basin not on typical continental crust, (2) key platform influencing structures are oblique to the main extensional direction in the basin, and (3) development in an overall subsiding tectonic regime, post-dating basin initiation. The aim here is that this study will contribute to understanding diagenetic alteration of syntectonic carbonate platforms, and those from equatorial regions.


تاثیر تکتونیک همسن بر توسعه پلت فرم کربناته به طور گسترده ای مستند، با این حال کاتاژن مانند سیستم عامل syntectonic است به سختی بررسی قرار گرفت. رخنمون، مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمیایی جزئیات در اینجا برای اولین بار دیاژنز از Tonasa سنگ آهک در یک رژیم کششی در مرکز اندونزی توسعه یافته است. این سیستم کربنات استوایی توسط گسلش بلوک، چرخش شیب بلوک، بالا آمدگی دیفرانسیل و فرونشست در سراسر ائوسن آن تاریخچه میوسن (؛ ویلسون و همکاران، 2000 ویلسون، 1999) تحت تاثیر قرار گرفت. پلت فرم کربنات Tonasa توسط تغییر در کم عمق تا عمق دفن عمیق تر توسط مایعات با ریشه های پیشرو عمدتا دریایی تحت سلطه است. ویژگی های تراکم مکانیکی و شیمیایی شایع هستند، و طیف وسیعی از عمدتا مربوط به کفن و دفن موزاییک دانه، سیمان کلسیت، هراندازه که میخواهید و equant. سمان در اوایل دریایی و تاثیرات شهاب سنگی بسیار نادر است، که بسیار موضعی برای جلوگیری از اوج گسله و / یا bathymetrically مناطق حاشیه پلت فرم خوش هیکل. micritisation اوایل دریایی allochems در بالای پلت فرم مشترک بود. بالا آمدگی زمین ساخت همراه با یک جریان عمده throughflow اقیانوسی تصور می شود را تحت تاثیر قرار کلیدی در karstification موضعی، دیاژنز شهاب سنگی و سمان دریایی. توزیع و جهت گسل، شکستگی و وریدهای کلسیت همراه با شواهد برای زمان بندی نسبی آنها قویترین مظهر همسن tectonism با دیاژنز. است در جهت تطابق و زمان سازه مؤثر بر Tonasa بستر های نرم افزاری با کسانی که در حوضه گسترده، با پتانسیل فعال از پارچه زیرزمین از قبل موجود وجود دارد. فرونشست زمین ساختی، از جمله گسل مرتبط فرونشست دیفرانسیل، درجه دیاژنز دفن تأثیر مناطق مختلف از پلت فرم کنترل می شود. غلبه ویژگی های دفن دیاژنتیکی و کمبود دریایی زودتر یا سمان شهاب سنگی در سیستم عامل های دیگر استوایی سوم دیده می شود و تا حدودی به نسبت داده: (1) غلبه غیر چارچوب ساختمان روزن داران بزرگتر اعماق دریا و / یا جلبک ها که به remobilisation مستعد هستند، میزان تولید پایین و محدود به ساخت به سطح دریا، و (2) رواناب بالا با توجه به آب و هوای استوایی و مرطوب کمک به شوری دریایی کاهش در جنوب شرقی آسیا. دلایل زمینه ای تکتونیکی برای اکثر امضا دیاژنتیکی "منطقه ای" بیش از یک "syntectonic"، شکستگی به استثنای عبارتند از: (1) توسعه در کنارهها رو زده و از حوضه backarc نه در پوسته قاره معمولی، (2) پلت فرم موثر بر ساختار کلیدی مایل به مسیر اصلی کششی در حوضه، و (3) توسعه در فروکش رژیم تکتونیکی، پس از قدمت حوضه شروع به طور کلی. هدف در اینجا این است که این مطالعه برای درک تغییر دیاژنتیکی از سیستم عامل کربنات syntectonic کمک خواهد کرد، و کسانی که از مناطق استوایی.


كلمات كليدي:

Marine meteoric and burial diagenesis , Sulawesi in equatorial SE Asia , Syntectonic carbonate platform
شهاب سنگی دریایی و دیاژنز دفن , سولاوسی در استوایی جنوب شرقی آسیا , پلاتفرم کربناته Syntectonic


موضوعات:

,[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , , Letz, Richard (1983) 'The effects of kerosene heaters on indoor pollutant concentrations: A monitoring and modeling study', Atmospheric Environment (1967), Elsevier BV, pp:1339-1345
 2. Chen, Lung Chi , Qu, Qingshan , Gordon, Terry (1996) 'Respiratory Effects of Kerosene Space Heater Emissions', Inhalation Toxicology, Informa UK Limited, pp:49-64
 3. LEADERER, B. P. (1982) 'Air Pollutant Emissions from Kerosene Space Heaters', Science, American Association for the Advancement of Science (AAAS), pp:1113-1115
 4. Lionel, Trudy., Martin, Richard J., Brown, Nancy J. (1986) 'A comparative study of combustion in kerosine heaters', Environmental Science & Technology, American Chemical Society (ACS), pp:78-85
 5. Ohnishi, Y., Kinouchi, T., Tsutsui, H. (1985) 'Mutagenicity and nitropyrene content in indoor air heated with a kerosene heater', Mutation Research/Environmental Mutagenesis and Related Subjects, Elsevier BV, pp:270-271
 6. Traynor, Gregory W., Allen, James R., Apte, Michael G., Girman, John R., Hollowell, Craig D. (1983) 'Notes. Pollutant emissions from portable kerosine-fired space heaters', Environmental Science & Technology, American Chemical Society (ACS), pp:369-371
 7. Traynor, Gregory W., Apte, Michael G., Sokol, Harvey A., Chuang, Jane C., Tucker, W. Gene, Mumford, Judy L. (1990) 'Selected organic pollutant emissions from unvented kerosene space heaters', Environmental Science & Technology, American Chemical Society (ACS), pp:1265-1270
 8. , (1974) 'Theoretical model for relating indoor pollutant concentrations to those outside', Environmental Science & Technology, American Chemical Society (ACS), pp:444-451
 9. Tian, Z.F., Tu, J.Y., Yeoh, G.H., Yuen, R.K.K. (2006) 'On the numerical study of contaminant particle concentration in indoor airflow', Building and Environment, Elsevier BV, pp:1504-1514
 10. , (2002) 'Tertiary syntectonic carbonate platform development in Indonesia', Sedimentology, Wiley-Blackwell, pp:395-419

 

برگشت به بالا
× 🎁 تخفیف ویژه تابستان ☀️
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×