سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 135 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:به سوی پروتکل اختلاط بهینه برای فله شیر نمونه برداری
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):38 (1)
سال انتشار:2007
شماره صفحات: 9110291-102
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.jsr.2007.01.003 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Journal Of Safety Research »
 4. Safety climate in university and college laboratories: Impact of organizational and individual factors

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Safety Climate In University And College Laboratories: Impact Of Organizational And Individual Factors


مقاله: به سوی پروتکل اختلاط بهینه برای فله شیر نمونه برداری

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


IntroductionUniversities and colleges serve to be institutions of education excellence; however, problems in the areas of occupational safety may undermine such goals. Occupational safety must be the concern of every employee in the organization, regardless of job position. Safety climate surveys have been suggested as important tools for measuring the effectiveness and improvement direction of safety programs. Thus, this study aims to investigate the influence of organizational and individual factors on safety climate in university and college laboratories.MethodEmployees at 100 universities and colleges in Taiwan were mailed a self-administered questionnaire survey; the response rate was 78%.ResultsMultivariate analysis of variance revealed that organizational category of ownership, the presence of a safety manager and safety committee, gender, age, title, accident experience, and safety training significantly affected the climate. Among them, accident experience and safety training affected the climate with practical significance.RecommendationsThe authors recommend that managers should address important factors affecting safety issues and then create a positive climate by enforcing continuous improvements.


IntroductionUniversities و کالج خدمت به موسسات عالی آموزش و پرورش، با این حال، مشکلات در زمینه های ایمنی شغلی ممکن است به این اهداف را تضعیف کند. ایمنی شغلی باید نگرانی هر کارمند در سازمان، بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی. نظرسنجی آب و هوا ایمنی به عنوان ابزار مهم برای اندازه گیری اثربخشی و بهبود جهت برنامه های ایمنی مطرح شده است. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عوامل سازمانی و فردی در آب و هوا ایمنی در laboratories.MethodEmployees دانشگاه ها و کالج در 100 دانشگاه و کالج در تایوان یک بررسی پرسشنامه فرستاده شد. نرخ پاسخ 78 درصد بود تجزیه و تحلیل واریانس .ResultsMultivariate نشان داد که رده سازمانی از مالکیت، حضور یک مدیر ایمنی و کمیته ایمنی، جنسیت، سن، عنوان، تجربه حادثه، و آموزش ایمنی به طور قابل توجهی آب و هوا را تحت تاثیر قرار. در میان آنها، تجربه حوادث و آموزش ایمنی آب و هوا را تحت تاثیر قرار با نویسندگان significance.RecommendationsThe عملی توصیه می کنند که مدیران باید عوامل مهم موثر بر مسائل ایمنی رسیدگی و پس از آن آب و هوای مثبت با اجرای بهبود مستمر ایجاد کنید.


كلمات كليدي:

Accident experience , Laboratory safety , Safety climate , Safety training, Accident experience, Laboratory safety, Safety climate, Safety culture, Safety training
تجربه حوادث , ایمنی آزمایشگاه , آب و هوا ایمنی , آموزش ایمنی , تجربه حوادث, ایمنی آزمایشگاه, آب و هوا ایمنی, فرهنگ ایمنی, آموزش ایمنی


موضوعات:

Safety, Risk, Reliability and Quality[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Servello, V., Hill, A.R., Lencki, R.W. (2004) 'Towards an Optimum Mixing Protocol for On-Farm Bulk Milk Sampling', Journal of Dairy Science, Elsevier BV, pp:2846-2853
 2. Wu, Tsung-Chih, Li, Chin-Chung, Chen, Chi-Hsiang, Shu, Chi-Min (2008) 'Interaction effects of organizational and individual factors on safety leadership in college and university laboratories', Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Elsevier BV, pp:239-254
 3. Neal, A, Griffin, M.A, Hart, P.M (2000) 'The impact of organizational climate on safety climate and individual behavior', Safety Science, Elsevier BV, pp:99-109
 4. Geissler, Mario, Jahn, Steffen, Haefner, Peter (2017) 'The Entrepreneurial Climate at Universities: The Impact of Organizational Factors', The Theory and Practice of Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing, pp:0-0
 5. Becker, L.r. , Beukes, L.d. , Botha, A. , Botha, A.c. , Botha, J.j. , Botha, M. , Cloete, D.j. , Cloete, J.l. , Coetzee, C. , Beer, L.j. De , Bruin, D.j. De , Jager, L. De , Villiers, J.j.r. De , Toit, C.m. Du , Engelbrecht, A. , Evans, R. , Haupt, M.m.c. , Heyns, D. , Howatt, L.m. , Joubert, A.p. , Joubert, J.c. , Niemann, A.c. , Phatudi, N.c. , Randall, E. , Rauscher, W.j. , Rautenbach, W.c. , Scholtz, S. , Schultz, J.c. , Swart, R. , Aswegen, H.j. Van , Heerden, J.c. Van , Vollenhoven, W.j. Van , Wyk, E.m. Van , Wyk, J.g.u. Van , Walt, C.a. Van Der , Westhuizen, C.n. Van Der , Vermeulen, D. , Vorster, A. (2004) 'The impact of university incorporation on college lecturers', Higher Education, Springer Science + Business Media, pp:153-172
 6. Wu, Tsung-Chih, Chen, Chi-Hsiang, Yi, Nai-Wen, Lu, Pei-Chen, Yu, Shan-Chi, Wang, Chien-Peng (2016) 'Hazard Management Dealt by Safety Professionals in Colleges: The Impact of Individual Factors', International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI AG, pp:1201-0
 7. , (2009) 'The impact of the changing climate for accreditation on the individual college or university: Five trends and their implications', New Directions for Higher Education, Wiley-Blackwell, pp:47-58
 8. Raza, Syed Ahmad (2010) 'Impact Of Organizational Climate On Performance Of College Teachers In Punjab', Journal of College Teaching & Learning (TLC), Clute Institute, pp:0-0
 9. Backhaus, Kristin (2012) 'Organizational and Societal Factors: Their Impact on Individual Attitudes', Organization Management Journal, Informa UK Limited, pp:215-215
 10. Lee, Chun Chia (2011) 'Exploring the Characteristics of Organizational Factors on Safety Climate in Taiwan', AMM, Trans Tech Publications, pp:662-667

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×