سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 134 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:بررسی 1: 5 خاک به روش استخراج عصاره آب هدایت الکتریکی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):47 (7)
سال انتشار:August 2009
شماره صفحات: 104310461043-1046
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ssci.2009.01.007 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Safety Science »
 4. Exploratory study on safety climate in Chinese manufacturing enterprises

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Exploratory Study On Safety Climate In Chinese Manufacturing Enterprises


مقاله: بررسی 1: 5 خاک به روش استخراج عصاره آب هدایت الکتریکی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


This study was conducted in eastern cities of China; 1060 employees were sampled from 144 enterprises located in East China, and 796 (75.1%) responded validly. The level of safety climate of Chinese manufacturing enterprises as well as the differences in safety climate between large enterprises and small and medium-sized enterprises (SMEs) were examined. This study revealed that the safety climate level that the employees’ perceived was rather low in Chinese manufacturing enterprises, and differences in terms of mean scores of total safety climate, factors composing the safety climate, and items to measure this climate between large enterprises and SMEs were statistically significant (at p<0.05). Among all the factors, the largest difference between large enterprises and SMEs was the employees’ perception of safety training, followed by management support. It suggests that SMEs should pay more attention to safety training and management support to improve the safety climate.


این مطالعه در شهرستانها شرقی چین انجام شد. 1060 نفر از کارکنان 144 شرکت واقع در شرق چین شدند، و 796 (75.1٪) پاسخ روشی معتبر. سطح آب و هوا ایمنی از شرکت های تولیدی چینی و همچنین تفاوت در آب و هوا ایمنی بین شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME ها) مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که سطح آب و هوا ایمنی که درک کارکنان در شرکت های تولیدی چینی و نه کم بود، و تفاوت از نظر میانگین نمرات آب و هوا ایمنی، عوامل آهنگسازی آب و هوا ایمنی، و اقلام برای اندازه گیری این آب و هوا بین شرکت های بزرگ و کوچک و متوسط نظر آماری معنی دار (در سطح P <0.05). در میان تمام عوامل، بزرگترین تفاوت بین شرکت های بزرگ و کوچک و متوسط ​​ادراک کارکنان از آموزش ایمنی، به دنبال حمایت از مدیریت بود. این نشان می دهد که شرکتهای کوچک و متوسط ​​باید توجه بیشتری به آموزش ایمنی و پشتیبانی مدیریت در جهت بهبود آب و هوا ایمنی پرداخت.


كلمات كليدي:

Manufacturing enterprises, Safety climate, Safety training, Small and medium-sized enterprises (SMEs)
شرکت های تولید, آب و هوا ایمنی, آموزش ایمنی, شرکت های کوچک و متوسط ​​(SME ها)


موضوعات:

Safety, Risk, Reliability and Quality, Safety Research, Public Health, Environmental and Occupational Health[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. He, Yangbo, DeSutter, Thomas, Prunty, Lyle, Hopkins, David, Jia, Xinhua, Wysocki, Douglas A. (2012) 'Evaluation of 1:5 soil to water extract electrical conductivity methods', Geoderma, Elsevier BV, pp:12-17
 2. Rahlin, Nor Azma, Omar, Nik Wan, Muda, Abd Aziz, Endut, Azizah (2014) 'Exploratory Study on Safety Climate in Malaysian Automotive Manufacturing', International Journal of Occupational Safety and Health, Nepal Journals Online (JOL), pp:0-0
 3. Yuan, Jing-Peng, Ma, Qing-Guo (2008) 'Safety Climate Practice in Chinese Manufacturing Industry', 2008 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, IEEE, pp:0-0
 4. Liang, She-hong, Xing, Lei, Shi, Kan, Gao, Peng (2013) 'Exploratory Study on the Healthy Organization in Manufacturing Enterprise', The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Springer Nature, pp:847-854
 5. Chen, Yongqing, Liu, Erli (2009) 'Ownership Properties and Six Sigma Implementation: An Exploratory Study Based on Chinese Manufacturing Enterprises', 2009 International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 6. Huang, Xiangmeng, Tan, Boon Leing, Ding, Xiaoming (2015) 'An exploratory survey of green supply chain management in Chinese manufacturing small and medium-sized enterprises', Journal of Manufacturing Technology Management, Emerald, pp:80-103
 7. Liu, Xinxia, Huang, Guoxian, Huang, Huiqiang, Wang, Shuyu, Xiao, Yani, Chen, Weiqing (2015) 'Safety climate, safety behavior, and worker injuries in the Chinese manufacturing industry', Safety Science, Elsevier BV, pp:173-178
 8. , (1994) 'A new method for the estimation of total dissolved salts in saturation extracts of soils from electrical conductivity', Eur J Soil Science, Wiley-Blackwell, pp:153-157
 9. Vandergheynst, Jean S. , Pettygrove, Stuart , Dooley, Todd M. , Arnold, Kristine A. (2004) 'Estimating Electrical Conductivity of Compost Extracts At Different Extraction Ratios', Compost Science & Utilization, Informa UK Limited, pp:202-207
 10. Tao, Yong Mei, Hong, Yu (2013) 'Determinants of Organizational Innovation Performance in Chinese Manufacturing Enterprises: A Survey Study', AMM, Trans Tech Publications, pp:167-170

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×