سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

explorer iconلينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]

info iconاطلاعات مقاله

[ 140 بار مشاهده چكيده]

عنوان مقاله:طراحی مقرون به صرفه از نیروگاه Ringwall هیبرید ذخیره سازی: تجزیه و تحلیل واقعی گزینه
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:April 2014
شماره صفحات: 455245-52
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.tourman.2013.08.009 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. Tourism Management »
  4. Investigating the effects of job demands and job resources on cabin crew safety behaviors

report iconنمايش خلاصه مقاله

Investigating The Effects Of Job Demands And Job Resources On Cabin Crew Safety Behaviors


مقاله: طراحی مقرون به صرفه از نیروگاه ringwall هیبرید ذخیره سازی: تجزیه و تحلیل واقعی گزینه

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Cabin crews are crucial to the cabin safety performance of airlines, and may enhance air travel safety and alleviate passenger concerns. Within the limited literature devoted to cabin crew related research, this study aims to examine the causal relationships among “job demands”, “job resources” and cabin crew safety behaviors. Data from a survey of 339 flight attendants working for Taiwanese international airlines were analyzed using structural equation modeling. A variety of fit indices confirmed the overall model fit, and all the paths in the model were statistically significant. Framed in the context of the job demands-resources model, the results reveal negative causality between “job demands” and “cabin crew safety behaviors”, whereas “job resources” are positively related to “upward safety communication”, “in-role” and “extra-role” safety behaviors. The implications of the results for practitioners and future research are discussed.


خدمه کابین به عملکرد ایمنی کابین خطوط هوایی بسیار مهم هستند، و ممکن است هوا ایمنی سفر افزایش و کاهش نگرانی های سواری. در ادبیات محدود اختصاص داده شده به پژوهش خدمه کابین مرتبط، این مطالعه با هدف بررسی رابطه علت و معلولی میان "خواسته شغل"، "منابع کار" و رفتارهای کابین ایمنی خدمه. داده ها از یک نظرسنجی از 339 خدمه پرواز خطوط هوایی بین المللی کار برای تایوانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. انواع شاخص های مناسب مناسب مدل کلی تایید و تمام مسیرهای در مدل آماری معنی دار بود. قاب در چارچوب مدل کار خواسته-منابع، نتایج نشان می علیت منفی بین "خواسته کار" و "رفتارهای ایمنی خدمه کابین"، در حالی که "منابع کار" مثبت مربوط به "ارتباطات ایمنی به سمت بالا"، "در نقش" و "فوق العاده نقش" رفتارهای ایمنی. پیامدهای نتایج برای پزشکان و تحقیقات آینده بحث شده است.


كلمات كليدي:

Cabin crew , Job resources , Safety behavior , Upward safety communication, Cabin crew, Job demands, Job resources, Safety behavior, Upward safety communication
خدمه کابین , منابع استخدام , رفتار ایمنی , ارتباطات ایمنی رو به بالا , خدمه کابین, خواسته های شغلی, منابع استخدام, رفتار ایمنی, ارتباطات ایمنی رو به بالا


موضوعات:

Strategy and Management, Tourism, Leisure and Hospitality Management, Development, Transportation[ ]

 

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.234.76.59

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×