سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 169 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:بر اساس جلبک-تولید سوخت های زیستی به عنوان بخشی از خوشه صنعتی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:30 August 2015
شماره صفحات: 347358347-358
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.apsusc.2015.04.042 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Applied Surface Science »
 4. An innovative method and experiment for fabricating bulgy shape nanochannel using AFM

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

An Innovative Method And Experiment For Fabricating Bulgy Shape Nanochannel Using AFM


مقاله: بر اساس جلبک-تولید سوخت های زیستی به عنوان بخشی از خوشه صنعتی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The paper proposes using atomic force microscopy (AFM) and the concept of specific down force energy (SDFE) to establish an innovative offset cycle cutting method for fabricating a bulgy shape nanochannel on a single-crystal silicon substrate. In the offset cycle cutting method, cutting is performed at a constant down force in all cutting passes. After the first cutting pass, the AFM probe is offset rightward for the second pass and subsequently offset leftward to the middle (i.e., between the positions of the first two cutting passes) for the third cutting pass. Applying a step-by-step method to modify the offset distance and approach the defined SDFE value, this study determined the depth of the middle cutting pass and smaller values of upward bulginess and downward indentation at the bottom of the nanochannel. The nanochannel width can be increased by increasing the number of offset cycle cutting passes. In addition, by applying the proposed method, this study involved a simulation and experiment concerning the cutting path plan of bulgy shape nanochannels. Furthermore, using a small down force along the burr path is proposed for reducing burr height. The results of the simulation and experiment were compared to verify the feasibility of the method.


در این مقاله با استفاده از میکروسکوپ اتمی پیشنهاد نیروی (AFM) و مفهوم انرژی نیروی پایین خاص (SDFE) برای ایجاد یک روش برش چرخه جبران نوآورانه برای ساخت nanochannel شکل محدب بر روی یک لایه سیلیکون تک کریستالی. در روش برش چرخه افست، برش است که در یک نیروی ثابت کردن در تمام پاس برش انجام می شود. پس از اولین پاس برش، پروب AFM است راست برای پاس دوم و پس از آن به سمت چپ جبران به وسط برای پاس برش سوم افست (به عنوان مثال، بین مواضع دو برش برای اولین بار از عبور). استفاده از روش گام به گام به ایجاد تغییر در فاصله افست و رویکرد ارزش SDFE تعریف شده است، این مطالعه تعیین عمق وسط برش پاس و مقادیر کوچکتر از bulginess به سمت بالا و رو به پایین دندانه در پایین nanochannel. عرض nanochannel را می توان با افزایش تعداد جبران پاس برش چرخه افزایش یافته است. علاوه بر این، با استفاده از روش ارائه شده، این مطالعه شامل یک شبیه سازی و آزمایش مربوط به طرح مسیر برش nanochannels شکل محدب. علاوه بر این، با استفاده از یک نیروی کوچک به پایین در طول مسیر با مته سوراخ کردن برای کاهش ارتفاع با مته سوراخ کردن ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و آزمایش به منظور بررسی امکان سنجی استفاده از روش مقایسه شد.


كلمات كليدي:

Bulgy shape nanochannel , Silicon substrate, Atomic force microscopy (AFM), Bulgy shape nanochannel, Cutting, Silicon substrate, Specific down force energy (SDFE)
نانوکانال شکل محدب , لایه سیلیکون , میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM), nanochannel شکل محدب, برش, بستر سیلیکونی , انرژی خاص نیروی پایین (SDFE)


موضوعات:

Surfaces, Coatings and Films[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Andersson, Viktor, Broberg Viklund, Sarah, Hackl, Roman, Karlsson, Magnus, Berntsson, Thore (2014) 'Algae-based biofuel production as part of an industrial cluster', Biomass and Bioenergy, Elsevier BV, pp:113-124
 2. McBride, Robert C., Merrick, Delaney S. (2014) 'Innovations in Open Pond Algae Agriculture for Biofuel Production', Industrial Biotechnology, Mary Ann Liebert Inc, pp:162-163
 3. Hibbert, Orain, Busch, Taylor, Tung, Steve (2012) 'A pyrex nanochannel device fabricated by AFM nanolithography', 2012 7th IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS), IEEE, pp:0-0
 4. Suutari, Milla, Leskinen, Elina, Fagerstedt, Kurt, Kuparinen, Jorma, Kuuppo, Pirjo, Blomster, Jaanika (2014) 'Macroalgae in biofuel production', Phycol Res, Wiley-Blackwell, pp:1-18
 5. , (2014) 'Fabrication of nanochannels with ladder nanostructure at the bottom using AFM nanoscratching method', Nanoscale Res Lett, Springer Science + Business Media, pp:212-0
 6. Dixon, Robert K. (2012) 'Algae based biofuels', Mitig Adapt Strateg Glob Change, Springer Science + Business Media, pp:1-4
 7. hattab, Mariam Al (2015) 'Microalgae Harvesting Methods for Industrial Production of Biodiesel: Critical Review and Comparative Analysis', J Fundam Renewable Energy Appl, OMICS Publishing Group, pp:0-0
 8. , (2014) 'A Method of Fabricating T Shape Nanochannel on Silicon Substrate', AMM, Trans Tech Publications, pp:18-22
 9. Colling Klein, Bruno, Bonomi, Antonio, Maciel Filho, Rubens (2017) 'Integration of microalgae production with industrial biofuel facilities: A critical review', Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier BV, pp:0-0
 10. Geng, Y.Q., Yan, Y.D., Zhao, X.S., Hu, Z.J., Liang, Y.C., Sun, T., Dong, S. (2013) 'Fabrication of millimeter scale nanochannels using the AFM tip-based nanomachining method', Applied Surface Science, pp:386-394

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×