سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

explorer iconلينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]

info iconاطلاعات مقاله

[ 71 بار مشاهده چكيده]

عنوان مقاله:پیشگیری عفونت در نقاط توزیع
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:August 2014
شماره صفحات: 253625-36
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ssci.2013.08.025 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. Safety Science »
  4. When safety science meets the practitioners: Does safety science contribute to marginalization of practical knowledge?

report iconنمايش خلاصه مقاله

When Safety Science Meets The Practitioners: Does Safety Science Contribute To Marginalization Of Practical Knowledge?


مقاله: پیشگیری عفونت در نقاط توزیع

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


In this paper we explore the proposal that knowledge generated by safety scientists may displace or marginalize existing local or system-specific safety knowledge embedded in operational practices. The proposition is based on theory about relationships between knowledge and power, complemented by organizational theory on standardization and accountability. We suggest that the increased reliance on self-regulation and international standards in safety management may be drivers for a shift in the distribution of power regarding safety, changing the conception of what is valid and useful knowledge. Case studies from two Norwegian transport sectors, the railway and the maritime sectors, are used to illustrate the proposition. In both sectors we observe discourses based on generic approaches to safety management and an accompanying disempowerment of the practitioners and their perspectives.We discuss some contributing elements to this development: for example, the roles of external and internal HSE-specialists and the increased importance of international standards. We propose that the search for broad generalizations and the widespread adoption of cybernetic thinking in safety science may resonate with societal trends towards standardization and bureaucratic control.We conclude that safety scientists, safety professionals, and organizations that hire safety professionals need to be sensitive to the possibility that their well-intentioned efforts to promote safety may lead to a marginalization of local and system-specific safety knowledge.


در این مقاله ما پیشنهاد که دانش تولید شده توسط دانشمندان ایمنی ممکن است جابجا کشف و یا به حاشیه راندن موجود دانش ایمنی محلی و یا سیستم های خاص تعبیه شده در شیوه های عملیاتی. گزاره است در نظریه در مورد روابط بین دانش و قدرت، تکمیل شده توسط تئوری سازمانی بر روی استاندارد و پاسخگویی است. ما نشان می دهد که افزایش اتکا به خود تنظیم و استانداردهای بین المللی در مدیریت ایمنی ممکن است از درایور های تغییر در توزیع قدرت در مورد ایمنی، تغییر مفهوم چه دانش معتبر و مفید است. مطالعات موردی از دو بخش حمل و نقل نروژی، راه آهن و بخش های دریایی، استفاده می شود برای نشان دادن گزاره است. در هر دو بخش ما گفتمان بر اساس روش عمومی برای مدیریت ایمنی را رعایت و خلع قدرت همراه از پزشکان و perspectives.We خود بحث در مورد برخی عناصر کمک به این توسعه: به عنوان مثال، نقش خارجی و داخلی HSE-متخصصان و اهمیت افزایش استانداردهای بین المللی. ما پیشنهاد می کنیم که قابل تعمیم وسیع و استفاده گسترده از تفکر سایبرنتیک در علم ایمنی ممکن است با روند اجتماعی نسبت به استاندارد و بوروکراتیک control.We طنین انداز نتیجه گرفت که دانشمندان ایمنی، حرفه ای ایمنی، و سازمان هایی که استخدام حرفه ای ایمنی باید حساس به احتمال وجود دارد که تلاش های حسن نیت خود را به ترویج ایمنی ممکن است به حاشیه رانده دانش ایمنی محلی و سیستم خاص منجر شود.


كلمات كليدي:

Discourse , Power, Practitioners , Standards , Discourse, Power, Practitioners, Regulation, Standards
گفتمان , قدرت , پزشکان , استانداردها , گفتمان, قدرت, پزشکان, مقررات, استانداردها


موضوعات:

Safety, Risk, Reliability and Quality, Safety Research, Public Health, Environmental and Occupational Health[ ]

 

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.234.76.59

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×