سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

explorer iconلينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]

info iconاطلاعات مقاله

[ 214 بار مشاهده چكيده]

عنوان مقاله:تجزیه و تحلیل پیچیدگی چندجمله ای متعامد فوقهندسی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:July 2015
شماره صفحات: 121132121-132
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ssci.2015.02.018 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. Safety Science »
  4. Does a people-oriented safety culture strengthen miners’ rule-following behavior? The role of mine supplies-miners’ needs congruence

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.224.102.60

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

report iconنمايش خلاصه مقاله

Does A People-oriented Safety Culture Strengthen Miners’ Rule-following Behavior? The Role Of Mine Supplies-miners’ Needs Congruence


مقاله: تجزیه و تحلیل پیچیدگی چندجمله ای متعامد فوقهندسی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The construction of a people-oriented safety culture is the key method to strengthen miners’ rule-following behavior (RFB) and decrease the probability of accidents in mines. Beginning with two forms of the inner composition of safety culture, this study dissects the theoretical connotations of espoused and lived safety cultures. Based on the distinction between the types of safety regulatory frameworks, such as intrinsic and extrinsic RFB, we studied previous theories (social exchange theory and person-organization fit theory) and analyzed the role of two forms of safety culture and supplies-needs congruence on miners’ RFB. Using quadratic polynomial regression with response surface analysis, we drew upon a survey of 276 miners in large state-owned coal mines in China to analyze the influence of coal mine espoused safety culture–miners’ needs (ESC–MN) congruence on miners’ RFB and discussed the mediating role of lived safety culture–miners’ needs (LSC–MN) congruence. Our findings demonstrate that coal mine ESC–MN congruence has strong non-linear effects on both intrinsic and extrinsic RFB, and that the mediating role of LSC–MN congruence is strong toward intrinsic, but not toward extrinsic, RFB. Additionally, our study brings up the definition of fit congruence in coal mine ESC–MN and calculates its range of applicability to the actual needs of miners. Based on our research results, we present suggestions for further research on coal mine safety management.


ساخت و ساز از یک فرهنگ ایمنی مردم گرا روش کلیدی برای تقویت قانون زیر رفتار معدنچیان (RFB) و کاهش احتمال حوادث در معادن است. با آغاز دو شکل از ترکیب درونی فرهنگ ایمنی، این مطالعه را کالبدشکافی معانی نظری فرهنگ ایمنی حمایت و زندگی می کردند. بر اساس تمایز بین انواع ایمنی چارچوب ضوابط، مانند RFB درونی و بیرونی، ما مورد مطالعه قرار تئوری های قبلی (تئوری مبادله اجتماعی و فرد- سازمان تئوری مناسب) و نقش دو شکل از فرهنگ ایمنی و لوازم نیازهای تجزیه و تحلیل در تجانس RFB معدنچیان. با استفاده از رگرسیون چند جمله ای درجه دوم با تجزیه و تحلیل سطح پاسخ، ما یک مطالعه روی 276 معدنچیان در معادن زغال سنگ بزرگ دولتی در چین نیازهای (ESC-MN) تجانس در کارگران معدن ایمنی فرهنگ کارگران معدن RFB به خود جلب کرد به تجزیه و تحلیل تاثیر معدن زغال سنگ حمایت و در مورد نقش واسطه از نیازهای زندگی فرهنگ ایمنی-معدنچیان (LSC-MN) تجانس. یافته های ما نشان می دهد که تجانس معدن زغال سنگ ESC-MN اثرات غیر خطی قوی در هر دو RFB درونی و بیرونی، و این که نقش واسطه تناسب LSC-MN قوی است به سمت ذاتی، اما به سمت بیرونی، RFB نیست. علاوه بر این، مطالعه ما به ارمغان می آورد تا تعریف تجانس مناسب در معدن زغال سنگ ESC-MN و محاسبه دامنه خود را از کاربرد به نیازهای واقعی از کارگران معدن. بر اساس نتایج تحقیق ما، ما پیشنهادات خود را برای تحقیقات بیشتر در مورد مدیریت ایمنی معدن زغال سنگ در حال حاضر.


كلمات كليدي:

Coal mine LSC–MN congruence , Safety culture , Safety rule-following behavior, Coal mine ESC–MN congruence, Coal mine LSC–MN congruence, Safety culture, Safety rule-following behavior
معدن زغال سنگ تناسب LSC-MN , فرهنگ ایمنی , ایمنی رفتار پیروی از قواعد , معدن زغال سنگ تجانس ESC-MN, معدن زغال سنگ تجانس LSC-MN, فرهنگ ایمنی, ایمنی رفتار قانون زیر


موضوعات:

Safety, Risk, Reliability and Quality, Safety Research, Public Health, Environmental and Occupational Health[ ]

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×