سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

explorer iconلينك‌ها

[ بازگشت | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]

info iconاطلاعات مقاله

[ 71 بار مشاهده چكيده]

عنوان مقاله:عوامل موثر بر نگرش خطر و ریسک ادراک کشاورزان: مورد خیبر پختونخوا، پاکستان
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:September 2015
شماره صفحات: 151157151-157
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ijdrr.2015.05.005 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. International Journal Of Disaster Risk Reduction »
  4. Factors effecting farmers’ risk attitude and risk perceptions: The case of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.224.102.60

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

report iconنمايش خلاصه مقاله

Factors Effecting Farmers’ Risk Attitude And Risk Perceptions: The Case Of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan


مقاله: عوامل موثر بر نگرش خطر و ریسک ادراک کشاورزان: مورد خیبر پختونخوا، پاکستان

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Farmers’ risk attitude and risk perceptions are crucial factors that affect their farm production, investment and management decisions. Risk averse farmers are less willing to take on activities and investments that have higher expected outcomes, but carry with them risks of failure. This research is an attempt to quantify farmers’ perceptions of catastrophic risks, their risk attitude and to assess the effect of farm and farm household characteristics, farmers’ access to information and credit sources on their risk perceptions and risk attitude. Equally Likely Certainty Equivalent approach is used to elicit farmers’ attitude towards risk and risk matrix is used to rank farmers’ perception of four calamitous risk sources including floods, heavy rains, pest and diseases and droughts. The results revealed that majority of the farmers are risk averse in nature and consider floods, heavy rains and pest and diseases to be potential threats to their farms enterprise. Age and education of the household head, off-farm monthly income of the household, land ownership status and farmer’ access to informal credit sources significantly affect farmers’ attitude towards risk. The effects of socio-economic and demographic factors on farmers’ risk perceptions are insignificant while access to formal information and informal credit sources adds to the risk perceptions of farmers. The study provides useful insights for farmers, agricultural policy makers, extension services, researchers and agricultural insurance sector. Understanding farmers’ risk attitude and risk perceptions have implications for policy makers and research institutions in providing farmers with accurate information, formulating sophisticated risk management tools and providing agricultural credit and extension services.


نگرش خطر و ریسک ادراک کشاورزان عوامل بسیار مهم است که تولید محصولات کشاورزی، سرمایه گذاری و مدیریت تصمیم گیری های خود تاثیر گذار باشد. خطر کشاورزان مخالف تمایل کمتری به در فعالیت ها و سرمایه گذاری های که عواقب مورد انتظار بالاتر است، اما حمل با آنها خطرات ناشی از شکست. این پژوهش یک کوشش برای درک خطرات فاجعه بار، نگرش خطر و به منظور بررسی اثر مزرعه و خانواده مزرعه ویژگی ها، کشاورزان کشاورزان دسترسی به منابع اطلاعاتی و اعتباری در درک ریسک و نگرش معرض خطر است. به همان اندازه احتمال رویکرد معادل قطعیت استفاده می شود برای استخراج کشاورزان نگرش نسبت به ماتریس ریسک و خطر استفاده می شود برای رتبه بندی کشاورزان درک از چهار منبع خطر فاجعه باری از جمله سیل، باران های سنگین، آفت و بیماری ها و خشکسالی. نتایج نشان داد که اکثریت کشاورزان ریسک گریز در طبیعت و در نظر گرفتن سیل، باران های سنگین و آفت و بیماری به تهدیدهای بالقوه به مزارع شرکت کنند. سن و تحصیلات رئیس خانواده، خارج از مزرعه درآمد ماهانه خانوار، وضعیت مالکیت زمین و کشاورز نگرش نسبت به خطر «دسترسی به منابع قرضه های غیر رسمی به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار کشاورزان. اثر عوامل اجتماعی و اقتصادی و جمعیتی در درک ریسک کشاورزان ناچیز است در حالی که دسترسی به اطلاعات رسمی و منابع قرضه های غیر رسمی به درک ریسک کشاورزان می افزاید. مطالعه بینش های مفید برای کشاورزان، سیاست گذاران کشاورزی، خدمات توسعه، محققان و بخش بیمه کشاورزی را فراهم می کند. نگرش خطر و ریسک ادراک درک کشاورزان ها دلالت بر سیاست گذاران و موسسات تحقیقاتی در ارائه کشاورزان با اطلاعات دقیق، تدوین ابزار پیشرفته مدیریت ریسک و ارائه اعتباری و گسترش خدمات کشاورزی.


كلمات كليدي:

Probit model , Risk attitude , Utility function, Catastrophic risk, Probit model, Risk attitude, Risk perceptions, Utility function
مدل پروبیت , نگرش خطر , تابع مطلوبیت , خطر فاجعه بار, مدل پروبیت, نگرش خطر, درک ریسک, تابع سودمندی


موضوعات:
[ ]

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×