سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 116 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:ارزیابی کیفیت محیط داخلی (IEQ) در امکانات بهداشت و درمان: بررسی منابع
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):111 (5)
سال انتشار:1 May 2000
شماره صفحات: 821825821-825
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/s1388-2457(00)00250-9 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Clinical Neurophysiology »
 4. Phrenic nerve conduction study in demyelinating neuropathies and open-heart surgery

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Phrenic Nerve Conduction Study In Demyelinating Neuropathies And Open-heart Surgery


مقاله: ارزیابی کیفیت محیط داخلی (IEQ) در امکانات بهداشت و درمان: بررسی منابع

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Objectives: The aim of this study was to determine normal values of phrenic nerve conduction (PNC) in healthy individuals; to evaluate the subclinical extent of phrenic nerve involvement in Guillain–Barré syndrome (G-B) and hereditary motor and sensory neuropathy-I (HMSN-I), and to evaluate phrenic nerve damage after cardiac surgery.Materials and methods: PNC was performed by transcutaneous stimulation in the neck and recording the diaphragmatic potential from surface electrodes placed at the seventh and eight intercostal spaces. PNC was performed bilaterally in 25 healthy volunteers and 25 patients before and after open-heart surgery. Right PNC was also performed in 5 cases with G-B and 5 patients with HMNS-I.Results: Latency and amplitude of the diaphragmatic potential were the same in controls and in patients with cardiac disease before surgery. After surgery, 28% of patients had left phrenic nerve inexcitability, and 8% had reduced amplitude of the response. These 9 patients demonstrated elevation of the left hemidiaphragm on chest radiography. Left PNC performed 1 year after the operation showed improvement in latency and amplitude of the responses in all except one patient. PNC was prolonged in 4 out of 5 cases with G-B and in all patients with HMNS-I.Conclussions: PNC is an easy and reliable method in evaluating phrenic nerve damage due to hypothermia or primary stretch injury in patients after cardiac surgery. PNC may be helpful in detecting diaphragmatic involvement before clinical ventilatory insufficiency in demyelinating neuropathies such as G-B and HMNS-I.


هدف: هدف از این مطالعه تعیین مقادیر طبیعی هدایت عصب فرنیک (PNC) در افراد سالم بود. برای ارزیابی میزان تحت بالینی درگیری حاجزی عصبی در سندرم گیلن-باره (GB) و موتور ارثی و حسی نوروپاتی-I (HMSN-I)، و برای ارزیابی آسیب عصب فرنیک پس از surgery.Materials قلبی و روش: PNC توسط پوست انجام شد تحریک در گردن و ضبط پتانسیل دیافراگم از الکترودهای سطحی قرار داده شده در هفتم و هشت فضاهای بین دنده ای. PNC دو طرفه در 25 داوطلب سالم و 25 نفر قبل و بعد از عمل جراحی باز قلب انجام شد. راست PNC همچنین در 5 مورد با GB و 5 نفر با HMNS-I.Results انجام شد: زمان نهفتگی و دامنه پتانسیل دیافراگم همان در گروه شاهد و در بیماران مبتلا به بیماری قلبی قبل از عمل بود. پس از جراحی، 28٪ از بیماران inexcitability عصب فرنیک را ترک کرده بود، و 8٪ دامنه پاسخ کاهش داده بود. این 9 نفر ارتفاع از hemidiaphragm سمت چپ در رادیوگرافی قفسه سینه نشان داده است. چپ PNC 1 سال انجام بعد از عمل بهبود در زمان نهفتگی و دامنه پاسخ در همه نشان داد به جز یک بیمار. PNC در 4 از 5 مورد با GB و در تمام بیماران مبتلا به HMNS-I.Conclussions طولانی شد: PNC به روش ساده و قابل اعتماد در ارزیابی آسیب عصب فرنیک با توجه به هیپوترمی یا کشش اولیه آسیب در بیماران پس از عمل جراحی قلب است. PNC ممکن است در تشخیص درگیری دیافراگم قبل از نارسایی تنفسی بالینی در نوروپاتیهای دمیلینه مانند GB و HMNS-I مفید باشد.


كلمات كليدي:

Guillain–Barré syndrome , Open-heart surgery , Phrenic nerve palsy , Guillain–Barré syndrome, Hereditary motor and sensory neuropathy, Open-heart surgery, Phrenic nerve conduction, Phrenic nerve palsy
سندرم گیلن-باره , عمل جراحی باز قلب , فلج عصب فرنیک , سندرم گیلن-باره, موتور ارثی و نوروپاتی حسی , جراحی قلب باز, انتقال عصب فرنیک, فلج عصب فرنیک


موضوعات:

Clinical Neurology, Physiology (medical), Neurology, Sensory Systems[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Nimlyat, Pontip Stephen, Kandar, Mohd Zin (2015) 'Appraisal of indoor environmental quality (IEQ) in healthcare facilities: A literature review', Sustainable Cities and Society, Elsevier BV, pp:61-68
 2. Wong, L.T., Mui, K.W., Tsang, T.W. (2018) 'An open acceptance model for indoor environmental quality (IEQ)', Building and Environment, Elsevier BV, pp:-
 3. Macia, Frederic, Le Masson, Gwendal, Rouanet-Larriviere, Marie, Habonimana, Desire, Ferrer, Xavier, Marthan, Roger, Lagueny, Alain (2003) 'A prospective evaluation of phrenic nerve conduction in multifocal motor neuropathy and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy', Muscle & Nerve, Wiley-Blackwell, pp:319-323
 4. Jameson, Nancy , Bates, Jim D. (1993) 'Protecting the phrenic nerve during open heart surgery', AORN Journal, Elsevier BV, pp:325-328
 5. Bayer, Charlene W. (2013) 'Indoor Environmental Quality indoor environmental quality (IEQ) and Health Improvement, Evidence-Based Design for', Sustainable Built Environments, Springer Nature, pp:307-322
 6. Bayer, Charlene W. (2012) 'Indoor Environmental Quality indoor environmental quality (IEQ) and Health Improvement, Evidence-Based Design for', Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Springer Nature, pp:5332-5347
 7. Chroni, E., Patel, R. L., Taub, N., Venn, G. E., Howard, R. S., Panayiotopoulos, C. P. (1995) 'A comprehensive electrophysiological evaluation of phrenic nerve injury related to open-heart surgery', Acta Neurologica Scandinavica, Wiley-Blackwell, pp:255-259
 8. Markand, Omkar N. , Moorthy, S.s. , Mahomed, Yousuf , King, Robert D. , Brown, John W. (1985) 'Postoperative Phrenic Nerve Palsy in Patients with Open-Heart Surgery', The Annals of Thoracic Surgery, Elsevier BV, pp:68-73
 9. , (1985) 'Conduction in proximal nerve segments in demyelinating neuropathy', Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Elsevier BV, pp:0-0
 10. Kubba, Sam (2016) 'Chapter 7 Indoor Environmental Quality (IEQ)', LEED v4 Practices, Certification, and Accreditation Handbook, Elsevier BV, pp:303-378

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×