سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 44 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:ایجاد یک آزمون حرص آنتی بادی به افتراق گاو واکسینه از کسانی که به طور طبیعی با مایکوپلاسما بوویس آلوده
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):203 (1)
سال انتشار:January 2015
شماره صفحات: 798479-84
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.tvjl.2014.10.032 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. The Veterinary Journal »
 4. Establishment of an antibody avidity test to differentiate vaccinated cattle from those naturally infected with Mycoplasma bovis

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 100.26.176.182

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Establishment Of An Antibody Avidity Test To Differentiate Vaccinated Cattle From Those Naturally Infected With Mycoplasma Bovis


مقاله: ایجاد یک آزمون حرص آنتی بادی به افتراق گاو واکسینه از کسانی که به طور طبیعی با مایکوپلاسما بوویس آلوده

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Mycoplasma bovis is a major pathogen of bovine respiratory disease (BRD) in China and a live attenuated vaccine has recently been developed. This study aimed to establish an IgG avidity test to differentiate between naturally infected and vaccinated animals. An indirect ELISA (iELISA) was first established in the laboratory to detect antibodies specific to M. bovis using whole cell proteins as coating antigens and serum samples from experimentally infected cattle. The specificity and sensitivity of the iELISA was confirmed using a commercial ELISA kit as a reference standard. Both tests showed substantial agreement as indicated by a κ value of 0.78 (95% confidence interval, CI, 0.62, 0.93), and an overall 92.0% (80/87) agreement between the two tests. Based on the laboratory iELISA, a sodium thiocyanate (NaSCN) competitive iELISA was then developed for the detection of IgG avidity, expressed as relative avidity index (AI).Two-hundred and one experimentally immunised and naturally infected animals were used. These comprised 36 immunised calves, 38 negative control calves, 37 naturally infected calves, 87 calves of unknown status, and an additional three immunised calves that were used for a time trial. By testing true positive and negative antisera from either naturally infected or immunised calves, the AI cut-off value was defined as 70.4%. The diagnostic accuracy of the in-house NaSCN competitive iELISA was determined using serum samples collected from the experimental animals. The IgG avidity test demonstrated 96.0% sensitivity (95% CI 80.5%, 99.3%) and 95.8% specificity (95% CI 79.8%, 99.3%), and was successfully established as a valuable first test for differentiating vaccinated animals from those infected with M. bovis. This test may be a useful tool for clarifying the magnitude of M. bovis infection and in assessing the efficacy of vaccination in exposed animal populations.


مایکوپلاسما بوویس است یک پاتوژن عمده بیماری گاو تنفسی (BRD) در چین و یک واکسن زنده ضعیف شده را توسعه داده است به تازگی. این مطالعه با هدف ایجاد یک آزمون تمایل به IgG به تمایز بین حیوانات آلوده و واکسینه شوند. استفاده از کیت الیزا غیر مستقیم (iELISA) برای اولین بار در آزمایشگاه تاسیس شد برای تشخیص آنتی بادی های خاص به بوویس M. با استفاده از پروتئین سلول کل به عنوان آنتی ژن پوشش و نمونه سرم از گاو از آلودگی تجربی. ویژگی و حساسیت iELISA با استفاده از کیت های تجاری ELISA به عنوان یک استاندارد مرجع تایید شد. هر دو آزمون شرایط قابل توجه 92.0٪ (80/87) توافق کلی بین دو آزمون نشان داد به عنوان یک ارزش κ از (فاصله اطمینان 95٪، CI، 0.62، 0.93) 0.78 نشان داد، و. بر اساس آزمایشگاهی iELISA، یک تیوسیانات سدیم (NaSCN) رقابتی iELISA پس از آن برای تشخیص تمایل به IgG توسعه داده شد، به عنوان شاخص حرص نسبی (AI) دو صد و یک بیان تجربی واکسینه و حیوانات آلوده مورد استفاده قرار گرفت. این 36 گوساله مصون، 38 گوساله منفی کنترل، 37 گوساله آلوده، 87 گوساله از وضعیت ناشناخته، و اضافی سه گوساله واکسینه که برای یک زمان محاکمه استفاده شدند. با آزمایش آنتی مثبت و منفی درست از گوساله یا به طور طبیعی و یا واکسینه آلوده، مقدار برش هوش مصنوعی به عنوان 70.4٪ داشتند. دقت تشخیصی در خانه NaSCN رقابتی iELISA با استفاده از نمونه سرم جمع آوری شده از حیوانات آزمایشگاهی انجام شد. آزمون تمایل به IgG نشان حساسیت 96.0٪ (95٪ CI 80.5٪، 99.3٪) و 95.8 درصد ویژگی (95٪ CI 79.8٪، 99.3٪)، و با موفقیت به عنوان یک آزمون برای اولین بار با ارزش برای افتراق حیوانات واکسینه از افراد آلوده با تاسیس شد مایکوباکتریوم بوویس. این آزمایش ممکن است یک ابزار مفید برای روشن شدن میزان عفونت مایکوباکتریوم بوویس و در ارزیابی اثر بخشی واکسیناسیون در جمعیت حیوانات در معرض.


كلمات كليدي:

IgG avidity test , Mycoplasma bovis , Natural infection , Vaccination, DIVA
آزمون تمایل به IgG , مایکوپلاسما بوویس , عفونت طبیعی , واکسیناسیون , DIVA


موضوعات:

Animal Science and Zoology, General Veterinary[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , (2013) 'Use of Antigen-Specific Interleukin-2 To Differentiate between Cattle Vaccinated with Mycobacterium bovis BCG and Cattle Infected with M. bovis', Clinical and Vaccine Immunology, American Society for Microbiology, pp:39-45
 2. , (2011) 'Mycoplasma bovis Infections in Cattle', Journal of Veterinary Internal Medicine, Wiley-Blackwell, pp:772-783
 3. Vordermeier, Martin, Gordon, Stephen V., Hewinson, R. Glyn (2011) 'Mycobacterium bovis antigens for the differential diagnosis of vaccinated and infected cattle', Veterinary Microbiology, Elsevier BV, pp:8-13
 4. , (2010) 'Intercurrent antibodies to Mycoplasma bovis in cattle infected with haemoparasites in an institutional farm at Sokoto, Nigeria', Animal Production Research Advances, African Journals Online (AJOL), pp:0-0
 5. Monteiro, L.L., Pinto, P.S.A., Dias, F.S. (2006) 'Evaluation of the ELISA test for the antibody detection in cattle naturally and experimentally infected with Cysticerccus bovis', Veterinary Parasitology, Elsevier BV, pp:260-263
 6. Casas, Eduardo, Cai, Guohong, Kuehn, Larry A., Register, Karen B., McDaneld, Tara G., Neill, John D. (2016) 'Association of MicroRNAs with Antibody Response to Mycoplasma bovis in Beef Cattle', PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS), pp:0-0
 7. , (1991) 'A Field Study of Mycoplasma Bovis Infection in Cattle', Journal of Veterinary Medicine, Series B, Wiley-Blackwell, pp:195-202
 8. Steffen, M.J., Ebersole, J.L. (1995) 'Effects of aging on antibody avidity to Mycoplasma pulmonis', Mechanisms of Ageing and Development, Elsevier BV, pp:123-144
 9. Bono, María F., Mangold, Atilio J., Baravalle, María E., Valentini, Beatriz S., Thompson, Carolina S., Wilkowsky, Silvina E., Echaide, Ignacio E., Farber, Marisa D., Torioni de Echaide, Susana M. (2008) 'Efficiency of a recombinant MSA-2c-based ELISA to establish the persistence of antibodies in cattle vaccinated with Babesia bovis', Veterinary Parasitology, Elsevier BV, pp:203-210
 10. , (2014) 'Differential Cytokine Expression in Cattle Vaccinated with BCG and Infected Experimentally with Mycobacterium bovis', Journal of Comparative Pathology, Elsevier BV, pp:99-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×