سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 54 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:بهبود مقاومت در برابر پخت نیکل / Al2O3 به بخار اصلاح کاتالیزور توسط ارتقاء با فلزات نجیب
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:April 2015
شماره صفحات: 112117112-117
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.envres.2015.02.009 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Environmental Research »
 4. Symptom reporting after the introduction of a new high-voltage power line: A prospective field study

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Symptom Reporting After The Introduction Of A New High-voltage Power Line: A Prospective Field Study


مقاله: بهبود مقاومت در برابر پخت نیکل / Al2O3 به بخار اصلاح کاتالیزور توسط ارتقاء با فلزات نجیب

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


BackgroundThere is public concern about the potential health effects of exposure to extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMF) of high-voltage power lines (HVPLs). Some residents living near HVPLs believe ELF-EMF might cause non-specific health complaints.ObjectivesThe present study is the first to prospectively investigate whether self-reported health complaints and causal beliefs increase after the construction of a new power line.MethodsWe used a quasi-experimental design with two pretests before and two posttests after a new HVPL was put into operation. Residents living near (0–300m, n=229; 300–500m, n=489) and farther away (500–2000m, n=536) participated in the study. Linear mixed models were fitted to test whether symptom reports and beliefs that power lines caused health complaints increased more in residents living close to the new line compared to residents living farther away.ResultsA significantly (p<.05) larger increase from baseline in symptom reports and causal beliefs was found in residents living within 300m from the new power line when compared to residents living farther away. While symptom reports did not differ at baseline, the belief that a power line could cause these symptoms was at baseline already stronger for residents living close compared to residents living farther away.ConclusionsWe found a negative impact of a new HVPL on health perceptions of nearby residents, even before the line was put into operation.


BackgroundThere نگرانی عمومی در مورد اثرات بهداشتی بالقوه از قرار گرفتن در معرض میدان های الکترومغناطیسی فرکانس بسیار پایین (ELF-EMF) از خطوط برق با ولتاژ بالا (HVPLs) است. برخی از ساکنان زندگی در نزدیکی HVPLs باور ELF-EMF ممکن است باعث شود مطالعه حاضر complaints.ObjectivesThe سلامت غیر اختصاصی برای اولین بار به آینده نگر بررسی اینکه آیا شکایت سلامت و اعتقادات علی پس از ساخت و ساز از یک line.MethodsWe قدرت جدید با استفاده از یک شبه افزایش است طرح آزمایشی با دو پیش آزمون قبل و دو پس آزمون پس از یک HVPL جدید به بهره برداری رسید. ساکنان زندگی در نزدیکی (0-300m، N = 229؛ 300-500m، N = 489) در مطالعه و دورتر (500-2000m، N = 536) شرکت کردند. مدل های خطی مخلوط برای تست اینکه آیا گزارش علامت و باورهایی که خطوط برق باعث شکایت بهداشت نسبت به ساکنان زندگی دورتر away.ResultsA افزایش معنی داری (P <0.05) بزرگتر از سطح پایه در گزارش علامت افزایش بیشتر در ساکنان زندگی نزدیک به خط جدید برازش داده شد و اعتقادات علی در ساکنان زندگی در 300M از خط قدرت جدید که به ساکنان زندگی دورتر در مقایسه پیدا شد. در حالی که گزارش علامت را در ابتدا متفاوت نیست، اعتقاد به این که یک خط قدرت می تواند این علائم را باعث در ابتدا در حال حاضر برای ساکنان زندگی نزدیک قوی تر بود نسبت به ساکنان زندگی دورتر away.ConclusionsWe تاثیر منفی یک HVPL جدید در سلامت ساکنان این نزدیکی یافت شد ، حتی قبل از خط به بهره برداری رسید.


كلمات كليدي:

Electromagnetic fields, Environmental incident, Power line, Risk perception, Symptom reports
میدانهای الکترومغناطیسی, حادثه محیط زیست, خطوط برق, ادراک خطر , گزارش نشانه


موضوعات:

Biochemistry, Environmental Science(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Morales-Cano, Fernando, Lundegaard, Lars Fahl, Tiruvalam, Ramchandra R., Falsig, Hanne, Skjøth-Rasmussen, Martin Skov (2015) 'Improving the sintering resistance of Ni/Al2O3 steam-reforming catalysts by promotion with noble metals', Applied Catalysis A: General, Elsevier BV, pp:117-125
 2. Dehghan-Niri, Roya, Walmsley, John C., Holmen, Anders, Midgley, Paul A., Rytter, Erlying, Dam, Anh Hoang, Hungria, Ana B., Hernandez-Garrido, Juan C., Chen, De (2012) 'Nanoconfinement of Ni clusters towards a high sintering resistance of steam methane reforming catalysts', Catal. Sci. Technol., Royal Society of Chemistry (RSC), pp:2476-0
 3. Sehested, Jens (2003) 'Sintering of nickel steam-reforming catalysts', Journal of Catalysis, Elsevier BV, pp:417-426
 4. Cheng, Chin Kui, Foo, Say Yei, Adesina, Adesoji A. (2011) 'Steam reforming of glycerol over Ni/Al2O3 catalyst', Catalysis Today, Elsevier BV, pp:25-33
 5. Dias, Joelmir A.C, Assaf, José M (2004) 'Autothermal reforming of methane over Ni/γ-Al2O3 catalysts: the enhancement effect of small quantities of noble metals', Journal of Power Sources, Elsevier BV, pp:106-110
 6. Li, Dalin, Nakagawa, Yoshinao, Tomishige, Keiichi (2011) 'Methane reforming to synthesis gas over Ni catalysts modified with noble metals', Applied Catalysis A: General, Elsevier BV, pp:1-24
 7. Chen, Wei, Zhao, Guofeng, Xue, Qingsong, Chen, Li, Lu, Yong (2013) 'High carbon-resistance Ni/CeAlO3-Al2O3 catalyst for CH4/CO2 reforming', Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier BV, pp:260-268
 8. Nishikawa, Jin, Nakamura, Kazuya, Asadullah, Mohammad, Miyazawa, Tomohisa, Kunimori, Kimio, Tomishige, Keiichi (2008) 'Catalytic performance of Ni/CeO2/Al2O3 modified with noble metals in steam gasification of biomass', Catalysis Today, Elsevier BV, pp:146-155
 9. Bailey, Keith M., Campbell, Todd K., Falconer, John L. (1989) 'Potassium promotion of Ni/Al2O3 catalysts', Applied Catalysis, Elsevier BV, pp:159-175
 10. Tempesta, T., Vecchiato, D., Girardi, P. (2014) 'The landscape benefits of the burial of high voltage power lines: A study in rural areas of Italy', Landscape and Urban Planning, Elsevier BV, pp:53-64

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×