سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 103 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:توسعه روش نشت شار مغناطیسی برای معاینه از لوله های مولد بخار نمونه راکتور مادر سریع
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:October 2015
شماره صفحات: 364236-42
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.enconman.2015.06.036 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Energy Conversion And Management »
 4. Carbon footprint analysis of a combined cooling heating and power system

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.90.86.231

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Carbon Footprint Analysis Of A Combined Cooling Heating And Power System


مقاله: توسعه روش نشت شار مغناطیسی برای معاینه از لوله های مولد بخار نمونه راکتور مادر سریع

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Combined Cooling, Heating and Power (CCHP) systems are safe, efficient, and environmentally friendly systems, which have been widely used all over the world. However, the greenhouse gas emission problems of CCHP systems have not been fully studied. This research adopted a multi-product carbon footprint (MPCF) method to assess the greenhouse gas emissions of a CCHP system. Activity data, mass and energy balances were checked to ensure the accuracy of the assessment. To solve the allocation problems, the authors introduced the concept of carbon footprint contribution rate, xj, and presented an applicable expression of xj for CCHP systems. The MPCF calculations showed that without optimization the total MPCF of the CCHP system is 8.071kg-CO2e/kWh-prod and direct MPCF occupies the carbon footprint overwhelmingly. Moreover, an optimization thought that MPCF can be decreased by increasing the amount of cooling output was proposed theoretically. To corroborate the thought, a dehumidifier unit has been incorporated into the original CCHP system. Compared with the original system, results show that the MPCF of the optimized CCHP system drops by 7.5% while the total carbon emissions rise only by 0.5%, which means the CCHP system after optimization can produce more products than before but only with a small increase of environmental costs.


سیستم های خنک کننده، گرمایش و برق (CCHP) ترکیبی سیستم های دوستانه، که به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار ایمن، کارآمد، و سازگار با محیط زیست می باشد. با این حال، مشکلات انتشار گاز های گلخانه ای سیستم های CCHP به طور کامل مطالعه نشده است. این پژوهش از روش چند محصول رد پای کربن (MPCF) برای ارزیابی انتشار گازهای گلخانه ای از یک سیستم CCHP به تصویب رسید. اطلاعات فعالیت، جرم و انرژی توازن برای اطمینان از صحت ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت. برای حل مشکلات تخصیص، نویسندگان معرفی مفهوم میزان سهم رد پای کربن، XJ، و ارائه یک عبارت قابل اجرا در XJ برای سیستم CCHP. محاسبات MPCF نشان داد که بدون بهینه سازی MPCF کل سیستم CCHP 8.071kg-CO2e / کیلووات ساعت-محصولات است و MPCF مستقیم اشغال رد پای کربن به شدت. علاوه بر این، بهینه سازی فکر می کردم که MPCF را می توان با افزایش مقدار خروجی خنک کننده از لحاظ نظری مطرح شد کاهش یافته است. برای اثبات فکر، یک واحد دستگاه رطوبت زا شده است را به سیستم اصلی CCHP گنجانیده شده است. در مقایسه با سیستم اصلی، نتایج نشان می دهد که MPCF سیستم CCHP بهینه سازی قطره 7.5٪ در حالی که انتشار کربن در کل تنها افزایش 0.5٪، که به معنی سیستم CCHP پس از بهینه سازی می تواند محصولات بیش از پیش اما فقط با یک افزایش کوچک تولید هزینه های زیست محیطی.


كلمات كليدي:

Combined cooling , Greenhouse gas , Heating and power system , Optimization, Combined cooling, Greenhouse gas, Heating and power system, Multi-product carbon footprint, Optimization
خنک کننده ترکیبی , گازهای گلخانه ای , پوشاک و سیستم های قدرت , بهینه سازی , خنک کننده ترکیبی, گازهای گلخانه ای, حرارت و سیستم قدرت, چند محصول رد پای کربن, بهینه سازی


موضوعات:

Fuel Technology, Renewable Energy, Sustainability and the Environment, Energy Engineering and Power Technology, Nuclear Energy and Engineering[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Singh, W. Sharatchandra, Rao, B. Purnachandra, Thirunavukkarasu, S., Mahadevan, S., Mukhopadhyay, C.K., Jayakumar, T. (2015) 'Development of magnetic flux leakage technique for examination of steam generator tubes of prototype fast breeder reactor', Annals of Nuclear Energy, Elsevier BV, pp:57-64
 2. Suresh, V, Abudhahir, A, Daniel, Jackson (2017) 'Development of magnetic flux leakage measuring system for detection of defect in small diameter steam generator tube', Measurement, Elsevier BV, pp:273-279
 3. Narayanan, M.M., Kumar, Anish, Thirunavukkarasu, S., Mukhopadhyay, C.K. (2019) 'Development of ultrasonic guided wave inspection methodology for steam generator tubes of prototype fast breeder reactor', Ultrasonics, Elsevier BV, pp:-
 4. Sofer, G., Hankel, R., Goldstein, L., Birman, G. (1961) 'STEAM-COOLED POWER REACTOR EVALUATION, STEAM-COOLED FAST BREEDER REACTOR', Office of Scientific and Technical Information (OSTI), pp:0-0
 5. Jeong, Ji-young , Kim, Tae-joon , Kim, Jong-man , Kim, Byoung-ho , Park, Nam-cook (2009) 'Analysis of micro-leak sodium-water reaction phenomena in a sodium-cooled fast reactor steam generator', Korean Journal of Chemical Engineering, Springer Science + Business Media, pp:1004-1008
 6. Joseph Winston, S., Sakthivel, S., Jose, Joel, Jagadishan, D., Visweswaran, P., Murugan, S., Amarendra, G., Bhaduri, A. K. (2018) 'Prototype Fast Breeder Reactor Steam Generator Inspection System for Tube Inspections', Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer Singapore, pp:-
 7. Vijayakumar, V., Chetal, S. C., Madhusoodanan, K., Paramasivan Pillai, C., Sakthivel, M., Seshadri, Uma (2004) 'Sodium and Steam Generator Leak Detection for Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR)', 12th International Conference on Nuclear Engineering, Volume 2, ASME International, pp:0-0
 8. YOSHIKAWA, Ryuji, IMAI, Yasutomo, TANAKA, Masaaki, OHSHIMA, Hiroyuki (2016) 'Development of Simulation System for Straight Tube Steam Generator of Sodium-cooled Fast Reactor', The Proceedings of Ibaraki District Conference, Japan Society of Mechanical Engineers, pp:310-0
 9. Frolov, A. A., Sedov, A. A. (2016) 'Procedure of calculation of the spatial distribution of temperatures and heat fluxes in the steam generator of a nuclear power installation with an RBEC fast-neutron reactor', Thermal Engineering, Pleiades Publishing Ltd, pp:575-580
 10. Afgan, Naim Hamdia, Duic, Neven, Bogdan, Zeljko, Schneider, Daniel Rolph, Serman, Nikola (1995) 'TUBE LEAKAGE EFFECT ON RADIATIVE HEAT FLUX IN BOILER', Proceedings of the First International Symposium on Radiation Transfer, Begell House, pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×