سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 230 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:حذف کبالت از سولفات روی راه حل صافی آبی برای روی الکترووینینگ
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:2013
شماره صفحات: 740749740-749
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.protcy.2013.12.082 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Procedia Technology »
 4. Issues Associated with Extension of Time (EoT) Claim in Malaysian Construction Industry

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Issues Associated With Extension Of Time (EoT) Claim In Malaysian Construction Industry


مقاله: حذف کبالت از سولفات روی راه حل صافی آبی برای روی الکترووینینگ

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


This paper aims to identify the common disputed issues related to the Extension of Time (EoT) claim; particularly in private funding projects. A survey research approach, using questionnaire as an instrument, was employed to achieve the aim of this research. An extensive review of previous related research– was conducted and consolidated by interviews with industry experts, after which eleven issues were identified. Findings from the survey revealed that “concurrent delay,” “eligibility of a time extension claim,” and “non- compliance to contractual requirement,” were the top three (3) disputed issues in EoT claims. These results imply that adherence to the contract is paramount, not only for the smooth management of a project, but also to ensure the success of any contractual claim without any disputes arising. These findings are expected to offer a significant contribution to industry players, researchers, and academicians; and thus help to identify areas for further improvement.


این مقاله با هدف شناسایی مشترک مسائل مورد اختلاف مربوط به تمدید زمان (EOT) ادعا می کنند. به ویژه در پروژه های بودجه خصوصی. روش پژوهش پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار، برای رسیدن به هدف از این پژوهش استفاده شد. بررسی گسترده ای از تحقیقات قبلی انجام شد و تثبیت شده توسط مصاحبه با کارشناسان صنعت، پس از آن یازده مسائل شناسایی شدند. یافته های حاصل از بررسی نشان داد که "تاخیر همزمان"، "واجد شرایط بودن از ادعا فرمت زمان،" و "تطابق غیر قراردادی به نیاز،" سه موضوع (3) مورد اختلاف بالا در ادعاهای EOT بودند. این نتایج حاکی است که پایبندی به قرارداد میباشد، نه تنها برای مدیریت صاف از یک پروژه است، اما همچنین برای اطمینان از موفقیت هر ادعای قراردادی بدون هیچ گونه اختلافات ناشی. این یافته ها انتظار می رود که ارائه سهم قابل توجهی به بازیکنان صنعت، پژوهشگران، دانشگاهیان و. و در نتیجه کمک به شناسایی مناطق را برای بهبود بیشتر است.


كلمات كليدي:

Claim , Construction industry, Extension of time , Unsuccessful , Claim, Construction delay, Construction industry, Extension of time, Unsuccessful
لیست , صنعت ساخت و ساز , تمدید زمان , ناموفق , درخواست, تاخیر ساخت و ساز, صنعت ساخت و ساز , تمدید زمان, ناموفق[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Yoke-Lian, Lew, Hassim, S., Muniandy, R., Mee-Ling, Tan (2012) 'The Assessment of Applications for Extension of Time Claims in Malaysian Construction Industry', IJET, IACSIT Press, pp:446-450
 2. Mohamad Yusuwan, Norazian, Adnan, Hamimah (2018) ' Extension of Time Claim Assessment in Malaysian Construction Industry: Views from professionals', Asian Journal of Environment-Behaviour Studies, e-IPH Ltd., pp:-
 3. Krause, B., Sandenbergh, R.F. (2015) 'Optimization of cobalt removal from an aqueous sulfate zinc leach solution for zinc electrowinning', Hydrometallurgy, Elsevier BV, pp:132-140
 4. Alnaas, Khaled Ahmed Ali, Khalil, Ayman Hussein Hosny, Nassar, Gamal Eldin (2014) 'Guideline for preparing comprehensive extension of time (EoT) claim', HBRC Journal, Elsevier BV, pp:308-316
 5. Bakhary, Nor Azmi, Adnan, Hamimah, Ibrahim, Azmi (2017) 'Improving construction claim management in Malaysian construction industry', MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, pp:5003-0
 6. Sharma, I.G., Alex, Pamela, Bidaye, A.C., Suri, A.K. (2005) 'Electrowinning of cobalt from sulphate solutions', Hydrometallurgy, Elsevier BV, pp:132-138
 7. Rashkov, St, Dobrev, Ts, Noncheva, Z, Stefanov, Y, Rashkova, B, Petrova, M (1999) 'Lead–cobalt anodes for electrowinning of zinc from sulphate electrolytes', Hydrometallurgy, Elsevier BV, pp:223-230
 8. Sharma, I.G., Alex, Pamela, Bidaye, A.C., Suri, A.K. (2005) 'Electrowinning of cobalt from sulphate solutions', Hydrometallurgy, Elsevier BV, pp:132-138
 9. Mohamad, Norazian, Adnan, Hamimah (2013) 'Assessing Extension of Time Application in Malaysian Construction Industry: Views from Professionals', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier BV, pp:54-63
 10. Bozhkov, C. , Petrova, M. , Rashkov, St. (1992) 'Nickel and cobalt synergism effect in zinc electrowinning from sulphate electrolytes', J Appl Electrochem, Springer Science + Business Media, pp:73-81

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×