سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 151 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:در هزینه انرژی از نیرومندی و حالت ارتجاعی در شبکه های IP
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):31 (8)
سال انتشار:August 2015
شماره صفحات: 000-0
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.dental.2015.04.011 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Dental Materials »
 4. UV-A and UV-C light induced hydrophilization of dental implants

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

UV-A And UV-C Light Induced Hydrophilization Of Dental Implants


مقاله: در هزینه انرژی از نیرومندی و حالت ارتجاعی در شبکه های IP

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


ObjectivesWettability is increasingly considered to be an important factor determining biological responses to implant materials. In this context, the purpose of this study was to compare the dynamic wettability of dental implants made from different bulk materials and modified by different surface modifications, and to analyze the respective changes of wettability upon irradiating these implants by UV-A or UV-C light.MethodsFour original screw-type implants were investigated: One grit-blasted/acid-etched and one anodically oxidized titanium, one zirconia and one polyetheretherketone implant. Additionally, experimental, screwless, machined titanium cylinders were included in the study. Part of that cylinders and of blasted/etched implants were further modified by a magnetron-sputtered photocatalytic anatase thin film. Scanning electron microscopy was used to investigate the surface micro- and nanostructures. Samples were treated by UV-A (382nm, 25mWcm−2) and UV-C (260nm, 15mWcm−2) for entire 40min, respectively, and their wettability was quantified by dynamic contact angle (CA) analysis from multi-loop Wilhelmy experiments.ResultsAll implants are characterized by submicron- and nanosized surface features. Unexposed implants were hydrophobic (CA>90°). Upon UV-A, solely the implants with anatase coating became superhydrophilic (CA<5°). Upon UV-C, the blasted/etched implants turned superhydrophilic, the anodized titanium and the zirconia implants were considerably (CA=34° and 27°, respectively) and the PEEK implants slightly (CA=79°) hydrophilized.SignificanceThe wettability of implant surfaces can be improved by UV irradiation. The efficiency of UV-A and UV-C irradiation to lower the CA by photocatalysis or photolysis, however, is strongly dependent on the specific material and surface. Thus, attempts to photofunctionalize these surfaces by irradiation is expected to result in a different pattern of bioresponses.


ObjectivesWettability است به طور فزاینده نظر گرفته می شود یک عامل مهم تعیین پاسخ های بیولوژیکی به مواد ایمپلنت. در این زمینه، هدف از این مطالعه مقایسه تر شوندگی پویا از ایمپلنت های دندانی ساخته شده از مواد مختلف به صورت فله و اصلاح شده با تغییرات سطح مختلف، و به تجزیه و تحلیل تغییرات مربوطه تر شوندگی بر تابش این ایمپلنت توسط UV-A و UV-C بود ایمپلنت پیچ نوع اصلی light.MethodsFour مورد بررسی قرار گرفت: یکی از شن-لعنتی / اسید اچ و یکی تیتانیوم anodically اکسیده، یکی زیرکونیا و یک polyetheretherketone ایمپلنت. علاوه بر این، تجربی، screwless، سیلندر تیتانیوم ماشین در مطالعه وارد شدند. بخشی از این سیلندر و لعنتی / ایمپلنت اچ بیشتر شده توسط آناتاز فوتوکاتالیستی فیلم نازک-مگنترون پراکنده اصلاح شدند. اسکن میکروسکوپ الکترونی بررسی میکرو و نانو ساختارها سطح استفاده شد. نمونه ها توسط UV-A (382nm، 25mWcm-2) و UV-C (260nm، 15mWcm-2) برای کل 40min تحت درمان قرار گرفتند، به ترتیب، و تر شوندگی خود را با زاویه تماس پویا (CA) تجزیه و تحلیل از آزمایش چند حلقه Wilhelmy اندازه گیری شد .ResultsAll ایمپلنت توسط ویژگی های سطح submicron- و در ابعاد نانو مشخص می شود. ایمپلنت بدون مواجهه بود هیدروفوبیک (CA> 90 درجه). پس از UV-A، تنها ایمپلنت با پوشش آناتاز superhydrophilic (CA <5 درجه) تبدیل شد. پس از UV-C، / ایمپلنت اچ لعنتی تبدیل superhydrophilic، تیتانیوم آنودایز و ایمپلنت های زیرکونیا، بطور قابل توجهی بود (CA = 34 درجه و 27 درجه، به ترتیب) و ایمپلنت PEEK کمی (CA = 79 °) تر شوندگی hydrophilized.SignificanceThe از ایمپلنت سطوح را می توان با تابش UV بهبود یافته است. بهره وری از UV-A و UV-C تابش به کاهش CA توسط فوتوکاتالیست و یا photolysis و، با این حال، به شدت وابسته به مواد خاص و سطح. بنابراین، تلاش برای photofunctionalize این سطوح در اثر تابش انتظار می رود که منجر به یک الگوی مختلف bioresponses.


كلمات كليدي:

Anatase, Dental implants, Hydrophilicity, PEEK, Photocatalysis, Roughness, Titanium, UV, Wettability, Zirconia
آناتاز, ایمپلنت های دندانی, Hydrophilicity, PEEK , فوتوکاتالیست, زبری, تیتانیوم, UV, تر شوندگی, زیرکونیوم


موضوعات:

Materials Science(all), Mechanics of Materials, Dentistry(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Addis, B., Capone, A., Carello, G., Gianoli, L.G., Sansò, B. (2014) 'On the energy cost of robustness and resiliency in IP networks', Computer Networks, Elsevier BV, pp:239-259
 2. Sydney, A., Scoglio, C., Schumm, Phillip, Kooij, Robert E. (2008) 'ELASTICITY: Topological Characterization of Robustness in Complex Networks', Proceedings of the Third International Conference on Bio-Inspired Models of Network Information and Computing Systems (Bionetics 2008), Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering (ICST), pp:0-0
 3. Kundu, Arnab, Nasipuri, Asis, Chowdhury, Badrul, Prabhu, Darshan, Mahesh, Krupa, Grafer, Christopher, Ravi, Divya, Subramanian, K. R. (2017) 'Low cost wireless sensors for distribution grid intelligence and resiliency', SoutheastCon 2017, IEEE, pp:0-0
 4. Katch, Victor L. , Villanacci, John F. , Sady, Stanley P. (1981) 'Energy Cost of Rebound-Running', Research Quarterly for Exercise and Sport, Informa UK Limited, pp:269-272
 5. Crowcroft, Jon, Levin, Liron, Segal, Michael (2015) 'Using data mules for sensor network resiliency', 2015 13th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks (WiOpt), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 6. Lang, J.P., Drake, J. (2002) 'Mesh network resiliency using GMPLS', Proceedings of the IEEE, Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE), pp:1559-1564
 7. , (2015) 'THE MANDIBLE REMODELING INDUCED BY DENTAL IMPLANTS: A MESHLESS APPROACH', J. Mech. Med. Biol., World Scientific Pub Co Pte Lt, pp:1550059-0
 8. Beraud, Paul, Cruz, Alen, Hassell, Suzanne, Meadows, Sonny (2011) 'Using cyber maneuver to improve network resiliency', 2011 - MILCOM 2011 Military Communications Conference, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 9. , (2011) 'A Hydrophilic Dental Implant Surface Exhibit Thrombogenic Properties In Vitro', Clinical Implant Dentistry and Related Research, Wiley-Blackwell, pp:105-112
 10. Ferraris, S., Bobbio, A., Miola, M., Spriano, S. (2015) 'Micro- and nano-textured, hydrophilic and bioactive titanium dental implants', Surface and Coatings Technology, Elsevier BV, pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×