سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 80 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:فعالیت سهامدار در مالزی: آیا موثر؟
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):31 (7)
سال انتشار:July 2015
شماره صفحات: 789798789-798
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.dental.2015.04.001 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Dental Materials »
 4. Formation of functionalized nanoclusters by solvent evaporation and their effect on the physicochemical properties of dental composite resins

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Formation Of Functionalized Nanoclusters By Solvent Evaporation And Their Effect On The Physicochemical Properties Of Dental Composite Resins


مقاله: فعالیت سهامدار در مالزی: آیا موثر؟

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


ObjectiveThe aim of this work was to study the effect of silica nanoclusters (SiNC), obtained by a solvent evaporation method and functionalized by 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane (MPS) and MPS+octyltrimethoxysilane (OTMS) (50/50wt/wt), on the rheological, mechanical and sorption properties of urethane dimethylacrylate (UDMA)/triethylenglycol dimethacrylate (TEGDMA) (80/20wt/wt) resins blend.MethodsSilica nanoparticles (SiNP) were silanized with MPS or MPS+OTMS (50/50wt/wt) and incorporated in an UDMA-isopropanol mix to produce functionalized silica nanoclusters after evaporating the isopropanol. The effect of functionalized SiNC on resins rheological properties was determined by large and small deformation tests. Mechanical, thermal, sorption and solubility properties were evaluated for composite materials.ResultsThe UDMA/TEGDMA (80/20wt/wt) resins blend with added SiNC (ca. 350nm) and functionalized with MPS showed a Newtonian flow behavior associated to their spheroidal shape, whereas the resins blend with nanoclusters silanized with MPS+OTMS (50/50wt/wt) (ca. 400nm) showed a shear-thinning behavior due to nanoclusters irregular shape. Composite materials prepared with bare silica nanoclusters showed lower compressive strength than functionalized silica nanoclusters. MPS functionalized nanoclusters showed better mechanical properties but higher water sorption than functionalized nanoclusters with both silane coupling agents, MPS and OTMS.SignificanceThe solvent evaporation method applied to functionalized nanoparticles showed to be an alternative way to the sinterization method for producing nanoclusters, which improved some dental composite mechanical properties and reduced water sorption. The shape of functionalized silica nanoclusters showed to have influence on the rheological properties of SiNC resin suspensions and the mechanical and sorption properties of light cured composites.


ObjectiveThe هدف از این کار به مطالعه اثر نانوخوشه سیلیکا (SiNC)، به دست آمده با استفاده از روش تبخیر حلال و عاملدار شده توسط 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane (MPS) و MPS octyltrimethoxysilane (OTMS) (50 / 50wt / WT) بود، در رئولوژیکی ، خواص مکانیکی و جذب dimethylacrylate اورتان (UDMA) / dimethacrylate triethylenglycol (TEGDMA) (80 / 20wt / WT) رزین نانو ذرات blend.MethodsSilica (کارکنان) با MPS یا MPS OTMS (50 / 50wt / WT) silanized و ثبت شده در شد یک ترکیب UDMA-isopropanol برای تولید سیلیس عاملدار نانوخوشه پس از تبخیر isopropanol. اثر عاملدار SiNC بر پایه رزین خواص رئولوژیکی با آزمون تغییر شکل کوچک و بزرگ تعیین شد. مکانیکی، گرمایی، جذب و حلالیت خواص برای کامپوزیت materials.ResultsThe UDMA / TEGDMA مورد بررسی قرار گرفت رزین (80 / 20wt / WT) با اضافه SiNC (350nm حدود) مخلوط و عاملدار با MPS نشان داد رفتار جریان نیوتنی همراه به شکل spheroidal خود، در حالی که با رزین نانوخوشه silanized با MPS مخلوط OTMS (50 / 50wt / WT) (400nm حدود) رفتار برشی-نازک شدن شکل نامنظم را نشان داد با توجه به نانوخوشه. مواد کامپوزیت تهیه شده با نانوخوشه سیلیکا برهنه مقاومت فشاری کمتر از نانوخوشه سیلیس عاملدار را نشان داد. MPS نانوخوشه عاملدار خواص مکانیکی بهتر، اما جذب آب بالاتر از نانوخوشه عاملدار با هر دو عوامل جفت سیلان نشان داد، روش تبخیر حلال MPS و OTMS.SignificanceThe اعمال شده به نانوذرات عاملدار نشان داد که یک راه جایگزین برای روش sinterization برای تولید نانوخوشه، که برخی از دندان بهبود خواص کامپوزیت مکانیکی و کاهش جذب آب. شکل نانوخوشه سیلیس عاملدار نشان داد که نفوذ بر روی خواص رئولوژیکی سوسپانسیون رزین SiNC و خواص مکانیکی و جذب مواد مرکب نور درمان می شود.


كلمات كليدي:

Composites , Dental resins , Functionalized silica nanoparticles , Restorative materials , Silane coupling agents, Solvent evaporation method , Composites, Dental resins, Functionalized silica nanoparticles, Nanoclusters, Restorative materials, Silane coupling agents, Solvent evaporation method
کائوچو و مواد مرکب , رزین های دندانپزشکی , نانوذرات سیلیکا عاملدار , مواد ترمیمی , عوامل جفت سیلان , روش تبخیر حلال , کائوچو و مواد مرکب, رزین های دندانپزشکی, نانوذرات سیلیس عاملدار, نانوخوشه, مواد ترمیمی, عوامل جفت سیلان , روش تبخیر حلال


موضوعات:

Materials Science(all), Mechanics of Materials, Dentistry(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Oliveira, Dayane Carvalho Ramos Salles de, Rovaris, Karla, Hass, Viviane, Souza-Júnior, Eduardo José, Haiter-Neto, Francisco, Sinhoreti, Mario Alexandre Coelho (2015) 'Effect of Low Shrinkage Monomers on Physicochemical Properties of Dental Resin Composites', Brazilian Dental Journal, FapUNIFESP (SciELO), pp:272-276
 2. , (2006) 'Dental Composites Based on Amorphous Calcium Phosphate -- Resin Composition/Physicochemical Properties Study', Journal of Biomaterials Applications, SAGE Publications, pp:375-393
 3. , (2016) 'Surface and bulk properties of dental resin- composites after solvent storage', Dental Materials, Elsevier BV, pp:0-0
 4. Luiz, Betsy K.M., Quintella, Cristina M., Friedrich, Leila A., da Silva, Eduardo B., Veiga, Wanderley, Prates, Luiz Henrique M., Bertolino, José Roberto, Pires, Alfredo T.N. (2007) 'Effect of drinks on the surface properties of dental resin composites', Polymer Testing, Elsevier BV, pp:855-861
 5. Sideridou, Irini D., Vouvoudi, Evangelia C., Bourdouni, Konstantina A. (2012) 'Study of physicochemical properties of two current commercial dental self-curing resin composites', Journal of Applied Polymer Science, Wiley-Blackwell, pp:367-374
 6. El-Safty, S., Akhtar, R., Silikas, N., Watts, D.C. (2012) 'Nanomechanical properties of dental resin-composites', Dental Materials, Elsevier BV, pp:1292-1300
 7. , (2015) 'Effect of Beverages on Viscoelastic Properties of Resin-Based Dental Composites', Materials, MDPI AG, pp:2863-2872
 8. Aydınoğlu, Aysu, Yoruç, Afife Binnaz Hazar (2017) 'Effects of silane-modified fillers on properties of dental composite resin', Materials Science and Engineering: C, Elsevier BV, pp:382-389
 9. , (2007) 'Effect of nanofillers in adhesive and aesthetic properties of dental resin-composites', IJNBM, Inderscience Publishers, pp:116-0
 10. Othman, Sarina, , (2015) 'Shareholder Activism in Malaysia: Is it Effective?', Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier BV, pp:427-434

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×