سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 170 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:در شبه وارون ماتریس و خود را چند جمله ای مشخصه در جبر Supertropical
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):31 (7)
سال انتشار:July 2015
شماره صفحات: 845854845-854
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.dental.2015.04.013 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Dental Materials »
 4. Development of novel dental adhesive with double benefits of protein-repellent and antibacterial capabilities

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Development Of Novel Dental Adhesive With Double Benefits Of Protein-repellent And Antibacterial Capabilities


مقاله: در شبه وارون ماتریس و خود را چند جمله ای مشخصه در جبر supertropical

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


ObjectivesSecondary caries at the tooth-restoration margins remains a main reason for restoration failure. The objectives of this study were to: (1) combine protein-repellent 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (MPC) with quaternary ammonium dimethylaminohexadecyl methacrylate (DMAHDM) to develop a new dental adhesive with double benefits of protein-repellent and antibacterial capabilities for the first time; and (2) investigate the effects on protein adsorption, anti-biofilm activity, and dentin bond strength.MethodsMPC and DMAHDM were incorporated into Scotchbond Multi-Purpose (SBMP) primer and adhesive. Dentin shear bond strengths were measured using extracted human molars. Protein adsorption onto the adhesive resin surfaces was determined by the micro bicinchoninic acid (BCA) method. A dental plaque microcosm biofilm model with human saliva as inoculum was used to investigate biofilm metabolic activity, colony-forming unit (CFU) counts, lactic acid production and live/dead staining of biofilms on resins.ResultsIncorporation of 7.5% MPC and 5% DMAHDM into primer and adhesive did not adversely affect the dentin shear bond strength (p>0.1). The resin with 7.5% MPC+5% DMAHDM had protein adsorption that was nearly 20-fold less than SBMP control (p<0.05). The resin with 7.5% MPC+5% DMAHDM had much stronger antibacterial effects than using MPC or DMAHDM alone (p<0.05). Biofilm CFU counts on the resin with 7.5% MPC+5% DMAHDM were reduced by more than 4 orders of magnitude, compared to SBMP control.SignificanceThe use of double agents (protein-repellent MPC+antibacterial DMAHDM) in dental adhesive achieved much stronger inhibition of biofilms than using each agent alone. The novel protein-repellent and antibacterial bonding agent is promising to reduce biofilm/plaque buildup and reduce recurrent caries at the tooth-restoration margins.


پوسیدگی ObjectivesSecondary در حاشیه دندان ترمیم دلیل اصلی عدم موفقیت ترمیم باقی مانده است. هدف از این مطالعه عبارت بودند از: (1) ترکیب پروتئین دافع 2-methacryloyloxyethyl فسفوریل کولین (MPC) با چهارتایی متاکریلات dimethylaminohexadecyl آمونیوم (DMAHDM) به منظور توسعه یک چسب دندانی جدید با مزایای دو پروتئین دافع و قابلیت های ضد باکتری برای اولین بار . و (2) بررسی اثرات آن بر جذب پروتئین، فعالیت ضد بیوفیلم و باند عاج strength.MethodsMPC و DMAHDM به Scotchbond چند منظوره (SBMP) پرایمر و چسب، وارد شدند. عاج استحکام باند برشی با استفاده از دندان مولر اندازه گیری شد. جذب پروتئین بر روی سطوح رزین چسب به روش میکرو اسید bicinchoninic (BCA) تعیین شد. یک جهان کوچک پلاک مدل بیوفیلم دندان با بزاق انسان به عنوان تلقیح بررسی فعالیت متابولیک بیوفیلم، واحد کلنی ساز (CFU) تعداد، تولید اسید لاکتیک و رنگ آمیزی زنده / مرده از بیوفیلم در resins.ResultsIncorporation از 7.5٪ MPC و 5٪ DMAHDM مورد استفاده قرار گرفت به پرایمر و چسب اثر سوء استحکام باند برشی به عاج (P> 0.1) تاثیر نمی گذارد. رزین با 7.5٪ MPC 5٪ DMAHDM جذب پروتئین بود که نزدیک به 20 برابر کمتر از کنترل SBMP (p <0.05). رزین با 7.5٪ MPC 5٪ DMAHDM از استفاده از MPC یا DMAHDM تنهایی (p <0.05) اثرات ضد باکتری بسیار قوی تر بود. بیوفیلم CFU شمارش در رزین با MPC 5٪ 7.5٪ DMAHDM بیش از 4 مرتبه، در مقایسه با استفاده از SBMP control.SignificanceThe عوامل دو (MPC پروتئین دافع DMAHDM ضد باکتری) در چسب دندان کاهش می یابد به دست آورد مهار بسیار قوی تر از بیوفیلم از استفاده از هر عامل به تنهایی. پروتئین دافع و عامل اتصال ضد باکتری رمان قول داده است برای کاهش بیوفیلم / پلاک تجمع و کاهش عود پوسیدگی در دندان حاشیه مرمت.


كلمات كليدي:

2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine , Antibacterial activity , Caries inhibition, Dental adhesive , Dentin bond strength , 2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine, Antibacterial activity, Caries inhibition, Dental adhesive, Dentin bond strength, Protein repellent
2-Methacryloyloxyethyl phosphorylcholine , Antibacterial activity , مهار پوسیدگی , Dental adhesive , عاج استحکام باند , فسفوریل کولین 2-Methacryloyloxyethyl, فعالیت ضد باکتری, مهار پوسیدگی , چسب دندان, استحکام باند عاجی, دافع پروتئین


موضوعات:

Materials Science(all), Mechanics of Materials, Dentistry(all)[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Shitov, Yaroslav (2016) 'On the characteristic polynomial of a supertropical adjoint matrix', Linear Algebra and its Applications, Elsevier BV, pp:26-30
 2. Xie, Xianju, Wang, Lin, Xing, Dan, Zhang, Ke, Weir, Michael D., Liu, Huaibing, Bai, Yuxing, Xu, Hockin H.K. (2017) 'Novel dental adhesive with triple benefits of calcium phosphate recharge, protein-repellent and antibacterial functions', Dental Materials, Elsevier BV, pp:553-563
 3. Izhakian, Zur, Rowen, Louis (2011) 'Supertropical matrix algebra III: Powers of matrices and their supertropical eigenvalues', Journal of Algebra, Elsevier BV, pp:125-149
 4. Izhakian, Zur, Rowen, Louis (2010) 'Supertropical algebra', Advances in Mathematics, Elsevier BV, pp:2222-2286
 5. Izhakian, Zur , Rowen, Louis (2011) 'Supertropical matrix algebra II: Solving tropical equations', Isr. J. Math., Springer Science + Business Media, pp:69-96
 6. Zhang, Ning, Melo, Mary Anne S., Bai, Yuxing, Xu, Hockin H.K. (2014) 'Novel protein-repellent dental adhesive containing 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine', Journal of Dentistry, Elsevier BV, pp:1284-1291
 7. , (2013) 'Supertropical linear algebra', Pacific Journal of Mathematics, Mathematical Sciences Publishers, pp:43-75
 8. Izhakian, Zur, Rowen, Louis (2010) 'A Guide to Supertropical Algebra', Advances in Ring Theory, Springer Nature, pp:283-302
 9. WANG, Bo, ZHANG, Ning, WANG, Xiaomeng, PARK, Soo Ro, WEIR, Michael D., OATES, Thomas W., XU, Hockin H. K., BAI, Yuxing (2018) 'Novel self-etch adhesive with antibacterial and protein-repellent functions to prevent enamel demineralization', Dental Materials Journal, Japanese Society for Dental Materials and Devices, pp:-
 10. , (2010) 'Supertropical polynomials and resultants', Journal of Algebra, Elsevier BV, pp:1860-1886

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×