سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 124 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:بی هدف بهینه سازی طراحی ساختمان محفظه برای عملکرد حرارتی و روشنایی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:October 2015
شماره صفحات: 591602591-602
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.buildenv.2015.03.039 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Building And Environment »
 4. Bi-objective optimization of building enclosure design for thermal and lighting performance

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Bi-objective Optimization Of Building Enclosure Design For Thermal And Lighting Performance


مقاله: بی هدف بهینه سازی طراحی ساختمان محفظه برای عملکرد حرارتی و روشنایی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


We address the challenging problem of optimizing early building design for daylighting and thermal performance with the objectives of passively satisfying occupant thermal and luminous needs, to the greatest degree possible, therefore minimizing energy demand for heating, cooling, and lighting. A bi-objective optimization method using GenOpt and its implementation of a Hooke Jeeves and Particle Swarm Optimization algorithm is demonstrated that investigates how building enclosure design influences the above objectives. Thermal performance was evaluated by how heat transfer across enclosure elements impacts hourly heating and cooling loads. Lighting performance was evaluated based on the frequency and magnitude at which daylight levels, during occupied hours, deviate from a desired target illuminance range. A single-zone classroom design in Charlotte, NC was optimized for north, south, east, and west orientations. For each orientation, a Pareto front was approximated to help evaluate trade-offs between thermal and daylighting objectives. Results show that for the south, east, and west orientations, thermal and daylighting objectives are not in strong conflict, however, for the north orientation there is a more marked conflict between these objectives.


ما به مشکل به چالش کشیدن از بهینه سازی طراحی ساختمان اولیه برای نور در روز و عملکرد حرارتی با اهداف منفعلانه ارضای نیازهای حرارتی و درخشان مستاجر، به بیشترین میزان ممکن، نتیجه به حداقل رساندن تقاضای انرژی برای گرمایش، سرمایش و روشنایی. یک روش بهینه سازی دو هدف با استفاده از GenOpt و اجرای آن از یک الگوریتم هوک Jeeves به ذرات ازدحام و بهینه سازی نشان داده شده است که به بررسی نحوه طراحی ساختمان محوطه را تحت تاثیر قرار به اهداف فوق. عملکرد حرارتی چگونه انتقال حرارت در سراسر عناصر محوطه اثرات گرمایش ساعتی و بارهای خنک کننده مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد روشنایی بر اساس فرکانس و بزرگی که در آن سطح نور روز، در طول ساعات اشغالی، از طیف illuminance هدف مورد نظر منحرف مورد بررسی قرار گرفت. طراحی کلاس درس تک منطقه در شارلوت، NC برای شمال، جنوب، شرق، غرب و جهت بهینه سازی شده است. برای هر گرایش، یک جبهه پارتو برای کمک به ارزیابی تجارت آف بین اهداف حرارتی و نور در روز تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که برای جنوب، شرق، غرب و جهت، اهداف حرارتی و نور در روز می باشد در تضاد قوی نیست، با این حال، برای جهت شمالی یک تضاد مشخص شده بیشتر بین این اهداف وجود دارد.


كلمات كليدي:

Building energy performance optimization , Daylighting , Simulation optimization, Building energy performance optimization, Building energy simulation, Daylighting, Multi-objective optimization, Simulation optimization
بهینه سازی عملکرد انرژی در ساختمان , وری از روشنایی روز , بهینه سازی شبیه سازی , بهینه سازی عملکرد انرژی ساختمان, ساختمان شبیه سازی انرژی, وری از روشنایی روز, بهینه سازی چند هدفه, بهینه سازی شبیه سازی


موضوعات:

Geography, Planning and Development, Environmental Engineering, Civil and Structural Engineering, Building and Construction[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Russell, Alan D. , Arlani, Gholam-ali (1981) 'Objective functions for optimal building design', Computer-Aided Design, Elsevier BV, pp:327-338
 2. Bouchlaghem, N. (2000) 'Optimising the design of building envelopes for thermal performance', Automation in Construction, Elsevier BV, pp:101-112
 3. Pan, Lei, Li, Kangji, Xue, Wenping, Liu, Guohai (2016) 'Multi-objective optimization for building performance design considering thermal comfort and energy consumption', 2016 35th Chinese Control Conference (CCC), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), pp:0-0
 4. Ascione, Fabrizio, Bianco, Nicola, De Masi, Rosa, Mauro, Gerardo, Vanoli, Giuseppe (2015) 'Design of the Building Envelope: A Novel Multi-Objective Approach for the Optimization of Energy Performance and Thermal Comfort', Sustainability, MDPI AG, pp:10809-10836
 5. , (2015) 'An Approach to Urban Quarter Design Using Building Generative Design and Thermal Performance Optimization', Energy Procedia, Elsevier BV, pp:2899-2904
 6. Ciampi, M. , Fantozzi, F. , Leccese, F. , Tuoni, G. (2003) 'On the optimization of building envelope thermal performance', Civil Engineering and Environmental Systems, Informa UK Limited, pp:231-254
 7. Arumi, Francisco (1977) 'Day lighting as a factor in optimizing the energy performance of buildings', Energy and Buildings, Elsevier BV, pp:175-182
 8. , (1974) 'Lighting Design in Buildings', Electronics and Power, Institution of Engineering and Technology (IET), pp:461-0
 9. Bouchlaghem, N.M., Letherman, K.M. (1990) 'Numerical optimization applied to the thermal design of buildings', Building and Environment, Elsevier BV, pp:117-124
 10. Futrell, Benjamin J., Ozelkan, Ertunga C., Brentrup, Dale (2015) 'Optimizing complex building design for annual daylighting performance and evaluation of optimization algorithms', Energy and Buildings, Elsevier BV, pp:234-245

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×