سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 38 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:بهبود عملکرد ذخیره سازی لیتیوم سدیم لیتیوم آند تیتانات توسط تعویض سایت تیتانیوم با
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:15 September 2015
شماره صفحات: 107117107-117
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.enbuild.2015.06.055 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Energy And Buildings »
 4. Development of a retro-reflective material as building coating and evaluation on albedo of urban canyons and building heat loads

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Development Of A Retro-reflective Material As Building Coating And Evaluation On Albedo Of Urban Canyons And Building Heat Loads


مقاله: بهبود عملکرد ذخیره سازی لیتیوم سدیم لیتیوم آند تیتانات توسط تعویض سایت تیتانیوم با

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Retro-reflective materials (RRM) applied as building coatings are a possible means to help counter urban heat islands. In this research, to improve the durability and reflective performance of RRM before applying it as a building coating, we have developed a new type of RRM by adding a glass covering with high transmission and high strength, and investigated its durability and retro-reflective performance by evaluating changes in solar reflectance and retro-reflectance for a period of 485 days. There was almost no degradation on the surface of RRM, and both its solar reflectance and retro-reflectance showed no significant decrease for the period. Its solar reflectance remained around 0.81, and retro-reflectance around 0.44. Additionally, we simulated the influence of building surfaces with different reflective characteristics on the albedo of urban canyons. A building surface with RRM is the most effective, compared to other materials with diffuse or mirror reflective characteristics. Finally, the influence of RRM coating on building thermal loads was simulated. The cooling loads and the total annual thermal loads were both reduced. Thus, it is possible to apply it as a building coating to both mitigate the heat island and reduce the building thermal loads.


مواد یکپارچهسازی با سیستمعامل بازتابنده (RRM) استفاده به عنوان پوشش ساختمان یک وسیله ممکن برای کمک به جزایر متر حرارتی شهری است. در این تحقیق، به منظور بهبود دوام و عملکرد انعکاسی از RRM قبل از استفاده از آن را به عنوان یک پوشش ساختمان، ما یک نوع جدید از RRM با اضافه کردن یک شیشه پوشش انتقال بالا و مقاومت بالا توسعه یافته، و دوام و عملکرد یکپارچهسازی با سیستمعامل به بازتاب آن مورد بررسی قرار با ارزیابی تغییرات در بازتاب خورشیدی و یکپارچهسازی با سیستمعامل به انعکاس برای یک دوره 485 روز. بود تقریبا هیچ تخریب در سطح RRM، و هر دو بازتاب خورشیدی و یکپارچهسازی با سیستمعامل به کاهش قابل ملاحظه بازتاب برای دوره نشان نداد. بازتاب خورشیدی خود را در سراسر 0.81 باقی ماند، و یکپارچهسازی با سیستمعامل به بازتاب اطراف 0.44. علاوه بر این، ما تاثیر ساخت سطوح با ویژگی های مختلف منعکس کننده در بازتاب از دره های شهری شبیه سازی شده. یک سطح ساختمان با RRM موثر ترین است، در مقایسه با سایر مواد با ویژگی های منتشر یا آینه منعکس کننده. در نهایت، تاثیر پوشش RRM در بارهای حرارتی ساختمان شبیه سازی شده است. بارهای خنک کننده و مجموع بارهای حرارتی سالانه هر دو کاهش می یابد. بنابراین، ممکن است به آن اعمال می شود به عنوان یک پوشش ساختمان به هر دو کاهش جزیره گرمایی و کاهش بارهای حرارتی ساختمان.


كلمات كليدي:

Albedo, Building coating, Building thermal loads, Development, Durability, Retro-reflective material (RRM)
بازتابه, پوشش ساختمان, بارهای حرارتی ساختمان , توسعه, دوام, مواد یکپارچهسازی با سیستمعامل بازتابنده (RRM)


موضوعات:

Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Civil and Structural Engineering, Building and Construction[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Wang, Pengfei, Li, Peng, Yi, Ting-Feng, Lin, Xiaoting, Zhu, Yan-Rong, Shao, Lianyi, Shui, Miao, Long, Nengbing, Shu, Jie (2015) 'Improved lithium storage performance of lithium sodium titanate anode by titanium site substitution with aluminum', Journal of Power Sources, Elsevier BV, pp:33-41
 2. , (2016) 'Effect of Sodium-Site Doping on Enhancing the Lithium Storage Performance of Sodium Lithium Titanate', ACS Appl. Mater. Interfaces, American Chemical Society (ACS), pp:10302-10314
 3. Rossi, Federico, Castellani, Beatrice, Presciutti, Andrea, Morini, Elena, Anderini, Elisabetta, Filipponi, Mirko, Nicolini, Andrea (2016) 'Experimental evaluation of urban heat island mitigation potential of retro-reflective pavement in urban canyons', Energy and Buildings, Elsevier BV, pp:340-352
 4. Ji, Ge, Ma, Yue, Ding, Bo, Lee, Jim Yang (2012) 'Improving the Performance of High Capacity Li-Ion Anode Materials by Lithium Titanate Surface Coating', Chemistry of Materials, American Chemical Society (ACS), pp:3329-3334
 5. Vallati, Andrea, Mauri, Luca, Colucci, Chiara, De Lieto Vollaro, Roberto (2018) 'Numerical Model for the Characterization of Retro-reflective Materials Behavior in an Urban Street Canyon', Journal of Thermal Science, Springer Nature America, Inc, pp:-
 6. Chen, Wei, Liang, Hangfeng, Qi, Zhengbing, Shao, Lianyi, Shu, Jie, Wang, Zhoucheng (2015) 'Enhanced electrochemical properties of lithium cobalt titanate via lithium-site substitution with sodium', Electrochimica Acta, Elsevier BV, pp:1202-1215
 7. Yun, Bin-Na, Du, Hoang Long, Hwang, Jang-Yeon, Jung, Hun-Gi, Sun, Yang-Kook (2017) 'Improved electrochemical performance of boron-doped carbon-coated lithium titanate as an anode material for sodium-ion batteries', J. Mater. Chem. A, Royal Society of Chemistry (RSC), pp:2802-2810
 8. Wang, Pengfei, Li, Peng, Yi, Ting-Feng, Lin, Xiaoting, Yu, Haoxiang, Zhu, Yan-Rong, Qian, Shangshu, Shui, Miao, Shu, Jie (2015) 'Enhanced lithium storage capability of sodium lithium titanate via lithium-site doping', Journal of Power Sources, pp:283-294
 9. Erell, Evyatar, Pearlmutter, David, Boneh, Daniel, Kutiel, Pua Bar (2014) 'Effect of high-albedo materials on pedestrian heat stress in urban street canyons', Urban Climate, Elsevier BV, pp:367-386
 10. Kinoshita, Shinichi, Yoshida, Atsumasa (2016) 'Numerical Evaluation of Mitigation Effect to Urban Heat Island with Construction of Retro Reflection Materials', The Proceedings of the Thermal Engineering Conference, Japan Society of Mechanical Engineers, pp:0-0

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×