سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 54 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:کاهش بیان ژن Proapoptotic کاسپاز 8- و BCL2 مرتبط با آگونیست مرگ سلولی (بد) در سرطان تخمدان
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): (0)
سال انتشار:1 December 2014
شماره صفحات: 278299278-299
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.geomorph.2014.08.013 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Geomorphology »
 4. Thermomechanical stress–strain numerical modelling of deglaciation since the Last Glacial Maximum in the Adamello Group (Rhaetian Alps, Italy)

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Thermomechanical Stress–strain Numerical Modelling Of Deglaciation Since The Last Glacial Maximum In The Adamello Group (Rhaetian Alps, Italy)


مقاله: کاهش بیان ژن Proapoptotic کاسپاز 8- و BCL2 مرتبط با آگونیست مرگ سلولی (بد) در سرطان تخمدان

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Deglaciated areas in the valleys of the Italian Alps have recently exhibited a high potential for geomorphologic hazards from diffuse deep-seated gravitational deformations (DSGSDs), caused by rock-mass creep processes that can evolve into rock falls and rock avalanches. A multidisciplinary approach that integrated geomorphologic surveys and stress–strain numerical simulations was used to investigate the effects of the stress release that was induced by the Last Glacial Maximum (LGM) in the Adamè Valley (Italian Alps). No evidence of DSGSDs has been found in this area; however, data are available to develop a well-constrained evolutionary model of the valley deglaciation. The extent and thickness of the southern extension of the Adamello glacier (the widest glacier in Italy) during its primary growth phases, including those of the LGM, three Late Glacial stages and the Little Ice Age (LIA) were reconstructed using glacial geological surveys and were reproduced using a finite-difference stress–strain sequential model spanning from the LGM to the present. A thermomechanical numerical configuration was developed based on geomechanical field measurements that were collected from rock outcrops and data from laboratory tests, specifically performed on intact rock samples. The numerical simulations demonstrate that thermomechanical viscous behaviour cannot be neglected because the resulting strains on the slopes are significantly higher than those resulting from conventional elastoplastic behaviour. The last major thermal effect in the rock masses reproduced using the model occurred from 11.5ka until the LIA; the resulting displacement rates are as much as several tens of mm/ka, which are consistent with the absence of DSGSDs in the Adamè Valley, as these rates are significantly lower than those previously obtained from DSGSDs and other large landslides in the Alps. Based on thermomechanical numerical solutions, these rates should persist for the next 1000years assuming that no variations in current climatic conditions occur.


مناطق Deglaciated در دره های کوه های آلپ ایتالیا به تازگی پتانسیل بالا برای خطرات ژئومورفولوژی از تغییر شکل منتشر عمیق گرانشی (DSGSDs)، ناشی از فرایندهای خزش سنگ توده است که می تواند به سقوط سنگ و بهمن سنگهای تکامل نمایش گذاشته است. یک رویکرد چند رشته است که بررسی های ژئومورفولوژی و تنش-کرنش شبیه سازی عددی یکپارچه به منظور بررسی اثرات استرس آزادی که توسط تاریخ و زمان آخرین یخبندان حداکثر (LGM) در دره Adamè (رشته کوه های آلپ ایتالیا) القا شد مورد استفاده قرار گرفت. هیچ شواهدی از DSGSDs شده است در این منطقه یافت. با این حال، اطلاعات موجود به منظور توسعه یک مدل تکاملی خوبی محدود از deglaciation دره می باشد. وسعت و ضخامت گسترش جنوب از یخچال های طبیعی Adamello (وسیع ترین یخچال های طبیعی در ایتالیا) در طول مراحل رشد اولیه آن، از جمله کسانی که از LGM، سه مرحله در اواخر یخبندان و عصر یخبندان کوچک (LIA) با استفاده از بررسی های زمین شناسی یخبندان بازسازی شد و با استفاده از یک محدود تفاوت تنش-کرنش مدل های متوالی پوشا از LGM تا به امروز تکثیر شد. پیکربندی عددی حرارتی بر اساس اندازه گیری های میدانی ژئومکانیکی که از رخنمون سنگ و داده ها از تست های آزمایشگاهی، به طور خاص بر روی نمونه های سنگ دست نخورده انجام جمع آوری شد توسعه داده شد. شبیه سازی عددی نشان می دهد که رفتار چسبناک حرارتی نمی توان نادیده گرفته چرا که گونه های حاصل در دامنه به میزان قابل توجهی بالاتر از آن ناشی از رفتار elastoplastic معمولی است. آخرین اثر حرارتی عمده در توده سنگ با استفاده از مدل از 11.5ka تا LIA رخ داده تکثیر. در نتیجه نرخ جابه جایی، تا آنجا که چند ده میلی متر / KA، که با عدم وجود DSGSDs در دره Adamè هستند، به عنوان این نرخ به میزان قابل توجهی پایین تر از کسانی که قبلا از DSGSDs و دیگر لغزش بزرگ در کوه های آلپ به دست آمده. بر اساس راه حل عددی حرارتی، این نرخ باید برای 1000years بعدی فرض کنید که هیچ تغییرات در شرایط آب و هوایی فعلی رخ می دهد باقی بماند.


كلمات كليدي:

Italian Alps, Deglaciation, Italian Alps, Late Glacial, Little Ice Age, Numerical modelling, Thermomechanical analysis
کوه های آلپ ایتالیا , Deglaciation, ایتالیایی رشته کوه های آلپ , اواخر یخبندان, کوچولو عصر یخ, مدلسازی عددی, تجزیه و تحلیل حرارتی


موضوعات:

Earth-Surface Processes[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Borhani, Nasim, Manoochehri, Mehdi, Saleh Gargari, Soraya, Ghaffari Novin, Marefat, Mansouri, Ardalan, Omrani, Mir Davood (2014) 'Decreased Expression of Proapoptotic Genes Caspase-8- and BCL2-Associated Agonist of Cell Death (BAD) in Ovarian Cancer', Clinical Ovarian and Other Gynecologic Cancer, Elsevier BV, pp:18-23
 2. , (1996) 'Deglaciation history and palaeoceanography of the western Spitsbergen margin since the last glacial maximum', Geological Society, London, Special Publications, Geological Society of London, pp:289-301
 3. (2012) 'BCL2-associated agonist of cell death (BAD)', Science-Business eXchange, Nature Publishing Group, pp:0-0
 4. Simms, Alexander R., Milliken, Kristy T., Anderson, John B., Wellner, Julia S. (2011) 'The marine record of deglaciation of the South Shetland Islands, Antarctica since the Last Glacial Maximum', Quaternary Science Reviews, Elsevier BV, pp:1583-1601
 5. Hulton, N.R.J, Purves, R.S, McCulloch, R.D, Sugden, D.E, Bentley, M.J (2002) 'The Last Glacial Maximum and deglaciation in southern South America', Quaternary Science Reviews, Elsevier BV, pp:233-241
 6. Kirshner, Alexandra (2012) 'Constraining the deglaciation history in Pine Island Bay, West Antarctica since the Last Glacial Maximum', Quaternary International, Elsevier BV, pp:247-0
 7. , , Bentley, Michael J., Ó Cofaigh, Colm, Anderson, John B., Conway, Howard, Davies, Bethan, Graham, Alastair G.C., Hillenbrand, Claus-Dieter, Hodgson, Dominic A., Jamieson, Stewart S.R., Larter, Robert D., Mackintosh, Andrew, Smith, James A., Verleyen, Elie, Ackert, Robert P., Bart, Philip J., Berg, Sonja, Brunstein, Daniel, Canals, Miquel, Colhoun, Eric A., Crosta, Xavier, Dickens, William A., Domack, Eugene, Dowdeswell, Julian A., Dunbar, Robert, Ehrmann, Werner, Evans, Jeffrey, Favier, Vincent, Fink, David, Fogwill, Christopher J., Glasser, Neil F., Gohl, Karsten, Golledge, Nicholas R., Goodwin, Ian, Gore, Damian B., Greenwood, Sarah L., Hall, Brenda L., Hall, Kevin, Hedding, David W., Hein, Andrew S., Hocking, Emma P., Jakobsson, Martin, Johnson, Joanne S., Jomelli, Vincent, Jones, R. Selwyn, Klages, Johann P., Kristoffersen, Yngve, Kuhn, Gerhard, Leventer, Amy, Licht, Kathy, Lilly, Katherine, Lindow, Julia, Livingstone, Stephen J., Massé, Guillaume, McGlone, Matt S., McKay, Robert M., Melles, Martin, Miura, Hideki, Mulvaney, Robert, Nel, Werner, Ni (2014) 'A community-based geological reconstruction of Antarctic Ice Sheet deglaciation since the Last Glacial Maximum', Quaternary Science Reviews, Elsevier BV, pp:1-9
 8. Rogerson, M., Rohling, E.J., Weaver, P.P.E., Murray, J.W. (2004) 'The Azores Front since the Last Glacial Maximum', Earth and Planetary Science Letters, Elsevier BV, pp:779-789
 9. (1994) 'Global climates since the last glacial maximum', Choice Reviews Online, American Library Association, pp:32-947
 10. Gray, Murray, Wright, H.E. (1996) 'Global Climates since the Last Glacial Maximum', The Geographical Journal, JSTOR, pp:98-0

 

فهرست مراجع و منابع

نتايج بعدي


نتايج بعدي

 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×