سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 107 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:بررسی مدل های مختلف برای برآورد تابش خورشیدی جهانی بر روی سطوح شیبدار
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): ()
سال انتشار:February 2013
شماره صفحات: 710721710-721
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.renene.2012.07.031 ]
شما اینجا هستید:
  1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
  2. Elsevier BV »
  3. Renewable Energy »
  4. Evaluation of different models to estimate the global solar radiation on inclined surfaces

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 3.80.128.196

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Evaluation Of Different Models To Estimate The Global Solar Radiation On Inclined Surfaces


مقاله: بررسی مدل های مختلف برای برآورد تابش خورشیدی جهانی بر روی سطوح شیبدار

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


Global and diffuse solar radiation intensities are, in general, measured on horizontal surfaces, whereas stationary solar conversion systems (both flat plate solar collector and solar photovoltaic) are mounted on inclined surface to maximize the amount of solar radiation incident on the collector surface. Consequently, the solar radiation incident on a tilted surface has to be determined by converting solar radiation from horizontal surface to the tilted surface of interest. This study evaluates the performance of 14 models transposing 10 min diffuse solar irradiation from horizontal to inclined surface. Solar radiation data from 8 months (April to November 2011) which include diverse atmospheric conditions and solar altitudes, measured on the roof of the radiation tower of the Royal Meteorological Institute of Belgium in Uccle (Longitude 4.35° E, Latitude 50.79° N) were used for validation purposes. Individual model performance is assessed by an inter-comparison between the calculated and measured solar global radiation on a south-oriented surface tilted at 50.79° using statistical methods. The relative performance of the different models under different sky conditions has been studied. Because statistical validation procedures revealed that none of the considered model performs well under all types of sky conditions a new model resulting from the coupling of three models acting under different sky conditions, is developed for Belgium. The sensitivity of the proposed model to the ground reflection formulation is assessed. Finally, the ability of the coupled model to handle hourly and daily data is discussed.


شدت جهانی و منتشر تابش خورشیدی هستند، به طور کلی، بر روی سطوح افقی اندازه گیری، در حالی که سیستم های ثابت تبدیل خورشیدی (هر دو صفحه تخت کلکتور خورشیدی و خورشیدی فتوولتائیک) بر روی سطح شیبدار نصب شده به حداکثر رساندن مقدار حادثه تابش خورشیدی بر روی سطح کلکتور است. در نتیجه، این حادثه تابش خورشیدی بر روی یک سطح کج به با تبدیل تابش خورشیدی از سطح افقی به سطح کج علاقه تعیین خواهد شد. این مطالعه به بررسی عملکرد 14 مدل transposing 10 دقیقه تابش منتشر خورشیدی از افقی به سطح شیبدار. اطلاعات خورشیدی تابش از 8 ماه (آوریل.-نوامبر. 2011) که شامل شرایط متنوع جوی و ارتفاع خورشیدی، بر روی سقف برج تابش مؤسسه هواشناسی سلطنتی بلژیک در Uccle اندازه گیری (طول 4.35 ° E، عرض جغرافیایی 50.79 درجه N) بود برای مقاصد اعتبار استفاده می شود. عملکرد مدل فرد به وسیله ی بین مقایسه بین تابش خورشیدی محاسبه و اندازه گیری بر روی یک سطح به جنوب گرا کج در 50.79 درجه با استفاده از روش های آماری ارزیابی شده است. عملکرد نسبی از مدل های مختلف تحت شرایط مختلف آسمان مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که روش های اعتبار سنجی آماری نشان می دهد که هیچ یک از مدل در نظر گرفته به خوبی تحت انواع شرایط آسمان یک مدل جدید ناشی از جفت شدن سه مدل اقدام در شرایط مختلف انجام آسمان است، برای بلژیک توسعه یافته است. حساسیت مدل ارائه شده به فرمول بازتاب زمین را بررسی میکند. در نهایت، توانایی مدل همراه که مسئولیت رسیدگی به ساعتی و اطلاعات روزانه مورد بحث است.


كلمات كليدي:

Daily integration , Ground reflected albedo sensitivity, Sky type condition , Statistical validation , Tilted surface , Daily integration, Diffuse solar radiation, Ground reflected albedo sensitivity, Sky type condition, Statistical validation, Tilted surface
ادغام روزانه , زمین منعکس حساسیت بازتاب , شرایط نوع آسمان , اعتبار آماری , سطح شیب دار , ادغام روزانه, منتشر تابش خورشیدی, زمین منعکس حساسیت بازتاب , شرایط نوع آسمان, اعتبار آماری, سطح کج


موضوعات:

Renewable Energy, Sustainability and the Environment[ ]

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×