سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 67 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:مقدمه به عنوان یک سیستم ساخت و ساز دانش ابر
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):11 (3)
سال انتشار:Autumn–Winter 1995
شماره صفحات: 601603601-603
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/0747-5632(95)80019-5 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Computers In Human Behavior »
 4. Introduction to hypermedia as a knowledge construction system

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 52.55.186.225

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Introduction To Hypermedia As A Knowledge Construction System


مقاله: مقدمه به عنوان یک سیستم ساخت و ساز دانش ابر

خلاصه مقاله:


The literature on computer-assisted and paper-and-pencil administered Minnesota Multiphasic Personality Inventories (MMPIs) was reviewed. Both computer-assisted and paper-and-pencil administered formats for the MMPI-2 were then investigated. Results found the two formats to be quite comparable. Neither the validity nor the clinical scales differed by format in terms of means and standard deviations. Groups also showed homogeneity of variance across formats. Test-retest reliabilities between the two formats were significant and compared favorably with those reported for repeated paper-and-pencil testings. Stability of high-point codes appeared comparable with past research. Equivalence concerning the presence or absence of clinical elevations across the two formats appeared quite good, showing 92–97% agreement. Subjects expressed preference for the computer-assisted format, reporting more comfort with its pace and that they found it more interesting, less difficult, and more enjoyable. Results suggested that the absence of an overt ‘cannot say’ option may be the optimum presentation choice for this scale.


ادبیات مینه سوتا چند پرسشنامه شخصیتی به کمک کامپیوتر و کاغذ و مداد اداره (MMPIs) بررسی شد. هر دو فرمت به کمک کامپیوتر و کاغذ و مداد اداره برای MMPI-2 و سپس مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه در بر داشت دو فرمت می شود کاملا قابل مقایسه است. نه اعتبار و نه مقیاس بالینی با فرمت از نظر معنی و انحراف استاندارد متفاوت است. گروه ها همچنین همگنی واریانس در سراسر فرمت را نشان داد. اعتبار آزمون مجدد بین دو فرمت معنی دار بود و در مقایسه با کسانی که مطلوب گزارش شده برای تکرار آزمون کاغذ و مداد. ثبات از کدهای بالا نقطه به نظر می رسد قابل مقایسه با تحقیقات گذشته. هم ارزی در مورد وجود یا عدم وجود ارتفاعات بالینی در سراسر دو فرمت به نظر می رسد کاملا خوب است، نشان دادن مورد 92-97٪. افراد بیان اولویت برای فرمت به کمک کامپیوتر، گزارش راحتی بیشتری را با سرعت و که آنها آن را جالب تر، دشوار کمتر، و لذت بخش تر. نتایج نشان داد که عدم وجود یک آشکار "نمی توان گفت" گزینه ممکن است انتخاب ارائه مطلوب این مقیاس است.


موضوعات:

Human-Computer Interaction, Psychology(all), General Psychology[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. , (1995) 'Introduction to hypermedia as a knowledge representation system', Computers in Human Behavior, Elsevier BV, pp:529-531
 2. , , Graves, William (1990) 'The construction of knowledge in neurology: implications for hypermedia system development', Artificial Intelligence in Medicine, Elsevier BV, pp:315-322
 3. , (1996) 'Knowledge representation and construction in hypermedia environments', Telematics and Informatics, Elsevier BV, pp:251-260
 4. Nicaise, Molly , Crane, Michael (1999) 'Knowledge constructing through hypermedia authoring', ETR&D, Springer Science + Business Media, pp:29-50
 5. Bocchi, Gianluca, Cianci, Eloisa (2012) 'Introduction: Contexts, Boundaries, and Knowledge Construction', World Futures, Informa UK Limited, pp:145-158
 6. Tsoukas, Haridimos, Mylonopoulos, Nikos (2004) 'Introduction: Knowledge Construction and Creation in Organizations*', British Journal of Management, Wiley-Blackwell, pp:0-0
 7. , (1993) 'Sociomedia: Multimedia, Hypermedia, and the Social Construction of Knowledge', College Composition and Communication, JSTOR, pp:596-0
 8. Gyftodimos, George, Spiliopoulou, Maira (1994) 'Knowledge Construction and Acquisition in a Hypermedia Environment Customized for Learning Purposes', Technology-Based Learning Environments, Springer Nature, pp:283-289
 9. Laoutaris, Chris (2008) 'Introduction: Constructing Maternal Knowledge', Shakespearean Maternities, Edinburgh University Press, pp:1-19
 10. , (1999) 'A system architecture for knowledge-based hypermedia', International Journal of Human-Computer Studies, Elsevier BV, pp:1007-1036

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×