سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 45 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:مدل سازی عددی و متعادل از انتقال رسوب غیر یکنواخت در رودخانه های آبرفتی
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره):30 (2)
سال انتشار:June 2015
شماره صفحات: 117130117-130
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.ijsrc.2015.03.002 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. International Journal Of Sediment Research »
 4. Well-balanced numerical modelling of non-uniform sediment transport in alluvial rivers

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 34.230.84.215

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Well-balanced Numerical Modelling Of Non-uniform Sediment Transport In Alluvial Rivers


مقاله: مدل سازی عددی و متعادل از انتقال رسوب غیر یکنواخت در رودخانه های آبرفتی

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The last two decades have witnessed the development and application of well-balanced numerical models for shallow flows in natural rivers. However, until now there have been no such models for flows with non-uniform sediment transport. This paper presents a 1D well-balanced model to simulate flows and non-capacity transport of non-uniform sediment in alluvial rivers. The active layer formulation is adopted to resolve the change of bed sediment composition. In the framework of the finite volume Slope LImiter Centred (SLIC) scheme, a surface gradient method is incorporated to attain well-balanced solutions to the governing equations. The proposed model is tested against typical cases with irregular topography, including the refilling of dredged trenches, aggradation due to sediment overloading and flood flow due to landslide dam failure. The agreement between the computed results and measured data is encouraging. Compared to a non-well-balanced model, the well-balanced model features improved performance in reproducing stage, velocity and bed deformation. It should find general applications for non-uniform sediment transport modelling in alluvial rivers, especially in mountain areas where the bed topography is mostly irregular.


در دو دهه گذشته برای جریان های کم عمق در رودخانه های طبیعی شاهد توسعه و استفاده از مدل عددی و متعادل است. با این حال، تا به حال هیچ از جمله مدل برای جریان های با انتقال رسوب غیر یکنواخت بوده است. این مقاله یک مدل 1D و متعادل برای شبیه سازی جریان و حمل و نقل غیر ظرفیت رسوب غیر یکنواخت در رودخانه های آبرفتی. فرمول لایه فعال است به تصویب رسید به حل و فصل تغییر ترکیب رسوبات بستر. در چارچوب شیب حجم محدود محدود Centred (SLIC) طرح، روش شیب سطح گنجانیده شده برای رسیدن به راه حل متعادل به معادلات حاکم. مدل ارائه شده در برابر موارد معمولی با توپوگرافی نامنظم، از جمله دوباره پر کردن ترانشه لایروبی، aggradation به علت سربار رسوب و جریان سیل به علت عدم لغزش سد تست شده است. توافق بین نتایج محاسبه شده و داده های اندازه گیری دلگرم کننده است. در مقایسه با مدل های غیر متعادل، ویژگی های مدل و متعادل عملکرد در بازتولید مرحله، سرعت و تغییر شکل بستر بهبود یافته است. باید برنامه کلی برای مدل سازی انتقال رسوب غیر یکنواخت در رودخانه های آبرفتی پیدا کنید، به خصوص در مناطق کوهستانی که در آن توپوگرافی بستر عمدتا نامنظم است.


كلمات كليدي:

Irregular topography, Mathematical river modelling, Non-uniform sediment transport, Shallow flow, Well-balanced scheme
توپوگرافی نامنظم, مدل سازی ریاضی رودخانه , انتقال رسوب غیر یکنواخت, جریان کم عمق, طرح و متعادل[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Guo, Qing-Chao, Jin, Yee-Chung (2002) 'Modeling Nonuniform Suspended Sediment Transport in Alluvial Rivers', Journal of Hydraulic Engineering, American Society of Civil Engineers (ASCE), pp:839-847
 2. NAKAGAWA, Hajime, ZHANG, Hao (2004) 'MODELING OF TOTAL SEDIMENT LOAD TRANSPORT IN ALLUVIAL RIVERS', PROCEEDINGS OF HYDRAULIC ENGINEERING, Japan Society of Civil Engineers, pp:931-936
 3. Cao, Zhi-xian , Hu, Peng , Pender, Gareth , Liu, Huai-han (2016) 'Non-capacity transport of non-uniform bed load sediment in alluvial rivers', Journal of Mountain Science, Springer Science + Business Media, pp:377-396
 4. Wu, Weiming , Wang, Sam S.y. , Jia, Yafei (2000) 'Nonuniform sediment transport in alluvial rivers', Journal of Hydraulic Research, Informa UK Limited, pp:427-434
 5. Cao, Zhixian, Pender, Gareth (2004) 'Numerical modelling of alluvial rivers subject to interactive sediment mining and feeding', Advances in Water Resources, Elsevier BV, pp:533-546
 6. Cao, Zhixian, Pender, Gareth (2004) 'Numerical modelling of alluvial rivers subject to interactive sediment mining and feeding', Advances in Water Resources, Elsevier BV, pp:533-546
 7. , (1995) 'Optimization Modeling for Sedimentation in Alluvial Rivers', J. Water Resour. Plann. Manage., American Society of Civil Engineers (ASCE), pp:251-259
 8. Sun, Jian, Lin, Binliang, Yang, Haiyan (2015) 'Development and application of a braided river model with non-uniform sediment transport', Advances in Water Resources, Elsevier BV, pp:62-74
 9. El Kadi Abderrezzak, Kamal, Die Moran, Andrés, Tassi, Pablo, Ata, Riadh, Hervouet, Jean-Michel (2015) 'Modelling river bank erosion using a 2D depth-averaged numerical model of flow and non-cohesive, non-uniform sediment transport', Advances in Water Resources, Elsevier BV, pp:0-0
 10. , (2004) 'Numerical modelling of cohesive sediment transport in rivers', Canadian Journal of Civil Engineering, Canadian Science Publishing, pp:749-758

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×