سایپرز، باشگاه دانش - ارائه دهنده مقالات ژورنالهای خارجی

اطلاعات و مشخصات مقاله

[ 35 | جستجو | فهرست کلمات کلیدی | فهرست موضوعات | فهرست نویسندگان | فهرست ناشران | فهرست ژورنالها ]


عنوان مقاله:منحنی اشباع جزء SiO2 در روتیل نوع GeO2: A-درجه حرارت بالا استاندارد بازیابی فشار از 3GPa به 10GPa
ناشر: [ Elsevier BV ]
ژورنال
دوره (شماره): ()
سال انتشار:September 2015
شماره صفحات: 101810-18
نشانگر دیجیتالی شیء:[ 10.1016/j.jssc.2015.05.009 ]
شما اینجا هستید:
 1. Scipers, the Knowledge ClubScipers »
 2. Elsevier BV »
 3. Journal Of Solid State Chemistry »
 4. Saturation curve of SiO2 component in rutile-type GeO2: A recoverable high-temperature pressure standard from 3GPa to 10GPa

دسترسی بین المللی

اگر شما در داخل کشور (ایران) هستید و این صفحه را مشاهده می کنید، نشان می دهد که IP شما به هر دلیلی در لیست IP های ایران ثبت نشده است. برای رفع این مشکل کافی است IP خود را که در پایین این پیام درج شده از طریق آدرس ایمیل support@scipers.com به ما اطلاع دهید. پس از دریافت درخواست، کارشناسان فنی موضوع را بررسی می نمایند و در صورتی که محل اتصال شما از کشور ایران بوده باشد، به لیست استفاده کنندگان مجاز افزوده می شوید.
IP: 54.226.73.255

اطلاعات استنادی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

 

به اشتراک گذاری

این صفحه را با استفاده از انواع شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خلاصه مقاله، نویسندگان و کلمات کلیدی

Saturation Curve Of SiO2 Component In Rutile-type GeO2: A Recoverable High-temperature Pressure Standard From 3GPa To 10GPa


مقاله: منحنی اشباع جزء SiO2 در روتیل نوع GeO2: A-درجه حرارت بالا استاندارد بازیابی فشار از 3GPa به 10GPa

نويسند‌گان:


خلاصه مقاله:


The accuracy and precision of pressure measurements and the pursuit of reliable and readily available pressure scales at simultaneous high temperatures and pressures are still topics in development in high pressure research despite many years of work. In situ pressure scales based on x-ray diffraction are widely used but require x-ray access, which is lacking outside of x-ray beam lines. Other methods such as fixed points require several experiments to bracket a pressure calibration point. In this study, a recoverable high-temperature pressure gauge for pressures ranging from 3GPa to 10GPa is presented. The gauge is based on the pressure-dependent solubility of an SiO2 component in the rutile-structured phase of GeO2 (argutite), and is valid when the argutite solid solution coexists with coesite. The solid solution varies strongly in composition, mainly in pressure but also somewhat in temperature, and the compositional variations are easily detected by x-ray diffraction of the recovered products because of significant changes in the lattice parameters. The solid solution is measured here on two isotherms, one at 1200°C and the other at 1500°C, and is developed as a pressure gauge by calibrating it against three fixed points for each temperature and against the lattice parameter of MgO measured in situ at a total of three additional points. A somewhat detailed thermodynamic analysis is then presented that allows the pressure gauge to be used at other temperatures. This provides a way to accurately and reproducibly evaluate the pressure in high pressure experiments and applications in this pressure-temperature range, and could potentially be used as a benchmark to compare various other pressure scales under high temperature conditions.


صحت و دقت اندازه گیری فشار و تعقیب مقیاس قابل اعتماد و به راحتی در دسترس فشار در درجه حرارت بالا و فشار به طور همزمان موضوعات هنوز هم در توسعه پژوهش در فشار بالا با وجود سال ها کار می باشد. در مقیاس های فشار درجا بر اساس پراش اشعه ایکس به طور گسترده ای استفاده می شود اما نیاز به دسترسی اشعه ایکس، که فاقد خارج از خطوط پرتو اشعه ایکس. روش های دیگر مانند نقطه ثابت نیاز به چندین آزمایش به پرانتز نقطه کالیبراسیون فشار. در این مطالعه، یک درجه حرارت بالا فشار سنج بازیابی برای فشار اعم از 3GPa به 10GPa ارائه شده است. سنج بر حلالیت وابسته به فشار یک جزء SiO2 در فاز روتیل ساختار GeO2 (argutite) بر اساس، و معتبر است که محلول جامد argutite بیفتد با coesite. محلول جامد به شدت متفاوت است در ترکیب، به طور عمده در فشار بلکه تا حدودی در دما و تغییرات ترکیبی می توان به راحتی توسط پراش اشعه ایکس از محصولات بازیافت به دلیل تغییرات قابل توجهی در پارامترهای شبکه شناسایی شده است. محلول جامد است که در اینجا در دو ایزوترم، یکی در دمای 1200 درجه سانتیگراد و از سوی دیگر در 1500 ° C اندازه گیری، و به عنوان یک فشار سنج های اندازه گیری و کالیبراسیون آن را در برابر سه نقطه ثابت برای هر دما و در برابر پارامتر شبکه از MgO در محل اندازه گیری توسعه در مجموع از سه نقطه های اضافی. تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی تا حدودی مفصل است و سپس ارائه شده است که اجازه می دهد تا فشار سنج را به در دمای دیگر استفاده می شود. این راه به دقت و reproducibly ارزیابی فشار در آزمایش فشار بالا و برنامه های کاربردی در این محدوده فشار در دمای فراهم می کند، و می تواند به طور بالقوه به عنوان یک معیار مورد استفاده برای مقایسه مقیاس های مختلف فشار دیگر تحت شرایط درجه حرارت بالا.


كلمات كليدي:

Germania , Saturation curve, Silica , Solid solution , Germania, Pressure standards, Saturation curve, Silica, Solid solution
Germania به , منحنی اشباع , سیلیکا , محلول جامد , Germania در, استانداردهای فشار, منحنی اشباع , سیلیکا, محلول جامد


موضوعات:

Physical and Theoretical Chemistry, Inorganic Chemistry, Materials Chemistry, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Condensed Matter Physics, Ceramics and Composites[ ]

فهرست مقالات مرتبط و مشابه

 1. Ren任玉峰, Yufeng , Fei费英伟, Yingwei , Yang杨经绥, Jingsui , Bai白文吉, Wenji (2009) 'SiO2 solubility in rutile at high temperature and high pressure', J. Earth Sci., Springer Science + Business Media, pp:274-283
 2. , (1971) 'Rutile-type compounds. IV. SiO2, GeO2 and a comparison with other rutile-type structures', Acta Crystallogr Sect B, International Union of Crystallography (IUCr), pp:2133-2139
 3. Ming, L.C., Manghnani, M.H. (1983) 'High-pressure phase transformations in vitreous and crystalline GeO2 (rutile)', Physics of the Earth and Planetary Interiors, Elsevier BV, pp:26-30
 4. , (1983) 'High-pressure phase transformations in vitreous and crystalline GeO2 (rutile)', Physics of the Earth and Planetary Interiors, Elsevier BV, pp:26-30
 5. Ault, K (1996) 'Conduction in crystalline GeO2 at high pressures and temperatures', Solid State Ionics, Elsevier BV, pp:37-42
 6. Kurita, N., Hedo, M., Kano, M., Fujiwara, T., Uwatoko, Y., Tozer, S.W. (2007) 'Superconductivity of PrOs4Sb12 at pressures to 10GPa', Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Elsevier BV, pp:611-613
 7. Ault, Katherine M. , Secco, Richard A. (1996) 'High pressure conductivity study of the α-quartz → rutile transformation in GeO2', Solid State Communications, Elsevier BV, pp:449-452
 8. Yamanaka, T., Kurashima, R., Mimaki, J. (2000) 'X-ray diffraction study of bond character of rutile-type SiO2, GeO2 and SnO2', Zeitschrift für Kristallographie, Walter de Gruyter GmbH, pp:0-0
 9. Yamanaka, T., Mimaki, J., Tsuchiya, T. (2000) 'The bond character of rutile type SiO2, GeO2 and SnO2 investigated by molecular orbital calculation', Zeitschrift für Kristallographie, Walter de Gruyter GmbH, pp:0-0
 10. , (2011) 'High-temperature heat capacity of oxides in the Bi2O3-SiO2 and Bi2O3-GeO2 systems', Physics of the Solid State, Pleiades Publishing Ltd, pp:2180-2182

 

فهرست مراجع و منابع
 

برگشت به بالا
× 🎁
رونمایی از اولین و تنها ربات تلگرامی جستجوی مقالات ژورنالی
×